Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
22.05.17 Notat TELEFONHENVENDELSE
22.05.17 Inngående REGNSKAP Hellandsjøen og omegn utmarkslag (DP04)
22.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, LÆRER UTEN GODKJENT UTDANNING, 37,5 % STILLING FOR PERIODEN 01.06.17 - 31.07.17 VED SVANEM SKOLE Berit Vaagan
22.05.17 Inngående RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER Revisjon Midt-Norge IKS
22.05.17 Inngående 2017.04.24 - SVARSLIPP FELLES AVLØPSANLEGG TAFTØYAN Wolfgang Knappe
22.05.17 Utgående HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATIVE VEDTAK ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK HEMNE KOMMUNE Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Lensmannen i Hemne og Snillfjord, Hollamarka utmarkslag ved Lene Marie Petersen, Vinjefjorden utmarkslag ved Alf A. Nielsen, Ruten utmarkslag ved Noralf Gravdal, Snøfjellet utmarkslag, Moe/Bjerkan/Bjerksæter grunneierlag ved Tormod Bjerksæter, Vitsømarka/Dahlum utmarkslag ved Sigmund Nakken, Hemnskogen utmarkslag ved Kolbjørn Skogrand, Lernesstranda utmarkslag ved Jan Bergdal, Rovatnet grunneierlag ved Ola M. Taftø, Hellandsjøen og omegn utmarkslag ved Nils Halvor Snekvik, Roberget utmarkslag ved Håvard Magne Vassli
22.05.17 Utgående ANSIENNITETSBEREGNING Lillian Kverndal Mollan
22.05.17 Utgående VEDR. OMREGULERING OG ENDRING AV PLASSESRING AV SLAMTANK HAMOS Forvaltning IKS
22.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT, 50 % STILLING FOR PERIODEN 01.05.17 - 30.06.17 VED BAKKELY BARNEHAGE Janne Charlotte Ness Sæther
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Liv Iren Hunnes
22.05.17 Notat VURDERINGSNOTAT I TILSETTINGSSAK 17/855 PSYKIATRISK SYKEPLEIER - 100 % FAST STILLING VED ENHET PLEIE OG OMSORG
22.05.17 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 114 BNR 3 Bjørn Hunnes
22.05.17 Inngående KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - VALG AV NYTT STYRE Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
22.05.17 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD TIL SOMMERFORESTILLING I WESSELGÅRDEN. Hemne Teaterlag
22.05.17 Inngående RIVNINGSSØKNAD Ida Sofie Mjønesaune
22.05.17 Inngående UTVIDET RUTINEKONTROLL - GAMLE INNTAK - 11.04.2017 Ståle Smevoll
22.05.17 Inngående AUTOPASS-AVTALE ER OPPDATERT - BILBYTTE Vegamot
22.05.17 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD FOR BUDSJETTÅRET 2018 Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Hanne Elisabeth Aa
22.05.17 Utgående SVAR - PENNER Herman Myren Grøndal
22.05.17 Inngående AVBESTILLING AV HALLTID Hero mottak
22.05.17 Inngående SØKNAD OM FRITAK PÅ BOPLIKT PÅ PALLAN GNR 131 BNR 3. Toril Belsvik
22.05.17 Inngående TIL FORMANNSKAP - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SOMMERFORESTILLING I WESSELGÅRDEN 2017 Hemne Teaterlag
22.05.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE STILLINGSANNONSE, 2. GANGS UTLYSING Avisa Sør-Trøndelag
22.05.17 Inngående TIDSPUNKT FOR TILGANG TIL EKSAMENSOPPGAVER I PAS-EKSAMEN utdanningsdirektoratet
22.05.17 Inngående SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE. Øystein Hanssen
22.05.17 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 108 BNR 5 Ola Magne Taftø
22.05.17 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 109 BNR 17 Stian Heimsbakk
