A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Nyhetsarkiv

  Nyhet Dato Ingress
Invitasjon til kommunestyrerepresentanter i Hemne kommune 05.12.2019

Det er sendt ut invitasjon til kommunestyrerepresentanter i Hemne kommune for perioden 1963 - 2019.

Det har dessverre vist seg å være problematisk å finne frem til alle som i løpet av årene har vært kommunestyremedlem - noe som er høyst beklagelig.

 

Juleminner i regi av den kulturelle spaserstokken 05.12.2019 Per`s spellmenn underholder ved Hemne Helsesenter torsdag 05. desember Kl. 16.00
Ny innlogging på alle pc`er 04.12.2019 Ny innlogging i løpet av helgen uke 49
Kino i kulØr`n mandag 9. desember 02.12.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Ailos reise - et nordnorsk eventyr. 6 års aldergrense.

- 20.00: Ford v Ferrari. 9 års aldersgrense.

Juleminner med Per`s spellmenn 02.12.2019

Hemne helsesenter torsdag 5. desember kl. 16.00.

Møt opp og kom i julestemning :)

Dette er et arrangement i regi av Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS).

Alle er velkomne! Gratis inngang.  

Røykvarsleren - din trygghet 28.11.2019

Seks ganger hver måned begynner en bolig å brenne midt på natten i Trøndelag. Nå står brannhøytiden for døren igjen.

 
KulJul 27.11.2019

Hemne kulturskole inviterer til juleforestillingen KulJul mandag 09.12. kl 18.00 i Hemne Samfunnshus

Møte i Heim formannskap 25.11.2019

Det er møte i Heim formannskap tirsdag 26.november 2019.

Møtet avholdes på Rådhuset, Halsa kommune, og starter kl. 09.00.

Sakliste; Budsjett 2020, Handlingsplan 2020 - 2023, Heim kommune.

Helseundersøkelsen Trøndelag, endelige resultat 21.11.2019
Inspirasjonskveld om jakt og fangst av mink 20.11.2019 Tirsdag 26. november klokken 18:00 blir det holdt et inspirasjonsforedrag om jakt og fangst av mink ved Hemne jeger- og fiskeforening sine lokaler på Kyrksæterøra.
Kino i kulØr`n 25. november 18.11.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Sauen Shaun: Farmageddon. 6 års aldersgrense.

- 20.00: Last Christmas. For alle.

Ledige stillinger - helsefagarbeidere 14.11.2019 Vi har to ledige stillinger i enhet Pleie og omsorg.
Feiing og tilsyn fritidsboliger 14.11.2019

Krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbolig trådte i kraft da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) kom med ny forskrift om brannforebygging i 01.01.2016.

Ledig stilling - barne- og ungdomsarbeider 14.11.2019 Vi har ledig 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Ven oppvekstsenter barnehage
Telenor problemer med mobilt bedriftsnett 08.11.2019

Telenor har problemer med mobilt bedriftsnett, noe som medfører problemer med å nå Hemne kommune sin sentralbordtjeneste.

Endringer i skatteoppkreverfunksjonen Halsa kommune 08.11.2019 Skatteoppkreveren i Halsa har fra 05.11.19 gått ut av samordningen med Nordmøre kemnerkontor og inn i ny samordning med Kemneren i Hemne kommune.
Nytt navn på kontoret er Halsa og Hemne kemnerkontor.
Sentralbord ikke tilgjengelig 08.11.2019

Hemne kommunes sentralbord er for tiden ikke tilgjengelig.

Saksbehandlere kan nås direkte på sine egne telefoner.

Ved kontakt sentralbord - ring 901 37 042.

Informasjon til våre kunder. 07.11.2019 Fra 1.januar 2020 blir Halsa kommune, Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune slått sammen til en.  Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.
Den nye kommunens organisasjonsnummer blir 920 920 004.
Kommunens postadresse blir;
Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra.
Ny OCR-konto/bankkonto for betaling av faktura fra Heim kommune blir 4312 17 00000.
Informasjon til våre leverandører. 07.11.2019

Fra 1.januar 2020 blir Halsa kommune, Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune slått sammen til en.  Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.

Vi ber om at dere oppdaterer deres kunderegister med følgende opplysninger:

Deltakelse i HUNT Hemne kommune 05.11.2019

Resultater fra helseundersøkelsen pr. 04.november.

Til sammen 918 hemnværinger har hittil besvart, noe som utgjør 35,3% av innbyggere over 18 år.

Fordelt på kjønn er svarprosenten hos kvinner 46,1%, mens svarprosent hos menn ligger på 25,3%.

"Karan MÅ skjærp sæ!"

Kino i kulØr`n mandag 11. november 05.11.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Snekker Andersen & Julenissen. For alle.

- 20.00: De dødes tjern. 15 års aldersgrense.

