Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
28.03.17 Utgående DIVERSE SKRIV - VINJEØRA SKOLE 2017 Foresatte Vinjeøra skole/SFO
28.03.17 Inngående SAKER MED UTGÅTT ARBEIDSFRIST Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FARLIG SKOLEVEI Jøstein Lian
28.03.17 Utgående FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM RETTING OG FORHÅNDSVARSEL OM ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arild Morten Kårøy
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB I HEMNE KOMMUNE ane sødal
28.03.17 Inngående SØKNAD OM REDUSERT BETALING /BELØPET PÅ VANNMÅLER TIL TEKNISK AVDELINGEN Mahmod Qasimi
28.03.17 Inngående FAKTURAADRESSE Hemne videregående skole v/Ottar Heim
28.03.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN. GNR 101, BNR 182 Herlig Design
28.03.17 Inngående SVAR EIDSFOSSEN KRAFTVERK 2017 - HEMNE KOMMUNE 1612 Skatteetaten
28.03.17 Inngående TILBUDSFORESPØRSEL TRÅDLØST NETTVERK Atea AS
28.03.17 Inngående OPPSIGELSE AV STILLING Nina Kiær Ulfsdatter
28.03.17 Utgående TILBUD OM SOMMERJOBB I HEMNE KOMMUNE Mia Iversen Langø
28.03.17 Utgående FORSLAG TIL POLITISK MØTEREGLEMENT FELLESNEMNDA - JUSTERT I HENHOLD TIL VEDTAK I FELLESNEMNDA 13.03.17 Fellesnemnda
28.03.17 Utgående SVAR - BOENHET- VÅNINGSHUS Synnøve Gravdal
28.03.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
28.03.17 Utgående KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD 2016 / RAPPORTERING FOR 2016 FRA HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Egil Flønes
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIERSTUDENT 34,51 % STILLING 21.2 - 31.8.2017 Målfrid Belsvik Lund
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST 13300778 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST 12300760 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER 18,95 % STILLING Monica E Sprauten Hopstad
28.03.17 Utgående SØKNAD KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD 2017 Fylkesmannen i Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Egil Flønes
28.03.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR45 BNR 9 PARSELL 6, 7, 8 OG 9 Kartverket
28.03.17 Inngående SLUTTRAPPORT EVALUERING AV STYRING OG LEDELSE I VÆRNESREGIONEN Orkdal Kommune
28.03.17 Inngående MATERIALE FRA KOMMUNERKOORDINATORMØTE 24. MARS Orkdal Kommune
28.03.17 Inngående AKSEPT PÅ TILBUD Sørli arkitekter as
28.03.17 Inngående OFFENTLIGE INNKJØP Skatteetaten
28.03.17 Inngående SØVESTEN 23.3.17 OVERLEVER ØRAGATA? Søvesten
28.03.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
28.03.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTES SOM ASSISTENT I 55% STILLING VED SODIN SKOLE I PERIODEN 01.04.17 - 30.04.17 Sigrid Vorkinnslien Einang
28.03.17 Inngående SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL/REGULERINGSPLAN/BEBYGGELSESPLAN GNR 101 BNR 121 Lisa Hanssen Østgaard
28.03.17 Inngående ØKT FRIKJØP I FORBINDELSE MED KOMMUNEREFORMEN Fagforbundet Hemne
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående REVIDERING AV FØRERKORTVEILEDEREN OG HELSEATTESTENE - INFORMASJON TIL LANDETS FASTLEGER Helsedirektoratet
28.03.17 Inngående OPPFORDRING OM Å LEVERE HØRINGSUTTALELSE OM HJELPEMIDDELFORMIDLINGEN FFO Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT AV 20.03.17 Sørli arkitekter as
28.03.17 Utgående SVAR MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN AQUA-GEN II - 1. GANGSBEHANDLING Norconsult v/Myklestad Paul
28.03.17 Inngående SVAR FRITAKSPROTOKOLLER 7 SKATTELISTE Funfact AS v/Kyrre Indrebø
28.03.17 Utgående TORBJØRN PANDE - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK Torbjørn Anders Pande
28.03.17 Inngående BOKSKAP - RÅDMANNSKONTORET Kinnarps
28.03.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV FORLENGET RENTE- OG AVDRAGSFRI PERIODE ANSVARLIG LÅN
28.03.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET REFERAT FRA MEDARBEIDERSAMTALE Brit Kristin Støen
28.03.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT Hjørdis Margrete Strand
28.03.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
28.03.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR45 BNR 9 PARSELL 6, 7, 8 OG 9 Kartverket
28.03.17 Inngående ERFARINGER FRA FORVALTNINGSKONTROLLENE HOS KOMMUNENE I 2016 - JORD OG SKOGBRUK Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL FERIEVIKAR Anna Aune Opsal
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB Guro Stamnestrø
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB Marion Nilsen
28.03.17 Inngående 698318 KJØRETØY ENDRET I FORSIKRINGSAVTALEN Klp
