A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Utsatt høringsfrist for uttalelser til planprogrammet for kommunedelplan for naturmangfold

Formannskapet i Hemne fattet i møte den 20.09.2016 vedtak om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for naturmangfold. Samtidig ble det vedtatt at planprogrammet for arbeidet skal sendes på høring.

Planprogrammet forteller om formålet med planarbeidet, hvordan planprosessen er tenkt gjennomført og hvem som blir involvert i arbeidet.

Hovedmålet med kommunedelplanen for naturmangfold er å få en samlet oversikt og helhetlig framstilling av naturmangfoldet av nasjonal, regional og lokal verdi i Hemne. Kommunedelplanen skal
gjøre naturinformasjon mer tilgjengelig for allmennheten og forvaltningen selv, samt forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet for publikum.

Hemne kommune ønsker innspill og merknader til planprogrammet, og spesielt til gjennomføringen av selve planprosessen og hvilke tema som bør inngå i den ferdige kommunedelplanen.

Det er etablert en egen nettside for planarbeidet. Den finner du her

Planprogrammet finner du her

Oppstartsvedtaket til formannskapet finner du her

Uttalelser sendes Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra, eller pr. e-post til postmottak@hemne.kommune.no

Frist for uttalelser er 07.11.2016. NB! For å få med innspill etter folkemøtet den 16.11.2016 utsettes høringsfristen til 1. desember 2016!