A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eva Randi Oldervik


Konsulent - prosj.medarb. komm.reform

E-post: eva.randi.oldervik@hemne.kommune.no
Tlf: 72 46 01 19
Mob: 913 52 780

Oppgaver

Konsulent rådmannens stab. Eiendomsskatt; saksbehandling eiendomsskatt, sørge for taksering av eiendommer, planl. av taksering, utarbeide saksfremlegg for beh. i sakkyndig nemnd, protokoll/eksp. vedtak, utskriving av eiend.skatt, besvare henvendelser, forslag til budsjettvedtak, rapportere fra eiendomsskatteområdet m.m. Beredskapskoordinator. Prosjektmedarbeider kommunereformen.
Eva Randi Oldervik