Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
08.11.19 Inngående SØKNAD PEDAGOGISK LEDER 100% FAST STILLING Mette Iren Dromnes
08.11.19 Utgående TILBAKEMELDING VEDRØRENDE ARBEIDSSITUASJONEN VED TRYGDEPENSJONATET DELTA Hemne
08.11.19 Utgående OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING Kartverket
08.11.19 Inngående DOKUMENTER TILKNYTTET SKOGRANDVEIEN 48 Kay-Arne Fugløy
08.11.19 Utgående REGULERINGSPLAN WESSELEKRA - REFERAT OPPSTARTMØTE On arkitekter og ingeniører AS
08.11.19 Inngående UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - OPPFØRING AV UTHUS SOM ERSTATNINGSBYGG FOR EKSISTERENDE UTHUS - HEMNE 35/42 Fylkesmannen i Trøndelag
08.11.19 Inngående UTBETALING AV SPILLEMIDLER 2019 - NÆRMILJØANLEGG TIL KULØR`N SYKKELLEK OG UTEGYM ANLEGGSNUMMER 74644 Trøndelag Fylkeskommune
08.11.19 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
08.11.19 Notat INNFORDRING VINJE BARNEHAGE 2019
08.11.19 Utgående INFORMASJON Foreldre/foresatte på 1.-4. trinn
08.11.19 Utgående SLETTING AV HEFTELSE Kartverket
08.11.19 Notat GRUPPEMØTE PERSONLIG ASSISTENT
08.11.19 Utgående VARSEL OM BRANNTILSYN Hemne kommune
08.11.19 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, BIBLIOTEKAR, 40 % STILLING I PERIODEN 23.10.19 - 15.05.20 I ENHET KULTUR Oddveig Vorkinnslien
08.11.19 Utgående OPPLYSNINGER FRA SKOLE
08.11.19 Notat REFERAT STABSMØTE FELLESTJENESTER 08.11.19
08.11.19 Notat INNKREVING AV ERSTATNING FOR TAPTE/ØDELAGTE T:KORT SKOLE - OKTOBER 2019
08.11.19 Inngående ANG. KOMMUNALE AVGIFTER EIENDOM 35/52/0/0/1 - VÅRLY Lisbeth S Gjengstø
08.11.19 Utgående VARSEL OM BRANNTILSYN Hemne kommune
08.11.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
08.11.19 Utgående VARSEL OM BRANNTILSYN Hemne kommune
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Therese Sæter
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Pramila Shrestha
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Silje Sandvik
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Hanne Lervik
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Line Fossmo
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Ellen Øyen Lernes
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Mali Skar
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Sarah Jacobsen
08.11.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM LØNNSVURDERING Anita Normann
08.11.19 Utgående BEKREFTELSE FRA KOMMUNAL PP-TJENESTE
08.11.19 Utgående FASTSETTELSE AV BEHANDLINGSGEBYR FOR TILTAK, UTVIDELSE AV SETTEFISKANLEGG Lerøy Midt AS
08.11.19 Utgående ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
08.11.19 Notat SAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS §9-A
08.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 17,61% STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Charlotte Hellem
08.11.19 Utgående FORELØPIG SVAR - TILBYGG OG FASADEENDRING Herlig Design
08.11.19 Utgående INVITASJON TIL SENIORSAMTALE DORTHEA HOLMEN Dorthea Hofset Holmen
08.11.19 Utgående OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Sverre Magnar Stamnestrø
08.11.19 Notat SAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS §9-A
08.11.19 Utgående SVAR - BEGJÆRING OM INNSYN I DOKUMENTER
08.11.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK
07.11.19 Inngående NÆRMILJØANLEGG TIL KULØR'N SYKKELLEK OG UTEGYM ANLEGGSNUMMER Trøndelag Fylkeskommune
07.11.19 Inngående REFERAT FRA DIALOGMØTE
07.11.19 Inngående TILLEGGSKURS OM GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM - BESTÅTT EKSAMEN Fylkesmannen i Trøndelag
07.11.19 Inngående ENDRINGSMELDING 09 Bolig- og Næringsbygg as
07.11.19 Inngående TALLOPPDATERING 6.11.2019 NTNU
07.11.19 Inngående SAKKYNDIG UTTALE
07.11.19 Notat VEDR. UTSENDT KANTINEREGNING
07.11.19 Utgående FORELØPIG SVAR - PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
07.11.19 Inngående RE: FORELØPIG SVAR - SØKNAD SKJENKEBEVILLING - ENKELT ANLEDNING/ AMBULERENDE 09.11.2019 Hemne trekkspillklubb
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Leah Jean Jumuad
07.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 46% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Mali Skar
07.11.19 Inngående OPPSIGELSE AV STILLING Solveig Marie Braseth
07.11.19 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING
