Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
20.02.17 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE - RENHOLDER - 78,22 % FAST STILLING Audhild Røvik Auset
19.02.17 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG 2017 Jelena Arsov
18.02.17 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG 2017 Muhannad Albaghdadi
18.02.17 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG 2017 Marit Lund Ohren
17.02.17 Inngående UTREDNING SAMFUNNSMEDISINSKE TJENESTER I SIO Orkdal Kommune
17.02.17 Inngående FORESPØRSEL - EDU/BEST - SVARINN OG ORACLE - MS SQL Evry v/Jørn Andersen
17.02.17 Inngående PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING GNR. 45 BNR 5 Hemne Kommune
17.02.17 Inngående PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING Hemne Kommune
17.02.17 Inngående AVROP PÅ SKANNINGTJENESTER Idox v/Lucy Holland
17.02.17 Inngående SØKNAD BIBLIOTEKAR 40 % FAST STILLING Christine Martinack
17.02.17 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG 2017 Anette Valås
17.02.17 Notat REFERAT FRA MEDARBEIDERSAMTALE, 16.02.17
17.02.17 Utgående EGENANDEL FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2016
17.02.17 Utgående SVAR - VS: OPPUSSING AV GLASSVERANDA PRESTEGÅRDEN. Mari Andersen Vaagan
17.02.17 Utgående BEKREFTELSE MOTTATT BARNEHAGESØKNAD
17.02.17 Utgående BEKREFTELSE MOTTATT BARNEHAGESØKNAD
17.02.17 Utgående BEKREFTELSE MOTTATT SØKNAD OM ENDRING AV PLASS
17.02.17 Utgående MØTEREFERAT 17.02.2017 Anders Norrman
17.02.17 Utgående BEKREFTELSE MOTTATT TILBUD SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 Idox v/Lucy Holland
17.02.17 Utgående SVAR - SVAR OPPDATERING VEGLISTE APRIL 2017 FOR HEMNE KOMMUNE Statens vegvesen Region Midt
17.02.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM OPPSKRIVING AV KV1350 GEILHAUGEN Heidi Vinje, Ole Hartvig Bakke, Gøran Freiberg
17.02.17 Utgående VIRKSOMHETSPLAN SKATTEREGNSKAPET 2010 Skatt Midt-Norge
17.02.17 Inngående OMSETNINGSOPPGAVER 2016 Ann og Bjørn Hotell Drift AS
17.02.17 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG 2017 Kristine Lund
17.02.17 Utgående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
17.02.17 Utgående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
17.02.17 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
17.02.17 Utgående REFERAT FRA MØTE VEDRØRENDE KRAV OM FAST STILLING Siri Hege Aune Spjøtvold
17.02.17 Inngående KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR HEMNE KOMMUNE Skatteetaten
17.02.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
17.02.17 Utgående FORDRINGSANMELDELSE -
17.02.17 Inngående NØKKELKVITTERING Bjørn Trygve Eidsvoll
17.02.17 Inngående SØKNAD/ SVAR PERMISJON
17.02.17 Inngående EDU/BEST - SVARINN OG ORACLE - MS SQL - ORDRESEDDEL Evry v/Tanja Leh
17.02.17 Utgående SØKNAD - TILSKUDD TIL SAMTALEGRUPPER TIL PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Aldring og helse
17.02.17 Inngående VS: OVERSENDELSE AV SAK FOR BEHANDLING ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
17.02.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SKOLEBEGYNNER VED SODIN SKOLE -
17.02.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE STORTING- OG SAMETINGSVALGET 2017 Hemne Kommune
17.02.17 Inngående TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNE - INVITASJON TIL Å SØKE OM MIDLE INVITASJON TIL Å SØKE OM MIDLER FOR 2018 Statens vegvesen Region Midt
17.02.17 Utgående SØKNAD - TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER TIL PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Aldring og helse
17.02.17 Utgående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
17.02.17 Utgående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
17.02.17 Utgående UTELATT TILBAKEMELDING - PURRING BRANNTILSYN 2016 Aure kommune
17.02.17 Notat KRAV OM FAST STILLING
17.02.17 Utgående DATABEHANDLERAVTALE OG OVERSIKT OVER NYE KOMMUNEADMINISTRATIVE BRUKERE - HEMNE KOMMUNE 'post@imdi.no'
17.02.17 Inngående AVKLARING EDU/BEST - SVARINN OG ORACLE - MS SQL Evry v/Tanja Golmen Leh
17.02.17 Inngående QUESTBACK KVITTERING -> UNDERSØKELSE OM LOKALE FOLKEAVSTEMNINGER Questback kvittering
17.02.17 Utgående ENDRING AV UTLEGGSTREKK
17.02.17 Utgående ENDRING AV UTLEGGSTREKK
