Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
22.06.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Ingrid Lyngstad
22.06.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - GRØTNES BARNEHAGE - OPPHØR AV TJENESTE
22.06.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - BIBLIOTEK - OPPHØR AV TJENESTE
22.06.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - SVANEM - OPPHØR AV TJENESTE
22.06.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Inngående ANLØPSAVGIFT I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS I PERIODEN 2012-2017 – KRAV OM TILBAKEBETALING – TIL ORIENTERING Hurtigruten v/Stein Lillebo
22.06.17 Inngående SØKNAD OM BOLIG
22.06.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FAST STILLING Supreeya Chinnabut Blomsø
22.06.17 Inngående TRASSKJEMA - TIDLIG REGISTRERING AV SPRÅKUTVIKLING
22.06.17 Inngående TRASSKJEMA - TIDLIG REGISTRERING AV SPRÅKUTVIKLING
22.06.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
22.06.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM OVERNATTING SØR-TUSTNA SKOLE Ida Helene Yksnøy
22.06.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Freshta Amir
22.06.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Gunn Hege Sæterbø
22.06.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Liv Iren Hunnes
22.06.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Hanne Sissel Kristiansen
22.06.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT Breivik Hanne Elisabeth Aa
22.06.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ADJUNKT 100 % STILLING FOR PERIODEN 01.08.17 - 21.03.18 VED SODIN SKOLE OG SFO Eirin Slupphaug
22.06.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ADJUNKT 100 % STILLING FOR PERIODEN 01.08.17 - 31.07.17 VED SODIN SKOLE OG SFO Siri Sørensen
22.06.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - TEKNISKE TJENESTER - OPPHØR AV TJENESTE
22.06.17 Inngående TRASSKJEMA - TIDLIG REGISTRERING AV SPRÅKUTVIKLING
22.06.17 Utgående PLENKLIPP Gabriela Teresa Wszolek Sinnes, Abdi Habib Dheere, Aud Irene Hepsø, Nelufar Amir, Shekeb Amir, Solveig Stamnes, Hanne Kristin Færgestad, Inger Marie Sørum Øgaard, Hans-Arne Gamst, Ragnhild Skjølset, Jessica Osarobo, Harald Alstad, Chamila T Skinstad, Jorun Dorthea Borstad, Robert Czari
22.06.17 Inngående ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD - FORPROSJEKT ÅNESØYAN AKTIVITETSPARK - REF SAK NR 50/13 Jan Kristian Hammerdal
22.06.17 Inngående SV: TILBAKEVISING AV KRAV IFM ANSKAFFELSE AV KOMMUNAL BIL - HJEMMESYKEPLEIEN 2016-2017 Toyota Bilia Orkanger
22.06.17 Inngående PRESSEMELDING: SYKEFRAVÆRET ØKER NOE I SØR-TRØNDELAG NAV
22.06.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
22.06.17 Utgående VEDTAK TILDELING NY BARNEHAGEPLASS
22.06.17 Notat VURDERINGSNOTAT I REKRUTTERINGSSAK LÆRERVIKARIAT
22.06.17 Inngående SAMMENSLÅING AV EIENDOM Sørli arkitekter as
22.06.17 Utgående ANMODNING OM UTTALELSE MAGERØYA GJESTGIVERI - SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING/AMBULERENDE Lensmannen i Hemne og Snillfjord
22.06.17 Inngående BOOKING AV HEMNEHALLEN 23.09.17 Hemne Turnforening
22.06.17 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2017 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE HTV
22.06.17 Inngående BEKREFTELSE - TILTRER STILLING SOM PROSJEKTLEDER/RÅDMANN I NY KOMMUNE Torger Aarvaag
22.06.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
22.06.17 Utgående SVAR - NABOLISTE, GNR 102 BNR 648. Nordbohus AS
22.06.17 Utgående SAKSBEHANDLINGSGEBYR. Stian Schjetne
22.06.17 Inngående OPPDATERT PRISER OG SERVICEAVTALESKJEMA - TILBUD PÅ ALARM- OG VARSLINGSANLEGG Tele-com v/Geir Axelsen
22.06.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - LÆRER UTEN GODKJENT UTDANNING, 37,5% STILLING 01.08-2017 - 31.07.2017 Charlotte Sættem Stavås
22.06.17 Inngående VITNEMÅL Johanna Elin Josefsdottir
22.06.17 Inngående NOTAT ETTER MØTE
22.06.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
22.06.17 Inngående SAKKYNDIG VURDERING
22.06.17 Inngående BREV OM MOTTATT HENVISNING
22.06.17 Utgående HENVISNING TIL PPT - FOR BARN I SKOLEALDER
22.06.17 Inngående RAPPORT ETTER TESTING
22.06.17 Inngående UNDERSKREVET PROTOKOLL - ARBEIDSTIDSAVTALE SODIN SKOLE SKOLEÅRET 2017/2018 Sodin Skole
22.06.17 Inngående SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STØTTEKONTAKT OG HEMNE KOMMUNE
