Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående LEGITIMASJON/OPPHOLDSTILLATELSE
20.07.17 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Jan Terje Stolsmo
20.07.17 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Ragnhild Wingan
20.07.17 Inngående UNDERSKREVET HUSLEIEKONTRAKT
20.07.17 Utgående ANSIENNITETSBEREGNING Lisa Moe Belsvik
20.07.17 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BOLIG Tor Røstvold
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående ID-KORT
20.07.17 Inngående SAMTYKKEERKLÆRING FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID
20.07.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ MIDLERTIDIG OPPHOLDSTILLATELSE I NORGE
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL REIDULF MYREN
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL MARIT PAULSEN
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL TRUDE SOLBERG
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL SIGMUND NAKKEN
20.07.17 Utgående REFUSJON FOR GRUNNSKOLEUNDERVISNING VÅR 2017
20.07.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - GRENSEJUSTERING MELLOM 102/473 UMATRIKULERT VEIGRUNN Tormod Dalum
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL TORGEIR STEINVEG
20.07.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - LÅVE/REDSKAPSHUS Heidi Vinje
20.07.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - REDSKAPSHUS/LÅVE Heidi Vinje
20.07.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Roger Aamo
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL SVEIN ROGER KARLSEN
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL KJELL SVERRE STRØM
20.07.17 Notat DELEGERING AV MYNDIGHET FRA ENHETSLEDER TLM TIL ASTRID HAMMERVIK
20.07.17 Notat FAKTURAGRUNNLAG - SAMSUNG GALAXY TAB S2
20.07.17 Inngående INFORMASJON OM BEREDSKAP I FORBINDELSE MED SKADER PÅ HUSDYR OG TAMREIN FORÅRSAKET AV ROVVILT Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
20.07.17 Inngående TIL ORDFØRER OG RÅDMENN OM FYSIOTERAPIRESSURSER Norsk Fysioterapeutforbund Region Midt
20.07.17 Inngående VEDTAK - DU FÅR INNVILGET SØKNADEN DIN OM BESKYTTELSE
20.07.17 Inngående ENKELTVEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER
20.07.17 Inngående SÁMEDIKKI VÁLGAJIENASTUSLOHKKU/ SAMETINGETS VALGMANNTALL 2017 Sametinget
20.07.17 Inngående SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
20.07.17 Inngående SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Rune Cato Taftø
20.07.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG, 40 % STILLING 01.09.17 - 31.12.17 Tonja Ulvenes Ystås
20.07.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Tonja Ulvenes Ystås
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående BEGRENSET POLITIATTEST Supreeya Chinnabut Blomsø
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole
20.07.17 Inngående VITNEMÅL Sodin Skole