Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
22.05.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Robert Strand
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 50% STILLING SVANEM BARNEHAGE Olga L Sporild Oshaug
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 50% STILLING SVANEM BARNEHAGE Maren Karlsnes
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 50% STILLING SVANEM BARNEHAGE Anna Haugen
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 100% FAST STILLING I BAKKELY BARNEHAGE Olga L Sporild Oshaug
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 30% FAST STILLING BAKKELY BARNEHAGE Anna Haugen
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 100% FAST STILLING I BAKKELY BARNEHAGE Anna Haugen
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 30% FAST STILLING BAKKELY BARNEHAGE Olga L Sporild Oshaug
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 30% FAST STILLING BAKKELY BARNEHAGE Maren Karlsnes
20.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 100% FAST STILLING I BAKKELY BARNEHAGE Maren Karlsnes
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 100 % FAST STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Maria Hortig
19.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 100% FAST STILLING I BAKKELY BARNEHAGE Mari Hellandsjø
19.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 30% FAST STILLING BAKKELY BARNEHAGE Helene Sagdahl
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Ola Emil Lund
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Synnøve Belsvik
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Helene Sagdahl
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Ann Lisbeth Totland
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 100 % STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Rita J Sandvik
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 100 % STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Rita J Sandvik
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 40 % FAST STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Maria Hortig
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Iselin Moe
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Maia Sæther
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Ola Emil Lund
19.05.18 Inngående SØKNAD 100 % STILLING ASSISTENT Synnøve Belsvik
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 100 % STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Maria Hortig
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 100 % STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Maria Hortig
19.05.18 Inngående SØKNAD LÆRER 100 % FAST STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Rita J Sandvik
19.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 50% STILLING SVANEM BARNEHAGE Helene Sagdahl
19.05.18 Inngående SØKNAD ASSISTENT 100% FAST STILLING I BAKKELY BARNEHAGE Helene Sagdahl
18.05.18 Inngående STILLING SOM SAKSBEHANDLER Ingrid Vinje
18.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM GAVEMIDLER Hemne Hemne helsesenter v/ M. Ledal, M. Lund og E. L. Hages
18.05.18 Inngående ANGÅENDE TILBUD Kristine Kilvik
18.05.18 Notat FAKTURAJOURNAL 15.05.18
18.05.18 Inngående ANALYSERESULTATER STAMNESDALEN VV SYNLAB Analytics & Service Norway AS
18.05.18 Inngående AVVIK - ANALYSERESULTATER EIDSNESET V V SYNLAB Analytics & Service Norway AS
18.05.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.05.18 Notat OPPSTARTSKRIV - HANDLINGSPLAN 2019 - 2022 / ÅRSBUDSJETT 2019
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT - BRUKERE
18.05.18 Inngående BREV
18.05.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM ASSISTENT Mia Horsberg
18.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TAKOVERBYGG, TERRASSE, STØTTEMUR Amund Bjørkøyli
18.05.18 Inngående HAUSAN - UTTALELSE TIL SØKNAD OM PERMANENT TILLATELSE - AKVAKULTUR AV MATFISK - LERØY MIDT AS - HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Trøndelag
18.05.18 Utgående VEDRØRENDE VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING AV AVLØSFORHOLD Randi Irene Bergdal, Elisabeth Aae
18.05.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM LÆRER Ann Kristin Lyngstad
18.05.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM LÆRER Anne Grethe Aase Nilsson
18.05.18 Inngående ANG. AVLØPSLØSNING PÅ EIENDOMMENE 35/164 OG 168 Hemne VVS
18.05.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
18.05.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Karianne Beckstrøm
18.05.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Mona Sinnes Johansen
18.05.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT INNTIL 100 % STILLING FOR PERIODEN 25.06.18 - 19.08.18 VED PLEIE OG OMSORG Karianne Beckstrøm
18.05.18 Utgående VANNSKADE HEMNEHALLEN - AVSLUTTENDE GJENNOMGANG Togin AS
18.05.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD Trøndelag Politidistrikt
18.05.18 Inngående DEKNING AV UTGIFTER
18.05.18 Utgående REFERAT MØTE MED TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD 02.05.2018 Ann-Helen J Kvingedal, Annette Bjeldvik Antonsen, Bente Alstad, Heidi Anita Haugen, Ingrid Løfaldli Werkland, Toril Auset, Stine Horsberg Dalum, Lene Moe, Stine Gjengstø, Marit Fjærli
18.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - MINDRE FASADEENDRING Arne Paul Singsdal
18.05.18 Inngående KOPI AV DOKUMENT FRA VÅRT ARKIV Kartverket
18.05.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ASSISTENT 100% STILLING 05.5 - 05.06.2018 Aina Moe
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående TILBAKEMELDING TILSYNSRAPPORT BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN GNR 46 BNR 33 Siri Vaagan
18.05.18 Inngående UTTALELSE
18.05.18 Inngående OPPLYSNINGER FRA SKOLEN
18.05.18 Inngående SIGNERT CERTIFICATE OF ATTENDANCE Senter for internasjonalisering av utdanning
18.05.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE LÆRER 100% STILLING 28.04.2018 - 31.07.2018 EIRIN SLUPPHAUG Eirin Slupphaug
18.05.18 Inngående FORELDRESAMTALE HØST 2017
18.05.18 Inngående FØRSTE FORELDRESAMTALE HØST 2017
18.05.18 Utgående BEKYMRINGSMELDING
18.05.18 Utgående VEDTAK OM DELTAKELSE I INTRODUKSJONSPROGRAM MED STØNAD, SAMT INDIVIDUELL PLAN
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG ANSETTELSE
18.05.18 Inngående INTERVJUGUIDE
18.05.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.05.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Arnt Viktor Hansen
18.05.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Yordanos Okubatnsae Tukue
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.05.18 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
18.05.18 Inngående KORRIGERT UTLYSNINGSTEKST LÆREPLASS I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Visma
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM OPPTAK I SODIN SFO - SKOLEÅRET 2018/2019.
18.05.18 Inngående UNDERSKREVET FORELDRESAMTALE VÅR 2018
18.05.18 Inngående FORELDRESAMTALE HØST 2017
18.05.18 Inngående UNDERSKREVET FORELDRESAMTALE VÅR 2018
18.05.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TAKOVERBYGG, UTV. AV VERANDA, TERRASSE OG STØTTEMUR Amund Bjørkøyli
18.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM OPPTAK I SODIN SFO - SKOLEÅRET 2018/2019.
18.05.18 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON 24.05.2018 Marte Olsen Horsberg
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT - BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT - BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT - BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT - BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT - BRUKERE
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Inngående VEDRØRENDE VÅR KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK FRA FORMANNSKAPET I HEMNE AV 10.4.2018 Rolf Ulseth
18.05.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT BRUKERE
18.05.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM ASSISTENT Halvard Sæther
18.05.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM BARNEHAGELÆRER Marthe Vollan Marthinsen
18.05.18 Notat VURDERINGSNOTAT - LÆRER 60 % FAST STILLING SVANEM SKOLE OG SFO REF. 296
18.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 16. OG 18. MAI 2018.