A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Belsvikvegen stengt ved Belsvikbekken

Driftsmelding kritisk TLM

På grunn av at kulvert/bru gjennom veien ifm Belsvikbekken har fått store skader, må Belsvikvegen stenges.

Dette betyr at avkjøringen fra Gjengstøveien (FV 6428) sørvest for Heimsvatnet og ned til kryss mellom Belsvikvegen (KV1279) er stengt for all gjennomkjøring.

Omkjøring må skje forbi Lerøy og via Bjørknesveien, eller via kryss Gjengstøveien og Belsvikveien i Stamnesdalen.

Det medfører fare å bryte trosse sperringer og ferdes over kulverten.

En forventer at veien blir stengt i minst 1 måned, da det må vesentlig anleggsarbeid til for å sikre vegen.

 

Vi beklager ulempen for trafikanter og beboere i området.

 

Punkt for stenging av vegen

Belsvikvegen stengt 

 

Tilstand på veien:

Kulvert Belsvikveien