07.11.19 Inngående UNDERSKREVET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STØTTEKONTAKT OG HEMNE KOMMUNE
07.11.19 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 61,21% FAST STILLING Solrun Stølan
07.11.19 Inngående SØKNAD PEDAGOGISK LEDER 100% FAST STILLING Tonje Kristin Haugen Sandvik
07.11.19 Notat VEDR. UTSENDT KANTINEREGNING
07.11.19 Inngående INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE 12.11.19 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
07.11.19 Inngående TILSKUDD TIL TRUA NATURTYPER 2019 - SKJØTSEL AV SLÅTTEMYR PÅ HAMMARKLEIVA I HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Trøndelag
07.11.19 Inngående MOTORFERDSEL I UTMARK PÅ BARMARK - AVKLARINGER AV REGELVERK OG RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Trøndelag
07.11.19 Inngående AVTALENR. 2041 KJØPEKONTRAKT - ÅNESVEIEN 12 A GNR 102 BNR 789 Stig Ove Vassli
07.11.19 Inngående BEKREFTELSE
07.11.19 Inngående ATTEST
07.11.19 Inngående SVAR PÅ SØKNAD OM GENERELL GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING Maren Bjerksæter Brekken
07.11.19 Inngående RAPPORT ETTER KARTLEGGING
07.11.19 Inngående MONTERING AV ILDSTED GNR 126 BNR 3 Eli og Jon
07.11.19 Inngående UTBETALING FRA SKOGFOND OG SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKOGKULTUR NYPLANTING Arve Berdal
07.11.19 Inngående AVSLUTNING I SAK OM TVANGSDEKNING I PENGEKRAV
07.11.19 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
07.11.19 Inngående ORDRESEDDEL BISTAND HELSESJEKK/VASK AV PRODUKSJON OG HISTORISK BASE EVRY Servicedesk - Regions
07.11.19 Inngående SPØRSMÅL ANG. FAKTURA - 32/5/0/0/1 - BAKKETUN MED SEKSJON 1, 2 OG 3 Petter Hårberg
07.11.19 Inngående OPPSIGELSE AV STILLING SOM NAV-LEDER Ola Sødahl
07.11.19 Notat FAKTURERING HJEMMETJENESTER M.M. PLEIE OG OMSORG OKTOBER 2019
07.11.19 Utgående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE DEN 07.11.19
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Yordanos Tukue
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Godelive Shimba Asekakoy
07.11.19 Inngående RESULTATENE FRA NASJONALE PRØVER ER PUBLISERT Utdanningsdirektoratet
07.11.19 Inngående ØRA PRODUKTER VAAGEN - AVLØPSANLEGG. Bakken VVS AS
07.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 46% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Hanne Lervik
07.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 46% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Line Fossmo
07.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 46% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Synnøve Sletta Aastrøm
07.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 46% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Ellen Øyen Lernes
07.11.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 46% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Sarah Jacobsen
07.11.19 Utgående SVAR - FORESPØRSEL ANNONSEPLASS Bilreklame AS
07.11.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV HELSEFAGARBEIDER, 61,21% FAST STILLING I ENHET PLEIE OG OMSORG Fagforbundet Hemne
07.11.19 Utgående FORELØPIG SVAR - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
07.11.19 Inngående OVERTAKELSE RESERVEKRAFT HEMNE RÅDHUS Hemne kommune
07.11.19 Utgående INNKALLING SU/ SMU MØTE FOR VEN SKOLE OG BARNEHAGE 2019/2020 Einar Ola Selnes, Gabriella Ewa Vera Zetterström, Marte Aune Skårild, Kristian Berdal
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Mali Skar
07.11.19 Inngående LAGERFORHOLD OG KOMMUNAL MATERIALFORVALTER SIVILFORSVARETS MATERIELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Mia Horsberg
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Dorthea Hofset Holmen
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Therese Sæter
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Solrun Stølan
07.11.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 61,21% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Synnøve Sletta Aastrøm
07.11.19 Inngående FORESPØRSEL ANNONSEPLASS Bilreklame AS
07.11.19 Utgående SVAR - VEDR. SAKS NR. 19/1587-11 Gunnar Sundli
07.11.19 Inngående INFORMASJON FRA VIDEREGÅENDE SKOLE ANGÅENDE GENERELL STUDIEKOMPETANSE
07.11.19 Inngående MØTEPROTOKOLLEN FRA ÅRSMØTE I NOKU TRØNDELAG 2.OKTOBER KL. 16 PÅ KIMEN KULTURHUS, STJØRDAL Norsk kulturforum Trøndelag