Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
18.09.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING TILSETTING RENHOLDER TIL 24% STILLINGSHJEMMEL 1094 Personal og Lønn
18.09.18 Utgående VARSEL OM NEKT AV GODSKRIVING AV FORSKUDDSTREKK - ENDRET BELØP
18.09.18 Utgående SAMARBEID HEMNE OG SNILLFJORD KOMMUNER - REFUSJONSKRAV 2 KVARTAL 2018 Snillfjord Kommune
18.09.18 Notat MANGLENDE ETTERLEVELSE - MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE UTLEIE KULTUR
18.09.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERAT OG MELDINGER - FORMANNSKAPET 18.09.2018 Formannskapet
18.09.18 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
18.09.18 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2018
18.09.18 Utgående SVAR - VEDR STØYUTREDNING OG AVSTAND TIL NABOGRENSE MOT KOMMUNENS GRENSE Sørli arkitekter as
18.09.18 Utgående KULTURSTIPEND FOR UNGDOM 2018 - ANNONSE Avisa Søvesten
18.09.18 Utgående KRAV OM INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR -1 I 2015 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
18.09.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTING AV MIDLERTIDIG STILLINGSHJEMMEL VED NAV Enhetsleder Ola Sødahl
18.09.18 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
18.09.18 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
18.09.18 Utgående MIDLERTID BRUKSTILLATELSE FLØY A SODIN Sørli arkitekter as
18.09.18 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
18.09.18 Utgående INNSENDT ENDRING OM UFØREGRAD
18.09.18 Utgående AVTALEFESTET PENSJON BERIT BELSVIK LIAN Kommunal Landspensjonskasse
18.09.18 Utgående ANMODNING OM SLUTTUTBETALING. JOURNALNR 15/500215 Fylkesmannen i Trøndelag
18.09.18 Notat STABSMØTE - ENHET FOR KULTUR, 17.09.2018
18.09.18 Utgående TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018 Haugen Isbane, Eide Idrettslag, Vinjeøra Idrettslag, Svana Idrettslag, KIL Ski
18.09.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK 153/18 - AVSLAG PÅ DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING Mona Sinnes Johansen
18.09.18 Notat VURDERING AV SØKERS ANMODNING OM Å IKKE BLI OPPFØRT PÅ OFFENTLIG SØKERLISTE
18.09.18 Utgående INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ Fylkesmannen i Trøndelag
18.09.18 Notat ABONNEMENT PÅ SKOLEMÅLTID - KANTINE SODIN SKOLE. NY BESTILLING
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Wæge John Martin Belsvik
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Even Lossius
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Ole Jostein Fævelen Lund
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Michael Martinack
18.09.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING TILSETTING RENHOLDER STILLINGSHJEMMEL 1026 OG 1040 Personal og lønn
18.09.18 Utgående PURRING - MANGLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Kim Ronnie Graadahl
18.09.18 Utgående PURRING - MANGLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Ole J Singsdal
18.09.18 Notat GATEBELYSNING HELLANDSJØEN
18.09.18 Utgående PURRING - MANGLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Aslaug Marie Øyen
18.09.18 Utgående FORELØPIG SVAR - TILTAK - RIVING AV VÅNINGSHUS Terje Henden Strand
18.09.18 Utgående INNKALLING TIL FORELDREMØTE VINJE BARNEHAGE Foreldre / Foresatte
18.09.18 Utgående MIDLERTIDIG TILSETTING SOM SYKEPLEIER I 100% STILLING Marina Øyen
18.09.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 50 % STILLING SOM ASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Signe Halseth
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Knut Arve Røstvold
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Kari Ingeborg Hårstad
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Jens Kåre Hjelen
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Inger Synnøve Slupphaug
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Jørund Moltubakk
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Anita Moe
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Maia Sæther
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Florence Namasinga Selnes
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Oddveig Vorkinnslien
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Ole Andreas Nøstdal Stavå
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Marit Strøm
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 20 % STILLING SOM BIBLIOTEKAR Renate Inderhaug
18.09.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV BIBLIOTEKAR, 20 % FAST STILLING DELTA Hemne
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Morten H. Belsvik
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Leif Gunnar Bjerkan
