A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

En halvtimes innsats fra deg kan gi mange et bedre liv!

Delta.HUNT

Helseundersøkelsen i Trøndelag inviterer deg i morgen til å være med på spørreundersøkelsen!
Dette skjer ved at hver hemnværing mottar en SMS med lenke til undersøkelsen.
Personer over 76 år mottar undersøkelsen på papir.

I spørreskjemaet du mottar, finner du spørsmål om plager og sykdommer, og om andre forhold som har betydning for helsa.
Dersom du synes enkelte spørsmål er uklare, lar du dem stå ubesvart.
Flere steder bes det om antall ganger noe har skjedd, eller alder første gang det skjedde.  Dersom en ikke husker nøyaktig, kan du skrive det tallet du tror er mest riktig.
Hver deltaker er like viktig, enten du er ung eller gammel, frisk eller syk. 

Jo flere som er med, jo mer helhetlig og verdifull blir helseundersøkelsen.
Din deltakelse bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for alle grupper i samfunnet!

 

Pål A. Helland deltar!

 

 

Ta kontakt med oss på tlf. 72460000, eller stikk innom Fellestjenester i rådhuset dersom du har behov for assistanse/ytterligere informasjon!