Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
20.04.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FINANSIERING AV TURISTINFORMASJON I HEMNE SESONGEN 2017 Hemne Frivilligsentral
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen
20.04.17 Inngående TAKKER JA TIL STILLING Inga Sødal
20.04.17 Utgående HOLLA GRENDAHUS - ENKELTANLEDNING/AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Hollatun Grendahus AL
20.04.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM BREDBÅNDSMIDLER TIL HEMNE I 2017 - PRIORITERING OG DELFINANSIERING Intern
20.04.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2016 Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS
20.04.17 Inngående HEMNE VGS - VIDERE OPPFØLGING TILSYNSRAPPORT. Sør-Trøndelag Fylkeskommune
20.04.17 Notat VURDERINGSNOTAT I REKRUTTERINGSSAK 17/865 FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I 49,30% STILLING
20.04.17 Inngående SENIORSAMTALE - SJEKKLISTE Toril Auset
20.04.17 Inngående SENIORSAMTALE - SJEKKLISTE Skjolvor Ofstad Bergdal
20.04.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 05.04.17
20.04.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
20.04.17 Inngående EKSTERN STILLINGSUTLYSNING, SYKEPLEIER 75 % Visma
20.04.17 Inngående EVALUERING FRA SODIN SKOLE - INVENTAR TIL FLØY F Sodin Skole
20.04.17 Inngående EKSTERN STILLINGSUTLYSNING SYKEPLEIER, 59,86 % Visma
20.04.17 Inngående VS: NØDNETTKURS Hassnatt Tassadiq
20.04.17 Inngående STILLINGSUTLYSNING PSYKIATRISK SYKEPLEIER, 2. GANGS UTLYSNING Visma
20.04.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT FINANSIERING TOYOTA RAV4 4B VX 43188 Toyota Financial Service
20.04.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT FINANSIERING TOYOTA RAV4 4B VX 43258 Toyota Financial Service
20.04.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT FINANSIERING TOYOTA RAV4 4B VX 43257 Toyota Financial Service
20.04.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT FINANSIERING TOYOTA RAV4 4B VX 43256 Toyota Financial Service
20.04.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT FINANSIERING TOYOTA RAV4 4B VX 43189 Toyota Financial Service
20.04.17 Inngående AVSLUTNING I SAK OM UTLEGG EIK 1844
20.04.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket
20.04.17 Inngående SVARSLIPP DELTAKELSE I FELLES AVLØPSANLEGG TAFTØYAN GNR 43 BNR 36 Else Marie Jacobsen
20.04.17 Inngående SVARSLIPP DELTAKELSE I FELLES AVLØPSANLEGG TAFTØYAN GNR 43 BNR 58 Gro Merete Løkvoll
20.04.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
20.04.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
20.04.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ SLUTTÅRSAK/NEDSATT ARBEIDSTID
20.04.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV HEMNE SAMFUNNSHUS 01.05.17 LO- Hemne v/Inge Heimsbakk
20.04.17 Utgående BEGJÆRING OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE - DIREKTE TVANGSINNDRIVELSE AV UIMOTSAGT PENGEKRAV, JFR. TVANGSLOVENS §7-2F EIK 2602
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående SØKNAD PEDAGOGISK LEDER (100 % STILLING FAST) Elisabeth Bakken
20.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 175) Anne Grethe Aase Nilsson
20.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 176) Anne Grethe Aase Nilsson
20.04.17 Inngående TILBUD PÅ KJØP AV BUSTER ALUBÅT Håvard Stamnestrø
20.04.17 Inngående FLOMSONEKARTLEGGING: GRUNNLAGSDATA OG OPPMÅLING Skred AS v/Petter Reinemo
20.04.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
20.04.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
20.04.17 Inngående INNHENTING AV INNTEKTSOPPLYSNINGER
20.04.17 Utgående VEDRØRENDE FISKERETT LANGS ANGITT STRANDSONEPARSELL I ROVATNET Rune Gundersen, Lars Christian Bugten, Marlene Lund Hageskal
20.04.17 Inngående NY TURNUSLEGE John Midtlyng Strandheim
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
20.04.17 Utgående BEREGNING AV DIFFERANSE MELLOM LØNNSUTGIFTER SYKEPLEIER OG FIKTIV HELSESEKRETÆR - 1. KVARTAL 2017 Hemne legesenter AS v/Else Rita Malcolmsen Malcolmsen, Hemne legesenter AS v/Birgitte V. Snekvik Snekvik
20.04.17 Inngående OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING