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM VAKTMESTER Hans Claes
18.09.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV VAKTMESTER, 100 % FAST STILLING Fagforbundet Hemne
18.09.18 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT, TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Robert Aae
18.09.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Kari Mette Rindal
18.09.18 Utgående VARSEL OM UTLEGGSFORRETNING
18.09.18 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT, TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Bjarne William Petersen
18.09.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING TILSETTING RENHOLDER STILLINGSHJEMMEL 1078, 1079 OG 1070 Personal og lønn
18.09.18 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
18.09.18 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2018
18.09.18 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
18.09.18 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT, TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Bjarne William Petersen
18.09.18 Utgående NY MØTEDATO 27.09.18. INNKALLING TIL MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG Stine Lian, Daniel Thoresen Lossius, Audhild Gjerde, Marion Synnøve Oldervik Moe, Margrethe Witsø Hanssen, Beate Stallvik, Ragnhild Fredriksli, Bjørn Moen, Hege Anita Engvik, Anne Mari Søreng, Øyvind Neshaug, Trine Sæther Sødahl, Siv-Kristin Tevik, Line Bjørshol, Vera Petrovna Volyntseva, Kristin Witsø, Wenche Hårstad, Jo Forslund, Ingvild Witsø Aunli, Marte Iren Fjelnsetnes Langø, Torgunn Ulfsnes, Lena Beate Helland Schou, Cathrine Støen, Marianne Kirksæter
17.09.18 Utgående FORVALTNINGSREVISJON - INTERNKONTROLL HEMNE Revisjon Midt-Norge SA
17.09.18 Utgående EVALUERING AV ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD Miljødirektoratet
17.09.18 Inngående SØKNAD FRA HEMNE MENIGHETSRÅD OM Å STÅ SOM ARRANGØR FOR JULEGRANTENNING PÅ KYRKSÆTERØRA 2. DESEMBER 2018. Hemne menighetsråd
17.09.18 Utgående VEDR. KABELSTERKK MINDRE ENN 4 METER FRA VA-LEDNINGER Sodvin Energi & Fiber
17.09.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORMANNSSKAPET - SØKNAD OM FRADELING AV 2 FRITIDSTOMTER John Martin Simonsen
17.09.18 Inngående ANMODNING OM DELUTBETALING. GNR 138 BNR 1 Helga Hjorthol Grønset
17.09.18 Utgående ANMODNING OM UTTALELSE REMA 1000 - STEDFORTREDER - SALGSBEVILLING Lensmannen i Hemne og Snillfjord, Lensmannen i Hemne og Snillfjord, Lensmannen i Hemne og Snillfjord
17.09.18 Inngående TIDSPUNKT FOR SAMTALE MED REPRESENTANT FRA KLP Sigmund Gotfred Nakken
17.09.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM BRANNHYDRANT M/LEDNINGSNETT John Marius Astad, Annlaug Hovde
17.09.18 Utgående FORELDRERÅDSMØTE ONSDAG 17.10.2018 Foresatte
17.09.18 Notat KANTSLÅTT SKOGSVEI OSMARKA - GAMMELSÆTRA V/ RENNSJØEN - FAKTURAGRUNNLAG
17.09.18 Inngående SØKNAD BIBLIOTEKAR 20% FAST STILLING Renate Inderhaug
17.09.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
17.09.18 Notat REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER 100% FAST STILLING - VURDERINGSNOTAT
17.09.18 Utgående VARSEL OM UTLEGGSFORRETNING
17.09.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON
17.09.18 Notat LOKALE FORHANDLINGER 2018- KAP. 3, PKT. 3.4.1 PKT C INGER JOHANNE LILLEMYR STEINVEG
17.09.18 Inngående ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Gerd Nilsen
17.09.18 Inngående SØKNAD VAKTMESTER 100% FAST STILLING Ole Jostein Fævelen Lund
17.09.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Helene Os
17.09.18 Utgående SVAR - ANG. STENGING AV ØRAGATA Lensmannen i Hemne og Snillfjord, SYNNØVE SPJØTVOLD
17.09.18 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Nikoline Nilsen
17.09.18 Inngående OVERFØRING AV ANSATTE INFORMASJON FRA SNILLFJORD TIL HEMNE KOMMUNE VEDR. VEN OPPVEKSTSENTER Snillfjord Kommune
17.09.18 Utgående VEDRØRENDE HENVENDELSER TIL SKOLEN OM BEKYMRING/UTFORDRINGER MED NY HOLDEPLASS PÅ RUTE 5705 AtB Skoleskyss
17.09.18 Utgående SVAR PÅ BREV FRA SKOLEN
17.09.18 Utgående FLYTTEMELDING
17.09.18 Utgående FLYTTEMELDING
17.09.18 Inngående SØKNAD BIBLIOTEKAR 20% FAST STILLING Maia Sæther
17.09.18 Inngående SØKNAD VAKTMESTER 100% FAST STILLING Morten H. Belsvik
17.09.18 Utgående INNFORDRING KOMMUNALE KRAV - NEDBETALINGSAVTALE
17.09.18 Utgående VARSEL OM UTLEGGSFORRETNING
17.09.18 Notat EVALUERING AV ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD
17.09.18 Utgående FLYTTEMELDING
17.09.18 Utgående HØSTFERIE 2018 - KJØP AV PLASS Foresatte 1.-4.trinn v/Svanem skole
17.09.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER I HEMNE KOMMUNE Gerd Nilsen
17.09.18 Notat PLANPROGRAM FOR SENTRUMSPROSJEKT VEDTATT I F-SAK 72/17 DEN 30.5.2017