A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Forhåndskunngjøring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for Remidt-kommunene

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift for ReMidt-kommunene legges ut på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. november 2019.

 

I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene Agdenes, Aure, Averøy, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Kristiansund, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Snillfjord, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, igangsetting av arbeid med revidering av lokal renovasjons- og slamforskrifter, jf. forvaltningslovens § 37.

 

Kommunene ønsker å utarbeide en framtidsrettet renovasjons- og slamforskrift, som fremmer økt materialgjenvinning med individuelt tilpasset kundeservice. Endelig utkast til nye forskrifter forventes å være klart for kommunal sluttbehandling i løpet av 1. halvår 2020.

 

Her kan du lese dokumentene i saken:

Høringsbrev

Forslag til ny felles slamforskrift 

Forslag til ny felles renovasjonsforskrift

 

Eventuelle innspill til arbeidet med ny renovasjons- og slamforskrift kan rettes ReMidt IKS på firmapost@remidt.no. Frist for høringsuttalelser settes til 1. november 2019.