Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
12.09.19 Utgående REFERAT FRA MØTE
12.09.19 Utgående SVAR - ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Linda Knutsdatter Sæther
12.09.19 Utgående REFERAT FRA MØTE
12.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 100% FAST STILLING Leah Jean Jumuad
12.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 82,66% FAST STILLING Ann Karin Mathisen
12.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 82,66% FAST STILLING Therese Sæter
12.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 82,66% FAST STILLING Leah Jean Jumuad
12.09.19 Utgående UTFLYTTING KOMMUNAL LEILIGHET - TLM NAV Hemne og Snillfjord
12.09.19 Notat VALG AV LØSNING HEIS HEMNE RÅDHUS
12.09.19 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2019 - REFERAT FRA LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 11.09.2019 Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, Naturviterne v/HTV Sigmund Nakken, Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Den norske jordmorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else-Rita Malcolmsen, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, Norsk psykologforening v/HTV Trine S. Sødahl, NSF v/HTV Marte Lund, Utdanningsforbundet v/HTV Rolf Wessel
12.09.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL - PARKERINGSPLASS VED HEMNE RÅDHUS Opsal og Fjelnset AS, SL Maskin AS, Witsø Maskin AS
12.09.19 Utgående SVAR - LANDSOMMFATTENDE TILSYN (LOT) MED KOMMUNALE TJENESTER TIL PERSONER MED SAMTIDIG RUSMIDDELPROBLEM OG PSYKISK LIDELSE - SAMLPERAPPORT Fylkesmannen i Trøndelag
12.09.19 Utgående BYGGING AV VELTEPLASS - MOTTATT MELDING OM FERDISTILLELSE Lars Stolsmo
12.09.19 Utgående FERDIGGODKJENNING AV STOLSMOVEIEN2 Statnett SF
12.09.19 Notat VURDERINGSNOTAT I REKRUTTERINGSSAK FOR VERNEPLEIER 75 % FAST STILLING
12.09.19 Utgående SVAR - EVALUERING AV ORDNING MED REGIONAL KREFTKOORDINATOR Orkdalsregionen v/ Bjørn Buan
12.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 17,61% FAST STILLING Therese Sæter
12.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 46% FAST STILLING Therese Sæter
12.09.19 Utgående SVAR - UTVIDET SØKERLISTE Eli Anita Spjøtvold Ulen
12.09.19 Utgående SVAR - ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Ann-Karin Myren Ødeving
12.09.19 Utgående SVAR - UTVIDET SØKERLISTE Vegard Ulfsnes
12.09.19 Utgående REFERAT FRA MØTE MED FORESATTE 12.9.2019
12.09.19 Utgående INNKALLING TIL MØTE
12.09.19 Utgående SVAR - PIN Michaela Madsen
12.09.19 Inngående SØKNAD BIBLIOTEKAR 40% STILLING Guro Pauline Sætherbø
11.09.19 Notat SVAR - OPPSIGELSE - OLAV HUNNES
11.09.19 Utgående SVAR OPPSIGELSE STILLING Sylvia Lien Jensen
11.09.19 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM VERNEPLEIER Mia Horsberg
11.09.19 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM VERNEPLEIER Jorun Bekkvik
11.09.19 Notat INNKREVING AV ERSTATNING FOR TAPTE/ØDELAGTE T:KORT SKOLE - AUGUST 2019
11.09.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV KLUBBARBEIDER - 14,75 % FAST STILLING I ENHET KULTUR DELTA Hemne
11.09.19 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Petter Sødahl
11.09.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST Trøndelag Fylkeskommune
11.09.19 Notat VURDERING AV SØKERS ANMODNING OM IKKE Å BLI OPPFØRT PÅ OFFENTLIG SØKERLISTE
11.09.19 Utgående SVAR DISPENSASJONSSØKNAD Kåre Aae
11.09.19 Inngående PRESENTASJONER TIL ELDRERÅDET OG RÅDET FOR LIKESTILLING AV MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Trøndelag fylkeskommune v/ Monica Karset
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 14,75% FAST STILLING SOM KLUBBARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Hege Valstrand
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ AVVIKLET FERIE
11.09.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
11.09.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
11.09.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
11.09.19 Inngående SØKNAD PÅ STILLING SOM VERNEPLEIER 75% FAST STILLING Jorun Bekkvik
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Geir Inge Einset Kårsten
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM SYKEPLEIER I HEMNE KOMMUNE Kristine Støen
11.09.19 Inngående DATO FØR MØTE
11.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 82,66% FAST STILLING Ellen Øyen Lernes
11.09.19 Inngående HELSEFAGARBEIDER 100% FAST STILLING Ellen Øyen Lernes
11.09.19 Utgående VEDR. FORESPØRSEL ETTER RAPPORT ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER WESSELEKRA Nils Halvor Snekvik
11.09.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DEKNING AV UTGIFTER TIL DATABRILLER
11.09.19 Inngående PRESENTASJONER TIL ELDRERÅDET OG RÅDET FOR LIKESTILLING AV MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Trøndelag fylkeskommune v/ Monica Karset
11.09.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV SYKEPLEIER, 100 % FAST STILLING I ENHET PLEIE OG OMSORG Norsk Sykepleierforbund
11.09.19 Inngående MØTEREFERAT
11.09.19 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
11.09.19 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2018 -2019 Nils Forren
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Linda K Sæther
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Eli Anita Ulen
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Ann Karin Myren Ødeving
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Linn Kjøl Oldervik
11.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 17,61% FAST STILLING Ellen Øyen Lernes
11.09.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 46% FAST STILLING Ellen Øyen Lernes
11.09.19 Utgående KVITSAND BADEPLASS - ANVISNING FOR LEIE 2019 Toril Myklebust, Ottar Heim, Tordis Birgitte Vitsø Kjørsvik, Mona Heggen, Gunn Myklebust, Olav Myklebust ved Anne Marie Lenes