22.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIGE ARBEIDSAVTALER, PEDAGOGISK LEDER, FOR PERIODEN 01.01.17 - 30.06.17 VED BAKKELY BARNEHAGE Elisabeth Bakken
22.05.17 Utgående MØTE MED RENHOLDERNE PÅ SODIN 12.5.2017 Veronica Lysevoll, Audhild Røvik Auset, Grete Aastum, Brit Kristin Støen, Ann-Helen Lervik, Bente Fævelen Lund, Resurreccion Tetlie, Ruam Saghaug, Anita Irene Vangen
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, RIVING AV EKSISTERENDEN UTHUS OG OPPFØRING AV NYTT Erna Foss Husby
22.05.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, RIVING OG OPPFØRING AV NYTT UTHUS Erna Foss Husby
22.05.17 Inngående SØKNAD INSTITUSJONSKOKK Kristine Sinnes
22.05.17 Utgående TILBUD OM STILLING SOM SYKEPLEIER I HEMNE KOMMUNE Kristine Lund
22.05.17 Inngående UTVIDET RUTINEKONTROLL - KRISEVANN - EIDE VANNVERK 11.4 - 22.5.2017 Ståle Smevoll
22.05.17 Utgående SVAR - PROBLEMRAPPORT: DÅRLIG VEISTANDARD Aleksander Einang
22.05.17 Utgående ÅRSHJUL Hemne kommune
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE KONKURRANSEGRUNNLAG NATURTYPER I HEMNE KOMMUNE NTNU Vitenskapsmuseet, Bioreg ved Finn Oldervik, Miljøfaglig utredning
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG STILLINGSHJEMMEL VED BAKKELY BARNEHAGE Enhetsleder Randi Vaagan
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Freshta Amir
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Hanne Sissel Kristiansen
22.05.17 Inngående OPPLYSNINGER ANGÅENDE VINTERHAGE Per Ness
22.05.17 Inngående PROTOKOLL IUA SØR-TRØNDELAG ÅRSMØTE 2017 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning v/Carlsson Anna
22.05.17 Inngående ØNSKER TEGNINGER AV HYTTE Jan Sverre Rønning
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING MIDLERTIDIG I TIDSROMMET 29.05.17 TIL OG MED 21.06.17 - SVANEM SKOLE 2017 Eirik Johansen
22.05.17 Inngående SØK MIDLER TIL ETTERUTDANNING FOR PP-TJENESTEN Utdanningsdirektoratet
22.05.17 Utgående EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Endre Taftø
22.05.17 Notat OMPOSTERING AV OVERFØRING TIL REGIONALT FOND ANDEL AV PÅFYLLING 2016
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% STILLING - VIKARIAT 01.05.17 - 31.05.18 leder personal og lønn Inger Sporild
22.05.17 Notat STABSMØTE - ENHET FOR KULTUR, 22.05.2017
22.05.17 Utgående SVAR ANGÅENDE ASFALTERING Tomas Berget Pedersen
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPLÆRING
22.05.17 Utgående MØTE MED RENHOLDERNE PÅ SODIN 22.5.17 Veronica Lysevoll, Audhild Røvik Auset, Grete Aastum, Hanna Irene Aastum, Brit Kristin Støen, Ann-Helen Lervik, Bente Fævelen Lund, Ruam Saghaug, Anita Irene Vangen
22.05.17 Inngående FULLSTENDIG UTLYSNINGSTEKST, 2. GANGS UTLYSNING Visma
22.05.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM SOMMERJOBB Jon Robin Jørgensen Ryggvik
22.05.17 Utgående SVAR - ETTERLYSER SVAR - UTBEDRING AV INNKJØRSEL Gunnar Halvdan Østmark
22.05.17 Inngående DISPONENTER AV HEMNE KOMMUNE SINE KONTI I HEMNE SPAREBANK Hemne Sparebank v/Dromnes Ivar
22.05.17 Inngående HØRINGSBREV FRA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Kristian Melby Nilssen
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Zacharie Dogsbo
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Natalija Aleksejeva
22.05.17 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Ida Randi S Heimsbakk
22.05.17 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 114 BNR 3 Bjørn Hunnes