28.03.17 Inngående TILSKUDDET TIL STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNENE. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående TAKK FOR RASK BEHANDLING OG SVAR TrønderEnergi as
28.03.17 Inngående VANN/AVLØP I TAFTØYAN HYTTEFELT B Olav Sogn
28.03.17 Inngående SVAR UTLEGGSTREKK SKATT -
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST 13300801 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 82,66 % FAST STILLING Turid Hansen
28.03.17 Inngående SØKNAD FAGLEDER (SYKEPLEIER) - 100 % VIKARIAT FOR PERIODEN 01.06.17 - 31.05.18 Kari Hofset
28.03.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET TILBUDSÅPNING INVENTAR SODIN BARNESKOLE Hemne Kommune
28.03.17 Utgående BEREGNING AV AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST 13300802 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående OPPGAVE OVER ALKOHOLOMSETNING - NYE MARMARIS Account- Service Regnskap v/Randi Iversen
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET REFERAT FRA MEDARBEIDERSAMTALE Unni Alise Kjønsvik
28.03.17 Utgående REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED SODIN SKOLE, 09.03.17 Hege Sunde, Annlaug Hovde, Katrine Ytreland, Per Erik Bjerksæter, Håvard Sæterbø, Gunn Hege Sæterbø, Nina Elisabeth Klungervik, Ane Aarvaag, David Bessaker Monkan, Gry Olsen, Gustav Monge Olsen, Ingrid Blakstad Folgerø, Marianne Sanden, Dessiree De Los Angeles Ortiz Moreno, Gustavo Esteban Miranda, Lill-Mari Dromnes, Ketil Heim Five, Gina Sillacay Alcaraz, Marianne Torsø, Ann Karin Mathisen, Sissel Haugen, Ola Ness, Tone Merete Ness, Jo Forslund, Torbjørn Anders Pande, Jorid Elin Sørli, May Synnøve Bjørkaas, Eli Margrethe Vaagan Klungervik, Mona Susanne Tetlie
28.03.17 Inngående MØTEINNKALLING
28.03.17 Utgående VEDR. TILBUD PÅ TRÅDLØST NETTVERK Atea AS v/Jan Erik Gjønnes
28.03.17 Utgående SVAR - OPPSIGELSE SVANEM SFO
28.03.17 Utgående ENDRING SKOLEDAG 07.04.17 Foresatte Vinjeøra skole
28.03.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 45 BNR 16 Hemne VVS
28.03.17 Utgående ANSIENNITETSBEREGNING Elisabeth Hellem
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET REFERAT FRA MEDARBEIDERSAMTALE Toril Synnøve Kjønsvik Løseth
28.03.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT PARSELL 6, 7, 8 OG 9 GNR45 BNR 9 Kartverket
28.03.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR 101 BNR 88 OG 490 Kartverket
28.03.17 Inngående KAP 225 POST 63.13 - TILSKUDD TIL STUDIEPERMISJON FOR VIDEREUTDANNING I SAMISK - GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående REFERAT FRA DIALOGMØTE
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST 13500208 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående VARSEL OM ARBEIDSFRIST 13300768 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL FERIEVIKARIAT Helle Heimsbakk
28.03.17 Inngående BEKREFTELSE SOMMERJOBB Kristine lund
28.03.17 Utgående BEKREFTELSE
28.03.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV HEMNE SAMFUNNSHUS 21.04.17-22.04.17 Kirsti Vorkinnslien Egeland
28.03.17 Utgående REFERAT FRA DIALOGMØTE 27.03.17
28.03.17 Notat TRAFIKKSIKKER KOMMUNE - KRITERIER FOR KOMMUNEOVERLEGEN
28.03.17 Inngående HØRING - PLANLAGT UTBYGGING AV BREDBÅND - HØRINGSFRIST 08.04.2017 Taftø hytteeierforening
28.03.17 Inngående SAMORDNA UTTALELSE - REGULERINGSPLAN FOR AQUAGEN II - HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående TAKKER NEI TIL SOMMERJOBB Malin Andersen
28.03.17 Utgående BEREGNING AV AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV
28.03.17 Inngående SØKNAD STENGING AV ØRAGATA UNDER ØRADAGGANJ Øradagganj 2017
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB Silje Sandvik
28.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB anne grøtan
28.03.17 Inngående UTBETALING AV UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN 2016 - HEMNE KOMMUNE Miljødirektoratet
28.03.17 Inngående ANGÅENDE MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER I HEMNE KOMMUNE 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
28.03.17 Inngående SØKNAD PSYKIATRISK SYKEPLEIER 100 % FAST STILLING Odveig Stavnes
28.03.17 Inngående SØKNAD AVDELINGSLEDER GRUNNSKOLE 1.-4 TRINN Rolf Helge Madsen Wessel
28.03.17 Inngående BOKSKAP - RÅDMANNSKONTORET Kontorplan AS
28.03.17 Inngående BOKSKAP - RÅDMANNSKONTORET, LIUM Kontorplan AS
28.03.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM REDUSERTE KOMMUNALE AVGIFTER GNR 35 BNR 59 Eivind Snekvik
28.03.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - HEMNENETT - SØKNAD OM STØTTE TIL BREDBÅND BELSVIKA - BJØRNESSET HemneNett as
28.03.17 Notat VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN AQUA-GEN II