22.06.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING
22.06.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FAST TRENINGSTID I SVØMMEHALLEN 2017/2018 KIL svømmavdeling v/ Ruth Kalland
22.06.17 Inngående INDIVIDUELL PLAN/ SAMTYKKE
22.06.17 Utgående OPPLYSNINGER FRA SKOLEN
22.06.17 Inngående KARAKTERPROTOKOLL
22.06.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Øyvind Totland
22.06.17 Inngående LOKALVIKARAVTALE Hemne Kommune
22.06.17 Inngående UNNTAK FRA DIALOGMØTE 2 I REGI AV NAV
22.06.17 Inngående KOPI AV DOKUMENT FRA VÅRT ARKIV GNR 143 BNR 10 Kartverket
22.06.17 Inngående FORBRUK AV TIMER MAI 2017
22.06.17 Inngående SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
22.06.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - TROND SAGØY OG STINE RUSTLI SOLHAUG - INNVILGET KONSESJON FOR KJØP AV GÅRDSBRUK,. Stine Rustli Solhaug, Trond Sagøy, Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS - Orkanger
22.06.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Inngående SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Inngående SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Inngående SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Inngående SAKKYNDIG UTTALE
22.06.17 Inngående MØTEREFERAT
22.06.17 Inngående SAKKYNDIG UTTALE
22.06.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
22.06.17 Utgående ANVISNING AV UTBETALING - MAGERØYA GJESTEGIVERI Magerøya Gjestegiveri ved Henrik Hays Nielsen
22.06.17 Inngående SLETTING AV HEFTELSE MerkantilNor v/Ronny Jenssen
22.06.17 Utgående INNFORDRING LEGALPANT - FORMYE TRUKKET
22.06.17 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, ADJUNKT M/TILLEGGSUTDANNING 100 % FAST STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Anne Grethe Aase Nilsson
22.06.17 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2017 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE HTV
22.06.17 Utgående SV: INNLEVERING AV LEASINGBILER Toyota Bilia Orkanger
22.06.17 Inngående INFORMASJON TIL VALGSTYRENE BEHANDLING AV STEMMER FRA VELGERE MED ADRESSESPERRE KODE 6 ELLER 7 I FOLKEREGISTERET Valgdirektoratet
22.06.17 Inngående SVAR VEDRØRENDE ENKELTVEDTAK
22.06.17 Utgående HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI GBNR 9/1 I SNILLFJORD KOMMUNE Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Sverre Husby, Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Anne Haug
22.06.17 Inngående REFERAT STYREMØTE NR 2 - 2017 HEMNE HJORTEVILTRÅD 13.6.2017 Lene Marie Petersen
22.06.17 Inngående SVAR ANSKAFFELSE SKOLEPORTAL HEMNE KOMMUNE Enable AS v/Jan-Helge Akersveen
22.06.17 Utgående FORHÅNDSVARSELOM ADVARSEL/ORDENSTRAFF
22.06.17 Inngående TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN Synnøve Oline Gravdal
22.06.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTES SOM ASSISTENT I 17,4% STILLING VED SODIN SKOLE I PERIODEN 01.01.17 - 31.07.17 Ann Karin Mathisen
22.06.17 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING Hotell Koselig Hemne AS
22.06.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ANDERS HAUGEN - SØKNAD OM NYDYRKING Anders Haugen
22.06.17 Inngående LEIE AV BORD OG STOLER Siri Reksen
22.06.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - LEIE FRITIDSKLUBBEN - OPPHØR AV TJENESTE
22.06.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/2018
22.06.17 Inngående INFORMASJON OM ØKT TILSAGNSRAMME FOR INVESTERINGSTILSKUDD Husbanken
22.06.17 Inngående INNLEVERING AV LEASINGBILER Toyota Bilia Orkanger
22.06.17 Notat REFERAT TELEFONSAMTALE MED GUDBJØRN SINGSTAD 19.06.2017
22.06.17 Inngående ØNSKER TILSENDT LISTE OVER NABOER TIL GNR 102 BNR 648 Vibo Entreprenør AS
22.06.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ANITA SPJØTVOLD LUND OG ELIN SPJØTVOLD- SØKNAD OM FRADELING AV TEIG. Anita Spjøtvold Lund, Elin Spjøtvold
22.06.17 Inngående TRASSKJEMA - TIDLIG REGISTRERING AV SPRÅKUTVIKLING
22.06.17 Inngående VARSEL OM MULIG SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI Bjugn Kommune v/Lund Solfrid
22.06.17 Inngående SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING/AMBULERENDE Henrik Hays Nielsen
22.06.17 Inngående SØKNAD OM SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING Hotell Koselig Hemne AS
22.06.17 Inngående SPØRSMÅL /SVAR VEDRØRENDE ENKELTVEDTAK
22.06.17 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Anne Grethe Aase Nilsson