A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.

Gjødselspredning gamle dager.

Siste frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding

Siste frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding settes til og med 30/9-2019. Fra og med 1/10 til og med 31/10 kan det spres husdyrgjødsel hvis den moldes ned innen 18 timer etter spredning. I perioden 1/11 til 15/2 kan det ikke spres husdyrgjødsel. Det kan heller ikke spres husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark.

Spredninga må være i henhold til gjødselplanen på det enkelte gårdsbruk. Mot alle vassdrag skal det settes igjen en buffersone på minst 10 meter som ikke skal gjødsles. Det må tas hensyn til om det varsles fare for store nedbørsmengder i forbindelse med spredning eller rett etter spredning.