Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
10.07.19 Utgående BEKYMRINGSMELDING - SVAR Opsal og Fjelnset AS
09.07.19 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON Veronica Eide Lysevoll
09.07.19 Inngående KRAV OM UTBETALING FRA SKOGFOND OG SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKOGKULTUR SØKNADSNR 2364846 GNR 45 BNR 5 Wenche Oddan
09.07.19 Notat REFERAT FRA TELEFONSAMTALE 09.07.19
09.07.19 Utgående TILBUDSFORESPØRSEL GRUNNUNDERSØKELSE VOLLANEKRA - FEILRETTING I FORESPØRSEL NGI, Rambøll Norge AS, Multiconsult
09.07.19 Utgående SKATTEOPPGJØR FOR 2018 OG 2019
09.07.19 Utgående JORDLEIE 01.07.2019 - 30.06.2020 Jan Sverre Moe
09.07.19 Utgående SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING 82,66% Turid Hansen
09.07.19 Utgående SKATTEOPPGJØR FOR 2018
09.07.19 Utgående OPPDATER ADRESSE I FOLKEREGISTER
09.07.19 Utgående SJEKKLISTE TILSYN TATOVERING Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
09.07.19 Utgående SJEKKLISTE TILSYN TATOVERING Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
09.07.19 Inngående KAMSTRUP READY OG WATER INTELLIGENCE ORDREBEKREFTELSE Kamstrup AS v/Viljar Aamot Jakobsen
09.07.19 Inngående SV: ANBEFALTE INSPEKSJONER / TILBUD SCE v /Tomas Aasbø
09.07.19 Inngående MØTEREFERAT FRA ADM STYRINGSGRUPPE FOR ARBEIDSGIVERKONTROLLEN Malvik kommune
09.07.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG CARPORT TIL GARASJEBYGG OG DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDE Tor Alstad
09.07.19 Inngående TILBUD SVEISEMASKIN Hemne kommune
09.07.19 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG GARASJE TIL CARPORT OG DISPENSASJONSBEHANDLING FRA AREALPLAN Tor Alstad
09.07.19 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Øyvind Togstad
09.07.19 Utgående GODKJENT GRAVEMELDING Tor Gunnar Mikalsen
09.07.19 Utgående VEDTAK OM UTBETALING AV UDEKKA INVESTERINGER Wenche Oddan
09.07.19 Utgående VEDR. VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN SPJØTVOLLAN OG PLANGRENSE. Sørli arkitekter as
09.07.19 Inngående OPPSIGELSE AV STILLING Turid Elin Hansen
09.07.19 Utgående SJEKKLISTE TILSYN TATOVERING Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
09.07.19 Inngående STILLINGSUTLYSNING SYKEPLEIER 100 % FAST STILLING visma
09.07.19 Inngående UTBETALINGSVEDTAK AV 05.07.2019 FOR ANDREA STEEN ROSTEN (VEDTAKSREF:100006422388747) Helseøkonomiforvaltningen
09.07.19 Inngående ANG. UTBETALING FRA SKOGFOND Wenche Oddan, John Olav Oddan
09.07.19 Utgående VIDERESENDER HENVENDELSE VEDRØRENDE TØMMING AV SLAMTANK PÅ BELVIKA CAMPING, GNR 40, BNR 1. HAMOS Forvaltning IKS
09.07.19 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Muluken Furgassa Belhu
09.07.19 Inngående RAPPORT ANALYSE AV SEDIMENT ÅNAVATNET ALS Reporting System
09.07.19 Inngående PROSJEKTSTILLING SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE Søndre Fosen Vannområde v/Kari Anne Solberg
