Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
21.03.19 Inngående SØKNAD OM FRI UKE 21
21.03.19 Utgående TILDELING AV NY GATEADRESSE Vaagan Eiendom AS
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 131 Lise Halseth Kvikne
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 132 Paal Terje Wiig
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 133 Øra Eiendom AS
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 134 Jan Ove Bratset
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 136 Asbjørn Sporild
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 137 Gøran Rustli
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 140 Johan Arve Oddan
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 142 Alfred Magnar Sagdahl
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/ VIKARARBEID ETTER TILKALLING RENHOLD Anne Nydal Vassli
21.03.19 Inngående CV Anne Nydal Vassli
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV SAMFUNNSHUS Nye Hemne Innebandy
21.03.19 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
21.03.19 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
21.03.19 Inngående ABONNEMENT PÅ KANTINEMAT, KAFFE/ TE
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE, PEDAGOGISK LEDER 80% FAST STILLING VED VINJE BARNEHAGE Lisbeth Enoksen
21.03.19 Inngående KOMMUNIKASJONSANSVARLIG ØVELSE SODD Fylkesmannen i Trøndelag
21.03.19 Utgående FERDIGATTEST - TILBYGG FOR NYTT SANITÆRANLEGG / TILBYGG I FORLENGELSEN AV "FRYSERIET". Sørli arkitekter as
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 146 Kjell Robert Saghaug
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 147 Asbjørg Johanne Ness
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 148 Arne Peder Saghaug
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 149 Johan Strand
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 153 Tordis Hanna Volden Juul
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 154 Stig Even Fagervoll
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 155 Donald Solvang
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 156 Sverre Myran
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 159 Inger Johanna Hunnestad
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 161 Kristian Eirik Aa
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 164 Gjertrud Rosvold Berglund
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 165 Jarle Magnar Øien
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 167 Kjell Stølan
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 168 Gunnar Erling Svendsen
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 169 Bendik Nordvik
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 170 Leif Bjarne Nordvik
21.03.19 Inngående UTLEGGSTREKK - VI STOPPER TREKKET
21.03.19 Inngående UTLEGGSTREKK - VI STOPPER TREKKET
21.03.19 Inngående 1. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2 - 5 FOR ÅR 2019 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Reidun Sæland
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, NATURFORVALTER INTILL 100% STILLING 07.03. - 21.07.19 Reidun Sæland
21.03.19 Utgående OPPGJØRSLISTE FOR UTLEGGSTREKK
21.03.19 Inngående RETUR ETTER TINGLYSING AV DOKUMENT
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 123 Mary Elisabeth Johansen
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 124 John Skårild
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 126 Mary Helene Gjønnes
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 127 Lene Marie Petersen
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 129 Anders Edin Kvikne
21.03.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 100 BNR 130 Magne Ivar Bakk
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Anne Nydal Vassli
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Anne Nydal Vassli
21.03.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER Sasiwimon B Holthe
21.03.19 Inngående VIKTIG INFORMASJON OM KOMPETANSEPORTAL FOR LEGER I SPESIALISERING Helsedirektoratet
21.03.19 Utgående INVITASJON - DIALOGMØTE MED ELDRERÅDENE 02.04.2019 Eldrerådet
21.03.19 Inngående NOTATER FRA MØTE 26.02.19 Lisbeth S Gjengstø
21.03.19 Utgående MØTE ANGÅENDE LEVERANDØR AV TØY Halsa Kommune, Halsa Kommune
21.03.19 Inngående JUSTSEN GARASJE GNR. 102/496 Sørli arkitekter as
21.03.19 Utgående FELLES LEDERMØTE BARNEHAGE/SKOLE. 20.03.19 Møtedeltakere
21.03.19 Utgående SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GNR 104 BNR 39 Aktiv Eiendomsmegling Orkdal
21.03.19 Inngående ARBEIDSATTEST Sara Marie Øverland
21.03.19 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Anita Martinsen
21.03.19 Utgående PÅMELDING TIL SFO I PÅSKEFERIEN Foreldre/foresatte på 1.-4. trinn ved Sodin skole
21.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM VERNEPLEIER I HEMNE KOMMUNE John Martin Wæge
21.03.19 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM SOMMERJOBB Ingvild Werkland
21.03.19 Inngående TAKKER NEI TIL TILBUD OM SOMMERJOBB I HEMNE KOMMUNE Tore Berdal
21.03.19 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
21.03.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON
21.03.19 Utgående SPØRSMÅL/SVAR OM LEIE I HEMNEHALLEN Guro Pauline Sætherbø
21.03.19 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG TIL BOLIG Kamil Zyga
21.03.19 Utgående INNKALLING TIL MØTE ANGÅENDE AVTALE PÅ LEIE OG VASK AV TØY v/ Ingalill Råket Allvekst AS
21.03.19 Utgående SVAR - FAKTURA FEIING 45/5 John Olav Oddan
21.03.19 Inngående MANDATET TIL HAVBRUKS-SKATTEUTVALGET MÅ SNAREST REVIDERES Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE HEMNE SAMFUNNSHUS TIL FOTBALLFEST Kil-Hemne Fotball v/Lina Dalum Sødahl
21.03.19 Inngående TILDELING AV TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING AV BOLIG FOR 2019 Husbanken
21.03.19 Inngående KJØREBOK TOYOTA RAV4 VX 43189 JANUAR - MARS 2019 Hemne Kommune
21.03.19 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
21.03.19 Inngående NY DATO FOR MØTE
21.03.19 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
21.03.19 Inngående NOTAT ETTER MØTE
21.03.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG Barbara Monika Zyga
21.03.19 Inngående INVITASJON TIL SAMARBEIDSMØTE
21.03.19 Inngående RAPPORT ETTER KARTLEGGING
21.03.19 Inngående SØKNAD OM KULTURMIDLER 2019 Røstkvervet Ungdomslag
21.03.19 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Emilie Aune Hukkelås
21.03.19 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Brita Heimsbakk
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Brita Heimsbakk
21.03.19 Inngående KURSBEVIS E-LÆRINGSKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING Elisabeth Lefstad
21.03.19 Inngående KURSBEVIS E-LÆRINGSKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING Turid Elin Hansen
21.03.19 Inngående SØKNAD OM STØTTEKONTAKT/TILRETTELAGT FRITID
21.03.19 Inngående SØKNAD OM STØTTEKONTAKT/TILRETTELAGT FRITID
21.03.19 Inngående UNDERSKREVET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STØTTEKONTAKT OG HEMNE KOMMUNE
21.03.19 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM SOMMERJOBB Ellen Øyen Lernes
21.03.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET DELTA Hemne
21.03.19 Notat VARSEL OM BRANNTILSYN
21.03.19 Utgående FORHÅNDSVARSEL OM REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT Apotekbygg AS
21.03.19 Utgående ATTEST Anne Lise Stavås
21.03.19 Utgående PÅMELDING TIL SOMMEREN 2019 - GRØTNES BARNEHAGE Til foreldre/foresatte
21.03.19 Utgående DEPONERING - AVLEVERING AV ARKIV I HEMNE KOMMUNE 2019 HELSE OG SOSIAL, KLIENTUTVALG IKA Trøndelag IKS
21.03.19 Utgående FORELØPIG SVAR - MANGLER VED SØKNADEN Stig Vaslag
21.03.19 Inngående ATTEST Elsa Christine Monseth
21.03.19 Notat DEPONERINGSLISTE PAPIRARKIV SOSIALETATEN