A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Psykososial støttegruppeBlomster-motiv

Psykososial støttegruppe er etablert for å kunne gi støtte ved ulykker og alvorlige kriser.

Gruppa inngår som en del av kommunens beredskapsplan.

Gruppen skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært innvolvert i ulykker/ kriser og deres pårørende. Det skal dreie seg om ulykker/krisesituasjoner/katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.