A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til politikkSektormerke Politikk (ny profil)    

Under våre sider om "Politikk" vil du bl. a. finne oppdatert informasjon fra ordfører ("Ordførers hjørne"), videre en enkel beskrivelse av den politiske organiseringen med kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og de øvrige råd og utvalg oppnevnt av kommunestyre.
I menyen ligger bl.a. "Innsyn, møtekalender/utvalg" som gir deg innblikk i politiske utvalg og dere behandling av saker, foruten en oppdatert postliste.
Her vil en også finne oppdatert informasjon om kommende valg. Høst 2017 er det Stortingsvalg, siden oppdateres med informasjon om dette valget når tidspunkt nærmer seg.

Stortinget har igangsatt arbeidet med ny kommunestruktur i Norge.  Hemne kommunes arbeid med kommunereformen publiseres i eget menyvalg på kommunens hjemmeside.

 

Nyhetsbilde

Informasjonsside - Ny kommunestruktur

Hemne kommune har i sin informasjonsstrategi vedr. arbeidet med "Ny kommunestruktur" laget en egen informasjonsside om temaet.