17.02.17 Utgående BEGJÆRING OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE - DIREKTE TVANGSINNDRIVELSE AV UIMOTSAGT PENGEKRAV
17.02.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
17.02.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
17.02.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
17.02.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
17.02.17 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE
17.02.17 Utgående TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID Revisjon Midt-Norge
17.02.17 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
17.02.17 Utgående NOTAT
17.02.17 Utgående SVAR - ANMODNING OM OPPLYSNINGER
17.02.17 Utgående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
17.02.17 Utgående BEKREFTELSE FRA KOMMUNAL PP-TJENESTE
17.02.17 Utgående VEDR. FORELØPIG SVAR OG SPØRSMÅL MOTTATT I E-POST DEN 03.02.17 Frode Belsås
17.02.17 Inngående VS: AQUAGEN AS SØKNAD OM FYLLING I SJØ (5157015) Olufsen, Marianne
17.02.17 Inngående BILDE
17.02.17 Utgående NOTE 2 ÅRSVERK, YTELSE TIL LEDENDE PERSONER OG REVISJON Hemne Kommune
17.02.17 Utgående RETUR AV GJELDSBEVIS - SOSIALLÅN
17.02.17 Utgående FORBEREDELSE TIL UTLEGGSBEGJÆRING - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER
17.02.17 Inngående SVAR OPPDATERING VEGLISTE APRIL 2017 FOR HEMNE KOMMUNE Statens vegvesen Region Midt
17.02.17 Utgående VEDRØRENDE HØRING AV SØKNAD FRA AQUAGEN AS OM UTFYLLING I SJØ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
17.02.17 Utgående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
17.02.17 Utgående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
17.02.17 Inngående TAKKER NEI TIL STILLING Frida Aune Skårild
17.02.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SKOLEBEGYNNER VED SODIN SKOLE -
17.02.17 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:QERZIS
17.02.17 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:5ZPNPH
17.02.17 Inngående SØKNAD OM ENDRING/OVERFLYTTING AV BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:B7TJ4W
17.02.17 Notat UTSKRIFT FRA INFOTORG
17.02.17 Utgående EGENANDEL FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2016/2017
17.02.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING MIDLERTIDIG - PLEIE- OG OMSORG 2017 DELEGERTE VEDTAK Hilde Stolsmo
17.02.17 Inngående PROSESSEN VIDERE
17.02.17 Utgående SVAR - SAKSNR 16/4668-2 - BOD/ WC - SPØRSMÅL KRAV TIL AVSTAND FELLES NABOGRENSE Svein-Olav Sesseng
17.02.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPNEVNING AV STEMMESTYRER STORTINGS - OG SAMETINGSVALGET 2017 Randi Viken, Thore Husby, Kjell Thevik, Robert Haugen, Ole Kristian Gravdal, Bente Stendal Heimsbakk, Jarle Tøndel, Jorid Ormseth, Morten Juul, John Aune, Henny Belsvik Lund, Gjermund Bjørkøy, Toril Synnøve Kjønsvik Løseth, Solfrid Johanne Spjøtvold, Tora Vaagan Hofset, Målfrid Marita Lidal, Magnhild Vassli, Ragna Louise Hals Brekken, Rolf Stamnestrø, John Kårøy
17.02.17 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - TILBYGG GARASJE/LAGER TIL ENEBOLIG Kay Ohren
17.02.17 Utgående NOTE 2 ÅRSVERK, YTELSE TIL LEDENDE PERSONER OG REVISJON Hemne Kommune
17.02.17 Utgående AGENDA KONTAKTMØTE 22.2.2017 Hemne Fagforbundet32, Hemne Delta, Hemne Utdanningsforbundet, Roger Nordvik, John Aune, Sigmund Nakken, Kari Lian Fjellstrøm, Else Rita Malcolmsen, Sylvia Lien Jensen, Lene Glomstad, Stine Horsberg Dalum, Torger Aarvaag, Inger Sporild
16.02.17 Inngående SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG
16.02.17 Utgående INNSKRIVING VINJEØRA SKOLE 28.02.17 Skolestarter Vinjeøra
16.02.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅPNINGSTIDER VED VALGKRETSENE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 Svanem krets v/ Leder Thore Husby, Vinje Krets v/Leder Tora Vaagan Hofset, Kirksæter Krets v/Jarle Tøndel
16.02.17 Utgående OVERSENDELSE AV SAK FOR BEHANDLING ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
16.02.17 Utgående REVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 2016 - VEDR ETTERSPURT DOKUMENTASJON HEMNEHALLEN Revisjon Midt-Norge
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016
16.02.17 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2016