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - PEDAGOGISK LEDER, 100 % STILLING Johanna Hunnestad Lossius
22.05.17 Notat LØNN FOR DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENT 17.MAI 2017
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - LÆRER 25,01 % STILLING 18.4 - 20.6.2017 Johanna Elin Josefsdottir
22.05.17 Inngående ANGÅENDE FACTORINGAVTALE MED SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Sparebank 1 Gruppen Finans AS
22.05.17 Inngående OPPSIGELSE KULTURSKOLEN VILJA JØRGENSEN HAVOLLI Monica Jørgensen Ryggvik
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT 55 % STILLING VED SODIN SKOLE 01.5.17 - 31.5.17 Sigrid Vorkinnslien Einang
22.05.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
22.05.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
22.05.17 Inngående BRUKERAVTALE MELLOM TLM OG VINJE BARNEHAGE Hemne Kommune
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT, INNTIL 100 % STILLING 26.06 - 20.08.2017 Eirin Bondhus Bakken
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Eirin Bondhus Bakken
22.05.17 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
22.05.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Jørgen Mareno Holm, Asbjørg Oddrun Holm
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV BORD/STOLER FRA HEMNE SAMFUNNSHUS 10. - 11.06.17 Fjordkulturdagan v/ Gøran Freiberg
22.05.17 Inngående VEDRØRENDE TILDELING AV TRENINGSTID, HEMNEHALLEN Kil Håndball
22.05.17 Inngående DU ER INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP
22.05.17 Utgående SV: VEDR SØKNAD PÅ STILLING Marte Lund
22.05.17 Inngående SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS
22.05.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Livsglede for Eldre v/Wetting
22.05.17 Inngående AVSLAG PÅ SØKNAD OM Å PLANTE HYBRIDLERK TIL SKOGPRODUKSJON I HEMNE VED ELVA FJELNA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
22.05.17 Inngående ANMODNING OM OPPLYSNINGER
22.05.17 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Johanna Elin Josefsdottir
22.05.17 Utgående REFERAT FRA ÅRSMØTE HEMNE AKTIVITETSSENTER 19.04.2017 Styret ved Hemne Aktivitetssenter v/ Marit Lefstad
22.05.17 Utgående RETNINGSLINJER FOR HEMNE KOMMUNES FRIVILLIGPRIS Hemne Kommune
22.05.17 Utgående RETNINGSLINJER FOR KULTURSTIPEND I HEMNE KOMMUNE Hemne Kommune
22.05.17 Utgående RETNINGSLINJER FOR UNGDOMMENS KULTURPRIS I HEMNE KOMMUNE Hemne Kommune
22.05.17 Utgående UNDERSKREVET LEASINGAVTALE VOLVO XC90 DNB Bank ASA
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER - 59,86 % VIKARIAT I PERIODEN 01.05.17 - 01.06.18 Personal og lønn ved Inger Sporild
22.05.17 Utgående REFERAT SAMARBEIDSMØTE 16.MAI 2017
22.05.17 Inngående SVARSLIPP - AVLØPSPLAN FOR TAFTØYAN Inge Sletbakk
22.05.17 Utgående ANSIENNITETSBEREGNING Kristine Lund
22.05.17 Utgående VEDTAK OM INNVILGET PERMISJON FRA INTRODUKSJONSPROGRAM
22.05.17 Inngående FORVALTNINGSREVISJON - OPPSTARTSDATO 20.6.2017 Revisjon Midt-Norge
22.05.17 Utgående RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FRIVILLIGFOND Hemne Kommune
22.05.17 Utgående RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FRIVILLIGFOND Hemne Kommune
22.05.17 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT BRANNTILSYN 2017 Hemne kommune
22.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SAKKYNDIG VURDERING