20.04.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
20.04.17 Inngående AVTALE MELLOM HEMNE KOMMUNE OG DEN ENKELTE ARBEIDSTAKER Skjolvor Ofstad Bergdal
20.04.17 Inngående AVTALE MELLOM HEMNE KOMMUNE OG DEN ENKELTE ARBEIDSTAKER Toril Auset
20.04.17 Inngående MELDING OM POLITISK VEDTAK - MÅL OG MANDAT TIL FELLESNEMNDA FOR NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD OG HEMNE Snillfjord Kommune
20.04.17 Inngående SV: BESTILLING - BOKSKAP RÅDMANNSKONTORET Kontorplan AS
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
20.04.17 Utgående SVAR VEDØRENDE SIKRING AV BRØNN Marit Liabø Sandvik
20.04.17 Inngående SØKNAD OM OPPTAK HEMNE KULTURSKOLE 2017 LINEA ISLAND Liv Kristin Fævelen Valaas
20.04.17 Inngående OPPSIGELSE Chamila T Skinstad
20.04.17 Utgående SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING Chamila T Skinstad
20.04.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - HELSEFAGARBEIDER 50,72 % STILLING 10.04.2017 - 18.06.2017 Supaporn Ness
20.04.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
20.04.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE HJEMMEHJELP 10 % STILLING 01.04 - 31.05.2017 Christine Martinack
20.04.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
20.04.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER 59,04 % STILLING 01.04 - 31.08.2017 May-Britt Sødal
20.04.17 Inngående SVARSLIPP DELTAKELSE I FELLES AVLØPSANLEGG TAFTØYAN GNR 43 BNR 30 Gro Merete Løkvoll
20.04.17 Inngående VALG AV TILLITSVALGT MED PERSONLIG VARA I PARTSSAMMENSATT UTVALG Halsa Kommune
20.04.17 Inngående UTTALELSE TILSETTING HELSEFAGARBEIDER 3 * 49,30 % STILLING Fagforbundet Hemne
20.04.17 Inngående HOVEDVERNEOMBUD - REPRESENTANT TIL PU Fagforbundet Hemne
20.04.17 Inngående FEIEAVGIFT GNR.104 BNR 12 Marie Lie
20.04.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV MILITÆRE SKJØNNSMEND FOR PERIODEN 2017 - 2020 Hemne kommune
20.04.17 Utgående KRISTIANSUND- OG NORDMØRE TURISTFORENING - TILLATELSE TIL Å LANDE MED HELIKOPTER I UTMARK - SOLLIA Kristiansund og Nordmøre Turistforening
20.04.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK 10/17 - TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Kjellrun Reitås, Johnny Magnar Kvernbråten
20.04.17 Inngående REGISTRERT AVGANG AV ROVFUGLER OG OTER/ HJORTEVILT OG BEVER UTENOM ORDINÆR JAKT Hjorteviltregisteret
20.04.17 Notat BEFARING AV AREALET SOM GENBANKEN FOR NORSK LAKS ØNSKER Å KJØPE FRA GNR 137/1.
20.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM LÆRER I 40% FAST PERSONAL OG LØNN
20.04.17 Inngående SØKNAD PEDAGOGISK LEDER (100 % STILLING FAST) Elisabeth Bakken
20.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER 50 % FAST STILLING (REF. 174) Ranya Essa
20.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 175) Ranya Essa
20.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 176) Ranya Essa
20.04.17 Inngående STILLINGSUTLYSNING BRANNKONSTABEL, 4,98 % STILLING Visma
20.04.17 Inngående ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Arild Landrø
20.04.17 Utgående OVERSENDELSE AV MOTTATT TILSAGNSBREV Henrik Hays Nielsen
20.04.17 Inngående SVART ØKONOMI OG ARBEIDSKRIMINIALITET Skatt Midt-Norge
20.04.17 Utgående PANTEFRAFALL FOR TOMT
20.04.17 Utgående OPPSTÅTT MISFORTÅELSE I FORHOLD TIL INNGÅTT AVTALE OM TILLEGGSAREAL TIL HAIKVIK KRAFT-SMOLT A/S. Haukvik Kraft-smolt A/S
20.04.17 Utgående MAGNAR HÅRSTAD - FRITAK FRA POLITISKE VERV Asbjørg Sæterbø, Magnar Hårstad
20.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPERASJON DAGSVERK I SØR TRØNDELAG - ØKONOMISK STØTTE - 2017 Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag 2017
20.04.17 Inngående SØKNAD OM TILKOBLING AV VANN Aqua Gen AS
20.04.17 Inngående SVAR PÅ FORESPØRSEL FRA HEMNE KOMMUNE Kiwi Minidrift AS
20.04.17 Inngående PASIENT OG BRUKEROMBUDET I SØR-TRØNDELAG - ÅRSMELDING 2016 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående DELTAKELSE FRA JARLEN Jarlen Mottak
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag
20.04.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE AVISA-ST Avisa Sør-Trøndelag