09.07.19 Utgående UNDERSKRIFT PÅ KONSESJONSØKNAD. GNR 102/651 Roar Engvik
09.07.19 Utgående SVAR - OPPSTILLINGSPLASS AV DIVERSE KJØRETØY I HALDOHAUGVEIEN.
09.07.19 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE BRUK AV KOMMUNAL VEG FOR MOBILKRAN Eivind Hellandsjø
09.07.19 Inngående GENERALFORSAMLING HALSAFJORDSAMBANDET AS MED VEDLEGG Halsafjordsambandet AS
09.07.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Øyvind Togstad
09.07.19 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON Ann-Helen Lervik
09.07.19 Notat ENDRING AV FERIEPULJE 2019 - PLEIE- OG OMSORG
09.07.19 Inngående UTVIDELSE RAS BELSVIK- SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING PÅ AREAL TIL MARTE LUND Lerøy Midt AS
09.07.19 Utgående INFORMASJON OM HOVEDOPPTAK - HEMNE KULTURSKOLE 2019 Elever og foresatte - Hemne kulturskole
09.07.19 Utgående FORELØPIG SVAR - SVAR - FRIGIVELSE AV MIDLER PÅ SKATTETREKKSKONTO
09.07.19 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON Audhild Røvik Auset
09.07.19 Utgående SLETTING AV HEFTELSE
09.07.19 Utgående VEDTAKSBREV NMSK Arne Kristian Stolsmo
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående TERMINKARAKTERER VÅR 2019
08.07.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
08.07.19 Utgående TERMINKARAKTERER VÅR 2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
08.07.19 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2019
08.07.19 Inngående SØKNAD OM ENDRING/OVERFLYTTING AV BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:EGIG2P
08.07.19 Inngående KLASSELISTER 5A 2018/2019 Visma
08.07.19 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALT INFORMASJONSMATERIELL Lene Sofie Pedersen
08.07.19 Inngående TATOOVERINGSVIRKSOMHET I HEMNE Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
08.07.19 Inngående GODE NYHETER VikTeam AS
08.07.19 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - JETS VAKUMTOALETT MED TETT TANK Hemne VVS
08.07.19 Inngående KIRKEVEIEN 3 ENDRING ANSVARLIG SØKER G & T Grimstad og Tønsager AS
08.07.19 Notat MELDING OM AVSLUTNING AV SAK - OPPHØR AV TJENESTE: KANTINE
08.07.19 Inngående MIN STEMME TELLER - INFORMASJONSSKRIV OG BROSJYRE KBT
08.07.19 Notat ANMODNING OM OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG STILLINGSHJEMMEL PROSJEKT SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE 01.08.2019 TIL 31.12.2019
08.07.19 Utgående ENDRING AV GATEADRESSE OG BYGNINGSKODE PÅ BOLIG. Bjørn Arve Steinveg
08.07.19 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING
08.07.19 Inngående POLITIATTEST
08.07.19 Inngående POLITIATTEST
08.07.19 Inngående INFORMASJON
08.07.19 Inngående SVAR - FRIGIVELSE AV MIDLER PÅ SKATTETREKKSKONTO
08.07.19 Utgående KULTURBYGGING HEIM 2020 - REFERAT FRA ARBEIDSMØTE 4.7.2019 Trine Glåmen, Hildur Hestnes, Kristin Solhaug Follett
08.07.19 Inngående FLYTTEMELDING
08.07.19 Inngående OVERSENDELSE AV ELEVMAPPE
08.07.19 Inngående SVAR - KJØP AV IPAD Hanna Belsvik Lund
08.07.19 Inngående MØTER OG LOGG VÅR 2019
08.07.19 Inngående AVSLUTNING I SAK OM TVANGSDEKNING I PENGEKRAV
08.07.19 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT, INNTIL 100 % STILLING 24.06. - 18.08.2019 Anette Stamnes Valås
08.07.19 Inngående ANGÅENDE SPØRSMÅL OM ARTER AV STOR FORVALTNINGSINTERESSE Fylkesmannen i Trøndelag
08.07.19 Inngående INVITASJON TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2019 Arkadij Vilajevits Morozov
08.07.19 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILSETTING PÅ VILKÅR LÆRER UTEN GODKJENT UTDANNING 70% STILLING Tove Skårild Sæterbakk
08.07.19 Utgående VEDTAKSBREV NMSK - ANDERS LIAN Anders Lian
08.07.19 Inngående KLAGE REDUSERT FORELDREBETALING BARNEHAGE
08.07.19 Inngående PUBLISERTE KLAGEKARAKTERER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN Eksamenstjenesten
08.07.19 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - GJERDE/STØYSKJERMING OG BODER Ove Bernt Strømmen
08.07.19 Inngående FAMILIEVERNKONTORET - REISEDAGER TIL HEMNE HØSTEN 2019 Hemne kommune
08.07.19 Utgående GJELDER TATOOVERINGSVIRKSOMHET I HEMNE Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland, Anders Norrman
08.07.19 Inngående UTBETALINGSVEDTAK AV 04.07.2019 (VEDTAKSREF:100006420692297) Helseøkonomiforvaltningen
08.07.19 Inngående UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - OMDISPONERING AV HYTTETOMT TIL FRITIDSFORMÅL HEMNE 138/1 Fylkesmannen i Trøndelag
08.07.19 Inngående STYRKET VEILEDNING OG OPPFØLGING AV FOSTERHJEM - LÆRINGSNETTVERK BARNEVERN TRØNDELAG Fylkesmannen i Trøndelag
08.07.19 Inngående SSPØRSMÅL ANG. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 44 BNR 2 Monika Wessel
08.07.19 Utgående VARSEL OM TVANGSINNFORDRING OG UTLEGGSTREKK
08.07.19 Utgående TVANGSDEKNING - KRAV BES OVERFØRT TIL KEMNERENS KONTO
08.07.19 Notat TELEFONSAMTALE
08.07.19 Inngående SALDOVERSIKT
08.07.19 Inngående SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL MARKERING AV VERDENSDAGEN Mental Helse Hemne