Gerica i drift igjen 04.11.2019
Ledig stilling - kommuneoverlege i Heim kommune 01.11.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege i rådmannens stab for samfunnsutvikling.
Ledig stilling - pedagogisk leder 31.10.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Grøtnes barnehage.
Nedetid Gerica mandag 4.november 30.10.2019
Ledig stilling - institusjonskokk 30.10.2019

Halsa kommune har ledig 13 % fast stilling som institusjonskokk ved Halsa Sykehjem.

Bruk av kantine 30.10.2019
Vil du bidra til viktig helseforskning som kan gi mange mennesker et bedre liv? 23.10.2019 HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag er en viktig kilde til kunnskap om folkehelsen i Norge.
Helseundersøkelsen vil gi viktig kunnskap om helse, livskvalitet og levekår - og bidra til ny kunnskap og utvikling av bedre folkehelsepolitikk og mer effektive helsetjenester.
Ledig stilling - Helsefagarbeider 23.10.2019 Vi har ledig 62,21 % fast stilling som helsefagarbeider i enhet Pleie og omsorg.

Stillingen er en kombinasjonsstilling hvor deler av stillingen innehar oppgaver som trivselsmedarbeider for hele sykehjemmet, noe som tilsvarer 40 % stilling. Resten av stillingen er pleie og omsorgsoppgaver med arbeid hver 3. helg i skjermet enhet Kårstua. 

Arkeologi tur 18.10.2019 Vinje barnehage har fått guide tur på Skeiet 2 på Vinjeøra
Kino i kulØr`n mandag 28. oktober 17.10.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Operasjon Mumie. Aldersgrense 6 år.

- 20.00: Spionen. Aldersgrense 12 år.

En halvtimes innsats fra deg kan gi mange et bedre liv! 17.10.2019
INFLUENSAVAKSINERING 2019 15.10.2019 Influensavaksinering på Hemne helsestasjon.
MOT-Joggen 2019 11.10.2019 Kyrksæterøra videregående skole og Sodin ungdomsskole inviterer bedrifter, frivillige lag og organisasjoner til å delta på årets MOT-jogg på Kyrksæterøra.
Helseundersøkelsen (HUNT) utvides til Hemne. 11.10.2019
Nedetid Gerica onsdag 09.10 09.10.2019 Nedetid 22.00-22.15 Onsdag 09.10
Grøfting kommunale veger 2019 09.10.2019 Det vil f.o.m førstkommende mandag blir utført grøfting av kommunal veg i områdene Haugen, Geilhaugen og Eide. Kommunen vil gjøre beboere spesielt oppmerksom på forpliktelser angående objekt rundt og innenfor veggrøftens grenser
Kino i kulØr`n mandag 14. oktober. 08.10.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Villmarksbarna - en eventyrlig reise. For alle.

- 20.00: Gemini Man. 12 års aldersgrense.

Idrettsstipend 2019 og Kulturstipend for ungdom 2019 03.10.2019

Pga av at det er mottatt få søknader på Kulturstipend for ungdom og Idrettsstipend, utsettes søknadsfristen til 15. oktober.

Ledig stilling - sykepleier 02.10.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i enhet Pleie og omsorg. 
Bussstilbud Halsa-Kyrksæterøra tur/retur 30.09.2019 Med oppstart mandag 30.09.19 er det opprettet busstilbud på strekningen Halsa-Kyrksæterøra tur/retur.
Foredrag "Å se utenfor seg selv" 27.09.2019
Forhåndskunngjøring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for Remidt-kommunene 27.09.2019 Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift for ReMidt-kommunene legges ut på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. november 2019.
Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. 26.09.2019 Siste frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding
Begrenset parkeringskapasitet ved Hemne rådhus 26.09.2019 I forbindelse med pågående arbeider med parkeringsplass og kontorrigg ved Hemne rådhus vil det i en periode være begrenset parkeringskapasitet
Introduksjon/opplæring i nytt sak/arkivsystem - PUBLIC 360 26.09.2019 Introduksjon/opplæring i nytt sak/arkivsystem - PUBLIC 360
Ferdigstilling av journalposter og avslutting av saker i ESA 26.09.2019 Ferdigstilling av journalposter og avslutting av saker i ESA
Kulturpris 2019 19.09.2019

Hemne kommune skal i år dele ut kulturpris.

Prisen skal gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet, og kan tildeles personer som er bosatt i Hemne, eller på annen måte er tilknyttet kommunen. Prisen kan også gis til organisasjoner, lag, institusjoner og andre grupper av personer.

Kulturprisen består av et pengebeløp og et diplom.

Forslag til kandidater fremmes på eget skjema. Frist for å fremme forslag er satt til 10. oktober 2019.

Ledig stilling som Helsesekretær ved legesenteret 19.09.2019 Hemne legesenter søker Helsesekretær i 100% vikariat
Kino i kulØr`n mandag 30. september 19.09.2019

Det vises to filmer:

- kl. 18.00: Kaptein Sabeltann og den magiske diamant. 6 års aldersgrense.

- kl. 20.00: Ad Astra. 12 års aldersgrense.