Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  
Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Driftsutvalget 29 05.06.19 18.09.19
Eldrerådet 10 29.08.19
Formannskapet 20 03.09.19 24.09.19
Klagenemnd 16 20.08.13
Klagenemnd - eiendomsskatt 6 30.05.17
Kommunalt råd for Funksjonshemmede 12 28.02.19
Kommunestyret 55 18.06.19 24.09.19
Politisk utvalg kommunestruktur 19 17.01.17
Sakkyndig nemnd 6 21.06.19
Valgstyret 17 14.02.17
Viltnemnda 10 04.06.19

Andre utvalg

Navn Medl.
Alminnelig skjønnsnemnd - representant fra Hemne kommune 0
Barnehagene - kommunale representanter 6
Beredskapsråd 9
Forhandlingsutvalg 1
Fylkesmøtet Kommunens Sentralforbund - komm. representant 2
Hamos - kommunens repr. 1
Havnerådet - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 0
Heimevernsnemnd 2
Hemne Kraftlags reprenstantskap 7
HVS Skoleutvalg - repr. 1
Jorsdskiftemeddommere 0
Klagenemnda SIO 2
Komm. repr. til Fellesrådet for menighetene i Hemne 3
Kontrollutvalget 11
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS - KONSEK 2
Lagrettemedlemmer og meddommere 0
Meddommere Sør-Trøndelag tingrett 10
Regionrådet i Orkdalsregionen 0
Revisjon Midt-Norge IKS 2
Skjønnsmenn 2013-2016 0
Sparebanken Hemne - repr. 0
Torshus folkehøgskole 0
Trønderenergi 1
Vertskommunenemnda i SIO 0