A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Informasjon til våre kunder.

Penger

Fra 1.januar 2020 blir Halsa kommune, Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune slått sammen til en.  Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.
Den nye kommunens organisasjonsnummer blir 920 920 004.
Kommunens postadresse blir;
Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra.
Ny OCR-konto/bankkonto for betaling av faktura fra Heim kommune blir 4312 17 00000.

For kunder i Halsa og Hemne kommuner vil avtalegiro-avtaler og e-fakturaavtaler bli konvertert/videreført til Heim kommune.
Teknisk må dette gjøres i løpet av november/desember 2019.  Det vil si at dere vil ha to parallelle avtaler vedr. avtalegiro/e-faktura for Halsa/Hemne kommune og Heim kommune i nettbanken.
Ber om at de gamle avtalene ikke slettes i nettbanken før etter januar 2020!

For kunder med avtalegiroavtaler og e-fakturaavtaler mot dagens Snillfjord kommune vil ikke avtalene bli konvertert/videreført til Heim kommune.
Dere blir derfor nødt til å opprette nye avtaler etter at første faktura fra Heim kommune er mottatt.

Heim kommune viderefører løsningen med digital fakturadistribusjon.  Det Viul si at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i e-post.
Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen.  For bedriftskunder støttes EHF-faktura.

 

Nye betalingssatser.

I forbindelse med sammenslåing av Hemne, Halsa og deler av Snillfjord kommune er det foretatt en harmonisering av betalingsregulativene, som danner grunnlaget for Heim kommune sitt betalingsregulativ.

Betalingsregulativet behandles og vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for året 2020.
Her vil avgifter, gebyrer og priser for kommunale tjenester, husleie m.m. i Heim kommune bli fastsatt.