11.09.19 Notat ABONNEMENT PÅ SKOLEMÅLTID -KANTINE SODIN SKOLE.
11.09.19 Utgående RE: OVERSENDER VANNPRØVERESULTATER IFM VURDERING AV GRUNNVANN STORMYRA/EIDSELVA OG STØLAN/HAUGAELVA Rambøll
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Marthe Romundset Oddan
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Elisabeth Bakken
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Vegard Ulfsnes
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100% FAST STILLING SOM ENHETSLEDER/ STYRER I HEMNE KOMMUNE Britt Oddan
11.09.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV ENHETSLEDER/STYRER, 100 % FAST STILLING SVANEM BARNEHAGE Utdanningsforbundet Hemne
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 14,75% FAST STILLING SOM KLUBBARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Mia Horsberg
11.09.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 14,75% FAST STILLING SOM KLUBBARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Line Bjørshol
11.09.19 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM VERNEPLEIER Elisabeth Hundsnes
10.09.19 Inngående SØKNAD ENHETSLEDER/ STYRER 100% FAST STILLING PÅ SVANEM BARNEHAGE Linn Kj��l Oldervik
10.09.19 Utgående SVAR - OVERSIKT OVER UTVALG Irene Røe Vaagan
10.09.19 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - UTHUS OG ANNEKS Arne Skarpnes
10.09.19 Inngående FYLKESVEG 6428 I HEMNE KOMMUNE - TILBAKEMELDING PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - BYGGEGRENSE - HEIMSJØ BOLIGFELT Statens vegvesen Region Midt
10.09.19 Inngående FYLKESVEG 680 I HEMNE KOMMUNE - TILBAKEMELDING PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON BYGGEGRENSE - GNR. 43 BNR. 32 REGULERINGSPLAN TAFTØY HYTTEOMRÅDE Statens vegvesen Region Midt
10.09.19 Inngående FYLKESVEG 680 I HEMNE KOMMUNE - TILBAKEMELDING PÅ SØKNAD OM ENDRET ELLER UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - GNR. 64 BNR. 2 - BRANNEN Statens vegvesen Region Midt
10.09.19 Inngående UTSENDING AV «BALANSEKUNST- KULTURSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2019-2022» - VEDTATT VERSJON Trøndelag Fylkeskommune
10.09.19 Inngående INNKALLING TIL MØTE
10.09.19 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
10.09.19 Inngående NYTT MØTETIDSPUNKT
10.09.19 Inngående EKSTERN UTLYSNINGSTEKST, HELSEFAGARBEIDER, 100 % FAST STILLING Visma
10.09.19 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Skarpnes
10.09.19 Inngående INNFRIDD LÅN Husbanken
10.09.19 Utgående UTBETALINGSSKJEMA 2019 Aldring og Helse
10.09.19 Inngående VITNEMÅL - ATTESTER Hege Anita Myren
10.09.19 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ADJUNKT 85% STILLING Rine Birgit Grønlie Skagen
10.09.19 Inngående AVSLUTTE SAMARBEIDSAVTALE MED STØTTEKONTAKT
10.09.19 Utgående SVAR - KOMMUNEPINS Kai Inge Nordal
10.09.19 Utgående SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 101 BNR 104 Advokat Jon Reidar Aae
10.09.19 Utgående SVAR - FORDELING AV KULTURMIDLER 2019 Vinje Pensjonistforening
10.09.19 Inngående SØKNAD KLUBBARBEIDER 14,75 % FAST STILLING Line Bjørshol
10.09.19 Inngående SØKNAD ENHETSLEDER/ STYRER 100% FAST STILLING PÅ SVANEM BARNEHAGE
10.09.19 Utgående ATTEST Ane Sødal
10.09.19 Utgående OPPNEVNING AV MEDDOMMER TIL TINGRETTEN Sør-Trøndelag Tingrett
10.09.19 Utgående SVAR - FORDELING AV KULTURMIDLER 2019 Hemne Motorklubb
10.09.19 Inngående "TILBUD-PARKERINGSPLASS VED HEMNE RÅDHUS" SL Maskin AS
10.09.19 Inngående AVKJØRSEL TOMT 10. Gunnar Albert Korshavn
10.09.19 Utgående ETTERBEREGNING FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2018
10.09.19 Utgående ETTERBEREGNING FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2018