A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Ledige stillinger - helsefagarbeidere

Hemne Helsesenter

Vi har to ledige stillinger i enhet Pleie og omsorg.

- Helsefagarbeider, 28,63 % fast stilling

- Helsefagarbeider, 19,48 % fast stilling

 

Pleie og omsorg består av institusjonsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, tjeneste for psykisk helsearbeid, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing og merkantil avd. Enheten er bemannet med ca. 90 årsverk.
Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Enheten har god kapasitet, det er forholdsvis korte avstander, godt utbygd hjemmetjeneste og omsorgsboliger med bemanning. Det er en fleksibel tjeneste, der ressursene til enhver tid styres dit behovet er størst.

 

Mer informasjon om stillingene og link til elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfristen er 25.11.2019.

 

Hemne ligger i hjerte av Norge og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø. Kommunen har et rikt og variert kulturliv, et godt idrettsmiljø og gode oppvekstvillkår for barn og unge. Har du kanskje hørt om fotballklubben KIL/Hemne, som har mottatt pris fra RBK-Coop Midt-Norge for regional talentutvikling? Eller har du kanskje hørt om Humorfestivalen i Hemne; Midt-norsk mesterskap i revy, som arrangeres annethvert år? Dette er bare to eksempler på mangfoldet du vil finne i kommunen vår. 

Lyst til å vite litt mer om Hemne?

 

Vi ønsker deg velkommen som søker i Hemne kommune.