Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
22.05.19 Inngående TILSVAR - ELVEBREDDEN - SPRINKLERANLEGG Sørli arkitekter as
22.05.19 Inngående INNTAKSSAMTALE 11. FEBRUAR 2016
21.05.19 Utgående TINGLYSING AV SKJØTE GNR 61 BNR 283 Kartverket
21.05.19 Utgående VEDRØRENDE FASADE OG ETASJEANTALL I TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Lomundal Transport AS
21.05.19 Notat SØKNAD UTGÅR
21.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 DEL 3 AV 3 Rambøll Norge AS
21.05.19 Utgående SVAR - MEIERIET BAR & SPISERI - UTVIDELSE AV SKJENKETID Meieriet Bar & Spiseri
21.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM PP-RÅDGIVER 100 % FAST STILLING Personal og lønn
21.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 DEL 1 AV 3 Rambøll Norge AS
21.05.19 Inngående FORDELING AV KULTURMIDLER TIL IDRETT 2018 Internt dokument
21.05.19 Inngående KURSBEVIS PASSERINGSTEST GRUNNKURS LEGEMIDDELHÅNDTERING Janne O Bjeldvik Antonsen
21.05.19 Inngående BILDER 2012 GNR 100 BNR 123 Besiktigerne
21.05.19 Inngående KARTLEGGING AV PRAKSIS ETTER FORPAKTINGSLOVEN Fylkesmannen i Trøndelag
21.05.19 Inngående KVITTERING FOR INNLEVERING AV NØKLER Stefan Kaliski
21.05.19 Inngående KVITTERING FOR UTLEVERING AV NØKLER Stefan Kaliski
21.05.19 Inngående KURSBEVIS PASSERINGSTEST GRUNNKURS LEGEMIDDELHÅNDTERING Inga Sødal
21.05.19 Inngående KURSBEVIS E-LÆRINGSKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING Bodil Skogseth
21.05.19 Inngående KURSBEVIS PASSERINGSTEST GRUNNKURS LEGEMIDDELHÅNDTERING Bodil Skogseth
21.05.19 Inngående KURSBEVIS PASSERINGSTEST GRUNNKURS LEGEMIDDELHÅNDTERING Randi Synnøve Eli
21.05.19 Inngående EN DAG PÅ EN ARBEIDSPLASS FREDAG 24.MAI Liepa-Elena Johansen
21.05.19 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATEST Hanne Kristine Ness
21.05.19 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ASSISTENT INNTIL 100% STILLING 24.06.-18.08.2019 Ingrid Margrethe Belsvik
21.05.19 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Ingrid Margrethe Belsvik
21.05.19 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE VAKTMESTER 100% STILLING Jens Kåre Hjelen
21.05.19 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Jens Kåre Hjelen
21.05.19 Inngående SØKNAD OM SOMMERJOBB OG VIKARIATER Muluken Furgassa Belhu
21.05.19 Utgående AVVISNING AV KLAGE FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING 2019 AV EIENDOMMENE GNR 102 BNR 93 OG 473 Tormod Dalum
21.05.19 Utgående MØTE MED RENHOLDERNE PÅ HELSESENET 09.05.19 Lise Merethe Hop Engdal, Vigdis Spjøvold Hoff, Hanna Irene Aastum, Grethe Petrine Sættem
21.05.19 Notat REFERAT TELEFONSAMTALE
21.05.19 Utgående MØTE MED RENHOLDERNE PÅ SODIN 10.05.19 Veronica Lysevoll, Audhild Røvik Auset, Grete Aastum, Brit Kristin Støen, Grethe Petrine Sættem, Ann-Helen Lervik, Bente Fævelen Lund, Ruam Saghaug, Beata Pilczuk, Aud Gifstad, Fadumo Mahub Sharif
21.05.19 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN GNR 46 BNR 97 Oliver Bergdal Myren
21.05.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERAT OG MELDINGER - FORMANNSKAPET 21.05.2019 Formannskapet
21.05.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - RESTAURANT KYRKSÆTERØRA - LEIE AV "GLADE HJØRNET" TIL UTESERVERING Restaurant Kyrksæterøra
21.05.19 Inngående ANALYSERESULTATER STAMNESDALEN VV RÅVANN SYNLAB Analytics & Service Norway AS
21.05.19 Inngående ANALYSERESULTATER EIDSNESETV V RÅVANN FØR UV SYNLAB Analytics & Service Norway AS
21.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 DEL 2 AV 3 Rambøll Norge AS
21.05.19 Inngående BILDER 2012 GNR 59 BNR 1 Besiktigerne
21.05.19 Inngående DIN HENVENDELSE ER MOTTATT Postmottak Trøndelag politidistrikt
21.05.19 Utgående OVERORDNEDE LØSNINGER FOR VEGSYSTEMET I OMRÅDEREGULERING AV KYRKSÆTERØRA SENTRUM - FORSLAG TIL TIDSPUNKT FOR MØTE Trøndelag Fylkeskommune
21.05.19 Notat VURDERINGSNOTAT ETTER EKSTERN UTLYSNING PÅ STILLING SOM PP-RÅDGIVER I 100 % FAST STILLING
21.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN
21.05.19 Utgående ANMODNING OM UTTALELSE STOKKEBRYGGA KAFE - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING Lensmannen i Hemne og Snillfjord
21.05.19 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Stokkebrygga Kafe
21.05.19 Inngående EPOSTKORRESPODANSE ANG. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TIL ARRANGEMENT 25.05.2019 Sodvinhallen v/Olav Magnus Stamnestrø
