A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Vannavstengning Eide

Driftsmelding info TLM

Grunnet service av havarert trykkreduksjonsventil ble Hemne kommune nødt til å periodevis stenge deler av drikkevannsnettet i området Eide og omegn 19.10.2018.

 

Oppdatert 19.10.2018 kl 15:05

 

Vannet på Eide har vært stengt i forbindelse med arbeid på nettet i dag 19.10.2018.

Arbeidene er nå avsluttet, og vann kan tappes iht anvisningene under.

Eksakt hvem dette gjelder er for oss noe uklart da deler av det gamle private nettet er dårlig kartlagt i våre kartsystemer.

De berørte vil i hovedsak være de som tidligere i uka har hatt unormalt høyt trykk på sitt drikkevannsanlegg som resultat av havariet på ventilen denne helga.

 

Abonnenter i det aktuelle området ble bedt om å ikke tappe vann mens arbeidet pågikk. Dette for å unngå tilførsel av luft og smuss i ledningsnettet.

 

Vi oppfordret alle abonnenter til å stenge innvendig hovedkran, særlig dersom det er montert redukjsonsventil i huset eller har plastisolerte kopperrør (f.eks. Kutelex). Plastisolerte kopperrør kan få problem med trykkslag når hovedkran åpnes igjen selv om det ikke brukes høgere trykk enn normalt. Dersom denne oppfordringen ikke tas til følge kan redukjsonsventil og innvendige siler gå tett og det kan oppstå lekkasje på kopperrørene. Hemne kommune står uten ansvar dersom dette skjer. I den tiden spylingen pågår kan vannet bli grumsete. Abonnenter utenfor aktuelle spylesone bør tappe minst mulig vann. Enkelte vil periodevis få redusert trykk, og kan bli uten vann! Det henvises for øvrig til Hemne kommunes leveringsvilkår for drikkevann og ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp”, som finnes på kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse på Teknisk, Landbruk, Miljø.
 
Etter at alt arbeidet nå er avsluttet, må abonnenter la kaldt vann renne til det er helt klart. Dette må gjøres for å få ut grums på privat ledningsnett.