Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  
Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Driftsutvalget 26 14.02.18 14.03.18
Eldrerådet 10 08.02.18 05.04.18
Formannskapet 20 13.02.18 27.02.18
Klagenemnd 18 20.08.13
Klagenemnd - eiendomsskatt 6 30.05.17
Kommunalt råd for Funksjonshemmede 13 22.11.17
Kommunestyret 57 30.01.18 27.02.18
Politisk utvalg kommunestruktur 21 17.01.17
Sakkyndig nemnd 6 02.02.18
Valgstyret 20 14.02.17
Viltnemnda 10 30.11.17

Andre utvalg

Navn Medl.
Alminnelig skjønnsnemnd - representant fra Hemne kommune 0
Barnehagene - kommunale representanter 7
Beredskapsråd 10
Forhandlingsutvalg 1
Fylkesmøtet Kommunens Sentralforbund - komm. representant 2
Hamos - kommunens repr. 1
Havnerådet - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 0
Heimevernsnemnd 2
Hemne Kraftlags reprenstantskap 8
HVS Skoleutvalg - repr. 1
Jorsdskiftemeddommere 0
Klagenemnda SIO 2
Komm. repr. til Fellesrådet for menighetene i Hemne 3
Kontrollutvalget 22
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS - KONSEK 2
Lagrettemedlemmer og meddommere 0
Meddommere Sør-Trøndelag tingrett 0
Regionrådet i Orkdalsregionen 0
Revisjon Midt-Norge IKS 2
Skjønnsmenn 2013-2016 0
Sparebanken Hemne - repr. 0
Torshus folkehøgskole 0
Trønderenergi 1
Vertskommunenemnda i SIO 4