Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  
Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Driftsutvalget 30 17.04.18 09.05.18
Eldrerådet 10 05.04.18 07.06.18
Formannskapet 22 10.04.18 24.04.18
Klagenemnd 17 20.08.13
Klagenemnd - eiendomsskatt 6 30.05.17
Kommunalt råd for Funksjonshemmede 13 22.11.17
Kommunestyret 57 27.02.18 24.04.18
Politisk utvalg kommunestruktur 20 17.01.17
Sakkyndig nemnd 6 02.02.18
Valgstyret 19 14.02.17
Viltnemnda 10 04.04.18

Andre utvalg

Navn Medl.
Alminnelig skjønnsnemnd - representant fra Hemne kommune 0
Barnehagene - kommunale representanter 7
Beredskapsråd 10
Forhandlingsutvalg 1
Fylkesmøtet Kommunens Sentralforbund - komm. representant 2
Hamos - kommunens repr. 1
Havnerådet - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 0
Heimevernsnemnd 2
Hemne Kraftlags reprenstantskap 8
HVS Skoleutvalg - repr. 1
Jorsdskiftemeddommere 0
Klagenemnda SIO 2
Komm. repr. til Fellesrådet for menighetene i Hemne 3
Kontrollutvalget 22
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS - KONSEK 2
Lagrettemedlemmer og meddommere 0
Meddommere Sør-Trøndelag tingrett 0
Regionrådet i Orkdalsregionen 0
Revisjon Midt-Norge IKS 2
Skjønnsmenn 2013-2016 0
Sparebanken Hemne - repr. 0
Torshus folkehøgskole 0
Trønderenergi 1
Vertskommunenemnda i SIO 4