Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
15.03.18 Inngående EIK SENTERET ORKDAL SLUTTER SOM AGA GASSAGENT AGA AS
15.03.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ROLF STAMNESTRØ - SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL BYGGING AV KRÅKEFELLE Rolf Stamnestrø
15.03.18 Inngående RØNNINGSBAKKEN - REFERAT FRA VERNERUNDE 15 13.3.18 Ruta Entreprenør AS
15.03.18 Inngående OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN G-Bygg AS
15.03.18 Utgående FELLES FINANSIERING AV SAMHANDLINGSFUNKSJON - HELSE KS Sør-Trøndelag v/Ole Gunnar Kjøsnes
15.03.18 Inngående INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
15.03.18 Utgående VEDRØRENDE OPPRETTELSE AV BANKKONTO
15.03.18 Utgående VEDRØRENDE OPPRETTELSE AV BANKKONTO
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - KONSULENT, 100 % STILLING Karita Cecilie Einset
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET REFERAT - UTVIKLINGSSAMTALE VÅR 2018
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING LÆRER UTEN GODKJENT UTDANNING Anna Ingeborg Volden Snekvik
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING ASSISTENT Anna Ingeborg Volden Snekvik
15.03.18 Inngående ENDRING AV SOMMERFERIE Turid Elin Hansen
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET MEDARBEIDERSAMTALE - VÅR 2018 Tonje K Haugen Sandvik
15.03.18 Inngående VARSEL OM RENTEREGULERING - FASTRENTE FOR LÅN NR. 20130165 I KOMMUNALBANKEN. Kommunalbanken
15.03.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSA Annonsesenter Produksjon
15.03.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE TRØNDELAGSPAKKEN Avisa Sør-Trøndelag
15.03.18 Utgående OVERSENDELSESBREV - BETALINGSAVTALE
15.03.18 Inngående ALKOHOLOMSETNING NYE MARMARIS RESTAURANT, TAHIR KAR. Randi Iversen
15.03.18 Inngående SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER Bakken VVS AS
15.03.18 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
15.03.18 Inngående QUESTBACK KVITTERING -> KARTLEGGING FØR OPPSTART AV ELEKTRONISK HENVISNING LEGETJENESTEN I SYKEHJEM Questback
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING AV MAST PÅ VELTET Sodvin Energi & Fiber
15.03.18 Utgående RAPPORT FRA EVALUERINGSKOMITÉ VEDR. MIDTVEISSEMINAR FOR PARALLELLOPPDRAG Anders, Christopher Wilkens, Geir Nummedal, 'Helle Juul', Håvard, Jens Jensen, Kari Tønseth, Line, Pernille, Stine
15.03.18 Inngående GJENNOMGANG AV SKOLENE I HEMNE - RØMNINGSVEIER/BEREDSKAP Hemne og Snillfjord lensmannskontor
15.03.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 21. OG 22. MARS 2018.
15.03.18 Inngående INNSPILL PLANARBEID LERØY MIDT BELSVIK Hans Aleksander Østhagen
15.03.18 Inngående FELLES ANSKAFFELSE AV SAK/ARKIVSYSTEM ORKIDE Halsa kommune v/Nils T Halse
15.03.18 Inngående SV: FELLES ANSKAFFELSE AV SAK/ARKIVSYSTEM ORKIDE IKT Orkide v/Steinar Holm
15.03.18 Inngående REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING - SLETTING Silje Beate Gulbrandsen Holten
15.03.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 460 Heidi Pettersen
15.03.18 Utgående SODIN BARNESKOLE - BYGGHERREMØTE NR. 15 Ruta Entreprenør AS
15.03.18 Inngående MELDING OM MONTERING AV VANNMÅLER NR 17050243 GNR 35 BNR 356 Peder Gulbrandsen
15.03.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 31 BNR 55 Roar Heimsbakk
15.03.18 Utgående KARTLEGGINGSSKJEMA
15.03.18 Notat ANGÅENDE UTESTÅENDE KRAV
15.03.18 Inngående VEDLIKEHOLD SKATTEYTER/ARBEIDSGIVER
15.03.18 Utgående SVAR - INTERPELASJON FRA AP TIL HEMNE KOMMUNESTYRE Ståle Vaag
15.03.18 Inngående PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Bedrift
15.03.18 Inngående PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Bedrift
15.03.18 Inngående INFORMASJONSBREV NR. 6: TILBUD OM GRATIS HPV-VAKSINE TIL UNGE KVINNER FØDT 1991 ELLER SENERE Folkehelseinstituttet
15.03.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 31 BNR 55 Roar Heimsbakk
15.03.18 Inngående INFORMASJON OM KOMMUNENES KVARTALS OG HALVÅRSRAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN PÅ BARNEVERNOMRÅDET Fylkesmannen i Trøndelag
15.03.18 Inngående KLAGE KOMMUNALE AVGIFTER Bjørn Magne Engvik
15.03.18 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST Forsvaret
15.03.18 Inngående STILLINGSANNONSE SØVESTEN Fonnfjell Reklamebyrå
15.03.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSA Annonsesenter Produksjon
15.03.18 Inngående PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Bedrift