21.05.19 Utgående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE VEDR.
21.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN
21.05.19 Inngående SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Stokkebrygga Kafe
21.05.19 Utgående SVAR - EIENDOMSSKATT GNR 100 BNR 75 Alf Steinar Olsen
21.05.19 Utgående KÅRE GUNDERSEN - UTTAK AV STEIN Advokatfirmaet Erbe & Co. DA, Advokatfirmaet Erbe & Co
21.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN
21.05.19 Utgående SVAR - GULATING ØLUTSALG TRONDHEIM - SALGSBEVILLING Gulating Ølutsalg Trondheim As
21.05.19 Inngående FAKTURAJOURNAL APRIL Mona Hundsnes
21.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM LÆRER I 100 % MIDLERTIDIG STILLING FOR PERIODN 01.08.19 - 31.07.20 Personal og lønn
20.05.19 Inngående BEKREFTELSE PÅ TREKK I YTELSE PÅ NAV
20.05.19 Inngående UNDERSKREVET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STØTTEKONTAKT OG HEMNE KOMMUNE
20.05.19 Inngående CERTIFICATE OG ATTENDANCE Erasmus
20.05.19 Inngående SAKSBEHANDLERE
20.05.19 Inngående ENDRING AV PLASS SODIN SFO
20.05.19 Inngående SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2019/2020
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 105 BNR 1 Frode Moe
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 105 BNR 1 FNR 1 Ellen Syrstad
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 105 BNR 3 Ole Jakob Klungervik
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 105 BNR 6 Hilde Nybjerkan Bjørkli
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 105 BNR 7 John Anders Moe
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 105 BNR 8 Odd Jarle Nybjerkan
20.05.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
20.05.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
20.05.19 Notat BETALING FOR VAKSNIER SATT APRIL/MAI -19.
20.05.19 Inngående MELDING OM FRAVÆR
20.05.19 Inngående STATUS KLAGESAK - AVKLARING
20.05.19 Utgående RETUR AV GJELDSBEVIS - SOSIALLÅN
20.05.19 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 46 BNR 17 Håkon Sjøhaug
20.05.19 Inngående TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET DRENERING Landbruksdirektoratet
20.05.19 Inngående SØKNADSKSKJEMA FOR REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE
20.05.19 Inngående INTERVJUGUIDE
20.05.19 Inngående INTERVJUGUIDE
20.05.19 Inngående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT MELDING
20.05.19 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, SEKRETÆR 50% STILLING 01.05. - 31.08.19 Ingrid Anne Engelsjord
20.05.19 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE, HJELPEPLEIER 85,72% FAST STILLING Janne O Bjeldvik Antonsen
20.05.19 Inngående VEDRØRENDE BREV
20.05.19 Utgående INNKALLING SAMARBEIDSMØTE Statens barnehus Trondheim, Marit Myrholt
20.05.19 Utgående SVAR - FERIEDAGER TIL GODE Anne Kristine Stolsmo
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 11 Nina Krokli Glomstad
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 12 Øyvind Neshaug
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 13 Ole Ivar Snilsberg
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 14 Morten Mæhlen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 15 Ole Aleksander Jamtøy Heggvik
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 16 Barbro Amrud Nilsen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 17 Aud Marie Røstvold
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 18 Morten Lomundal
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 698 Reidar Ove Sødal
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 701 Falk Eiendom AS
20.05.19 Inngående PÅMELDING BARNAS DAG Ven Oppvekssenter
20.05.19 Inngående EKSTERN UTLYSNINGSTEKST - PSYKIATRISK VERNEPLEIER, 100 % VIKARIAT 2. GANGS UTLYSNING Visma
20.05.19 Inngående ORDREBEKREFTELSE ADRESSEAVISA OG AVISA-ST Adresseavisen Stilling
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 686 Bjørn Stallvik
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 687 Arnfinn Magne Vuttudal
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 690 Anders Olai Aunli
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 691 Ola L. Sødal
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 693 Bakken VVS AS