A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Begrenset parkeringskapasitet ved Hemne rådhus

Parkering

I forbindelse med pågående arbeider med parkeringsplass og kontorrigg ved Hemne rådhus vil det i en periode være begrenset parkeringskapasitet

Som en følge av pågående arbeider, vil det bli svært redusert tilgang til parkering ved Hemne rådhus i perioder fra slutten av september og ut oktober. Det vil ikke bli laget noen midlertidige parkeringsløsninger. Etter etablering av kontorrigg, vil det være svært begrenset parkering i bakgården.
 

Dette betyr at en må finne alternativ parkering andre steder i sentrum i perioden. Parkeringsplassene foran rådhuset forbeholdes besøkende og særlig bevegelseshemmede.

Vennligst respekter at anleggsarbeidet krever plass, og ikke parker nært områder der det foregår anleggsvirksomhet da dette forsinker/fordyrer arbeider samt gir risiko for skade på eget kjøretøy. Respekter sperringer/skilting ifm pågående arbeider.

Det må ikke under noen omstendighet parkeres foran brannstasjonen!

 
Alternativ parkering:

Kringleveien (mellom Bakeriet og Baguettebaren)

Bugen-tomta

Mellom Meieriet og Hemne sparebank