15.03.18 Inngående PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Bedrift
15.03.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE TRØNDELAGSPAKKEN Avisa Sør-Trøndelag
15.03.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE TRØNDELAGSPAKKEN Avisa Sør-Trøndelag
15.03.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE TRØNDELAGSPAKKEN Avisa Sør-Trøndelag
15.03.18 Inngående SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE , Resurreccion Tetlie
15.03.18 Inngående KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - GNR. 135 BNR. 22 Valan Lillian
15.03.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSA Annonsesenter Produksjon
15.03.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSA Annonsesenter Produksjon
15.03.18 Inngående SØKNAD OM ALDERSPENSJON VIGDIS HENDEN KROKNES KLP Kommunal Landspensjonskasse
15.03.18 Inngående BIDRAG TIL ÅRSMELDING 2017 Telemarkforsking
15.03.18 Inngående SV: DATABEHANDLERAVTALE TRYGGHETSALARM Vakt og Alarm AS
15.03.18 Utgående KUNNGJØRING "18/649: MASKINER, UTSTYR, MANNSKAP OG LASTEBILER 2018-2019" Lars Olav Sødal, Olav Sundberg, Sodvin Eiendom AS
15.03.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR FOR TILTAK - OPPFØRING AV MAST FOR INTERNETTKOMMUNIKASJON Sodvin Energi & Fiber
15.03.18 Utgående BETALINGSOPPFORDRING - VARSEL ETTER TVANGSLOVENS § 4-18
15.03.18 Inngående KONSTITUERING TRØNDELAG HEIMEVERNSNEMND Trøndelag Heimevernsdistrikt 12
15.03.18 Inngående SV: SNARVEIER TIL SODINPLATÅET - ØNSKE OM SAMARBEID MED ARKITEKTHJELPEN Arkitekthjelpen
15.03.18 Inngående PÅMINNELSE: «KOMMUNENES FORVALTNING AV ALKOHOLLOVEN 2018» Folkehelseinstituttet
15.03.18 Utgående INVITASJON TIL MØTE MED FAGLÆRERE Til elever og foresatte på 8. trinn
15.03.18 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
15.03.18 Inngående SAKKYNDIG UTTALE
15.03.18 Utgående INVITASJON TIL MØTE MED FAGLÆRERE Til elever og foresatte på 9. trinn
15.03.18 Inngående INTERNKONTROLL LEDELSENS GJENNOMGANG OG SYSTEMREVISJON 2018 - SVANEM SKOLE/SFO Svanem Skole
15.03.18 Utgående AVDRAGSAVTALE TERMINAVDRAG
15.03.18 Inngående KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 - GNR 102 BNR 807 - VUTTUDAL ARNFINN Arnfinn Magne Vuttudal
15.03.18 Inngående KJØREBOK IT - TOYOTA RÅDHUSET - JANUAR - MARS 2018 Hemne Kommune
15.03.18 Utgående INVITASJON TIL MØTE MED FAGLÆRERE Til elever og foresatte på 10. trinn
15.03.18 Utgående NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ARKIV REFERAT FRA MØTE 14.03.18 Malin Langholm, Merete Lian, Borghild Dønheim
15.03.18 Utgående BEREGNINGA AV AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV
15.03.18 Inngående SØKNAD OM OPPRUSTNING AV SKOGSVEG SELNES Jostein Selnes
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET - SLETTING AV HEFTELSER PÅ GNR 101/681 Hemne kommune
15.03.18 Inngående SUPPLERENDE OPPLYSNINGER SAK 2017/50230 - SØKNAD OM ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE Falk Eiendom AS
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET MEDARBEIDERSAMTALE - VÅR 2018 Hilde Nilsen
15.03.18 Inngående INNKALLING TIL DIALOGMØTE
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - RENHOLDER UTEN FAGBREV, 78,22 % STILLING 30.01.18 - 18.02.18 Lillian Kverndal Mollan
15.03.18 Inngående MOTTAK AV NYTT PERSONELL Kari Anne Solberg
15.03.18 Inngående DELTAKERLISTE CIM-KURS FOR KOMMUNER - MARS 2018 Hemne Kommune
15.03.18 Inngående SAMHANDLINGSAVVIK - HEMNE KOMMUNE
15.03.18 Inngående KJØREBOK IT - PEUGEOT, VX 86207 - JANUAR - MARS 2018 Hemne Kommune
15.03.18 Inngående KJØREBOK SONE 2 VX 43257 APRIL - DESEMBER 2017 Hemne Kommune
15.03.18 Inngående KJØREBOK SONE 2 VX 43257 JANUAR - MARS 2018 Hemne Kommune
15.03.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
15.03.18 Inngående OMSETNINGSOPPGAVE 2017 FOR HEMNE HOTELL Ann Marit Sølvik Hofset
15.03.18 Inngående TJENESTEUTTALELSE FOR FULLFØRT FØRSTEGANGSTJENESTE Anna Ingeborg Volden Snekvik
15.03.18 Inngående REGISTRERINGSSKJEMA FOR UAKSEPTABEL ATFERD MOT ANSATTE
15.03.18 Utgående HENVISNING TIL PPT - FOR BARN I SKOLEALDER
15.03.18 Inngående NYTT TIDSPUNKT FOR MØTE
15.03.18 Inngående INNKALLING TIL MØTE
15.03.18 Inngående INNKALLING TIL MØTE
15.03.18 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
15.03.18 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT 80,99 % STILLING 01.02.18 - 30.09.18 Luana G Gomez Lomundal
15.03.18 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Luana G Gomez Lomundal