Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
30.12.19 Utgående ARKIVERING AV MORSJOURNALER PLEIE OG OMSORG 2016 - ALFABETISK Hemne Kommune
30.12.19 Inngående ÅSTVIKVEIEN FERDIG OPPARBEIDET Lars Ingar Skårild og Jarle Skorild
30.12.19 Utgående LEDERAVTALE 2018 ENHETSLEDER TLM MAGNE JØRAN BELSVIK Hemne kommune
30.12.19 Utgående SVAR - ANMODNING OM UTTALELSE
30.12.19 Utgående LANGTIDSSYKEMELDING
30.12.19 Utgående ARKIVERING AV MORSJOURNALER PLEIE OG OMSORG 2018 - ALFABETISK Hemne Kommune
30.12.19 Utgående BEKYMRINGSMELDING
30.12.19 Utgående ARKIVERING AV MORSJOURNALER PLEIE OG OMSORG 2017 - ALFABETISK Hemne Kommune
30.12.19 Inngående SVAR FRA SØKER - TAR PLASSEN
30.12.19 Inngående ARBEIDSAVTALE IKKE UTSENDT GRUNNET KOMMUNESAMMENSLÅING FRA 01.01.2020 Personal og Lønn
30.12.19 Inngående GODKJENT SLUTTRAPPORT - 2017 - 1 DE03-KA219-035554_3 - ERASMUS+ 2017SODIN SKOLE Erasmus
30.12.19 Inngående TILDELING AV DRIFTSKONSESJON ETTER MINERALLOVEN FOR AAE I HEMNE KOMMUNE. TILTAKSHAVER: SL MASKIN AS GNR 47 BNR 1,2,4 OG 5 Direktoratet for Mineralforvaltning
30.12.19 Inngående UTBETALINGSVEDTAK AV 20.12.2019 (VEDTAKSREF:100006696316353V01) Helfo vedtak
30.12.19 Inngående UTBETALINGSVEDTAK AV 23.12.2019 FOR ELISE HØRTHE (VEDTAKSREF:100006700516777V01 Helseøkonomiforvaltningen
30.12.19 Utgående REFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE 19.11.18 Aure kommune, Aure kommune
30.12.19 Inngående ARKIVPLAN 2016 - 2019 Arkivplan
30.12.19 Inngående TAKK FOR I ÅR OG GOD JUL Orkdal kommune
30.12.19 Inngående PRESSEMELDING: LAVESTE ÅRSGJENNOMSNITT I TRØNDELAG SIDEN 1980 NAV
30.12.19 Inngående INTERVJUGUIDE
30.12.19 Utgående LEDERAVTALE 2018 SVEIN JOHNY FORREN Svein Johny Forren
27.12.19 Inngående ANALYSERESULTATER EIDSNESET VV SYNLAB Analytics & Service Norway AS
27.12.19 Notat VURDERINGSNOTAT VEDRØRENDE TILSETTING AV AVLASTER/STØTTEPERSON
27.12.19 Inngående STATUS - BEGJÆRING OM OMGJØRING GOL
27.12.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING AVLASTERE ENHET BARNEVERN
24.12.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM AMMEFRI
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående RAPPORTSKJEMA FOR SAMTALEGRUPPE 2019 Aldring og Helse
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
24.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT HØST 2019
23.12.19 Inngående PRIS PÅ KONSESJONSKRAFT I 2020 FOR KONSESJONER GITT ETTER 10.04.1959 Norges vassdrags- og energidirektorat
23.12.19 Inngående HALSA KOMMUNE - DETALJREGULERING - REGULERINGSPLAN - BRYGGEHUS PÅ OTNES - OFFENTLEG ETTERSYN - MOTSEGN Møre og Romsdal fylkeskommune
23.12.19 Utgående TERMINKARAKTERER HØST 2019
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT
23.12.19 Utgående FRAVÆRSRAPPORT