Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
17.07.18 Notat FAKTURA - AMBITA MAI 2018
17.07.18 Inngående INTERVJUGUIDE
05.07.18 Inngående VI TRENGER KIDNUMMER - ANMODNING OM TILBAKEFØRING AV HERRELØS SKATT Skatteetaten
05.07.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Astrid Sinnes
05.07.18 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 Bjørn Harry Karlsen
05.07.18 Utgående MELDING OM VEDTAK - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
05.07.18 Utgående SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BÅLBRENNING Lars Folde
05.07.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ TILDELING AV TILSKUDD KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD 2018 Trøndelag Fylke
05.07.18 Notat VURDERINGSNOTAT I TILSETTINGSSAK 18/1390 MILJØARBEIDER 100% STILLING - FØDSELSPERMISJONSVIKARIAT VED ENHET PLEIE OG OMSORG
05.07.18 Inngående SØKNAD OM TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG Bakken VVS AS
05.07.18 Inngående SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER Kristian Lorvik
05.07.18 Inngående UNDERSØKELSE OM EGENMELDT SYKEFRAVÆR (RA-182) 2.KVARTAL 2018, MED RAPPORTERINGSFRIST 8.AUGUST 2018 Statistisk sentralbyrå
05.07.18 Inngående SØKNAD OM TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG Bakken VVS AS
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 43 BNR 3 Anne-Kari Hofstad
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 32 BNR 64 Aasmund Aunan, Aud Irene Aunan
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 131 BNR 8 FNR 8 Harald Einar Belsvik
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 47 - BNR 22 Arne Flytør
05.07.18 Notat BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 101 BNR 504 Jan Inge Sinnes Ohren
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 32 BNR 54 Oddvar Tiset
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR 262 Martin Olav Brandsæter, Bente Leknes Brandsæter
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 107 Gørild Volden
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR 136 Ingrid Helene Valstrand Nilsen
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR.99 BNR. 16 Knut Johan Sivertsen
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 43 BNR 43 Kjellrun Gjønnes
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR 300 Harald Aasbø
05.07.18 Utgående MØTEREFERAT 050718 Anders Norrman
05.07.18 Inngående SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG
05.07.18 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE ASSISTENT 100% STILLING Maren Ulfsnes Karlsnes
05.07.18 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERK��RING Maren Ulfsnes Karlsnes
05.07.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Tonje K Haugen Sandvik
05.07.18 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
05.07.18 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
05.07.18 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 110 BNR 21 Willy Robert Sandvik, Anne Sofie Knudsen
05.07.18 Inngående SLUTTOPPSTILLING BETALT
05.07.18 Inngående AVSLUTNING I SAK OM UTLEGG EIK 3310
05.07.18 Inngående AVSLUTNING I SAK OM UTLEGG EIK 3289
05.07.18 Inngående UNNTAK FRA DIALOGMØTE 2 I REGI AV NAV
05.07.18 Inngående TILBAKEMELDING TILSYNSRAPPORT BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN Jan Åge Saghaug
05.07.18 Inngående VEDR. SAK 16/2625-26 AVLØPSFORHOLD VED GNR 70 BNR 24 Advokat Jon Reidar Aae
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 129 BNR 11 Frode Hofset
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 46 - BNR 57 Gunbjørg Sletta Caspersen, Guttorm Arne Caspersen
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 46 - BNR 46 Gunbjørg Sletta Caspersen, Kirsten Sletta, Kjell Olav Sletta
05.07.18 Inngående AVTALE OM SPRÅK- /ARBEIDSPRAKSIS 2018
05.07.18 Utgående INDIVIDUELL PLAN FOR DELTAKER I INTRODUKSJONSPROGRAM
05.07.18 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM
05.07.18 Inngående TELEFONMØTE
05.07.18 Inngående TILBAKEMELDINGSMØTE ETTER UTREDNING
05.07.18 Inngående ANMODNING OM ENKELTVEDTAK OG REFUSJONSGARANTI
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR.99 BNR. 1 Ragnhild Kjellrun Volden
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 40 BNR 36 Øyvind Togstad
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR 254 Hans Jacob Busch
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 102 BNR 541 Oddvar Ingolf Aunhaug
05.07.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Christian Nygård
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 89 Inger Skovik, Ylva Skovik
05.07.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 85 Øystein Raphaug
05.07.18 Utgående UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV TAFTØY NÆRINGSPARK Aure kommune, Aure kommune
05.07.18 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, BARNEHAGELÆRER - 100% FAST STILLING VED GRØTNES BARNEHAGE Tonje K Haugen Sandvik
05.07.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG VERANDA OG OPPARBEIDELSE AV STI/GANGVEI Helge Bjørkøyli
05.07.18 Utgående TIL UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune
05.07.18 Inngående TAKKER JA TIL 59,04% STILLING SOM VERNEPLEIER Christian Nygård
05.07.18 Utgående MELDING OM VEDTAK - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
05.07.18 Inngående SØKNAD SYKEPLEIER 75% FAST STILLING Kårsten Geir Inge Einset
05.07.18 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - DELING AV GRUNNEIENDOM Hilde Gussøy
05.07.18 Utgående FRAVÆRSRAPPORT
05.07.18 Utgående HALVÅRSVURDERING
05.07.18 Notat KANTINE ANSATTE - SVANEM SKOLE VÅR 2018
05.07.18 Inngående TELEFONI FKN - OPPDATERT BROSJYRE - TELENOR (INTERNAL) Telenor
05.07.18 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2018 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITIAK DRØFTINGSMØTE Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Akademikerne v/HTV Sigmund Nakken, Den norske jordmorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, NSF v/HTV Stine Horsberg Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus, Norsk skolelederforbund v/HTV Silje Wessel
05.07.18 Inngående OVERSENDELSE AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET Miljødirektoratet
05.07.18 Inngående SØKNAD OM UTBYGGING AV HYTTEFELT VED HEIMSVATNET Tordis Vitsø Kjørsvik
05.07.18 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING PLEIE OG OMSORG 2018 Astrid Sinnes
05.07.18 Inngående ØNSKER SVAR PÅ SPØRSMÅL ETTER MØTE 08.06.18 Arild Olsen
05.07.18 Utgående ENDRING AV UTLEGGSTREKK
05.07.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM VERNEPLEIER I HEMNE KOMMUNE Johanna Elin Josefsdottir
05.07.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM VERNEPLEIER I HEMNE KOMMUNE Solfrid Theodorsen
05.07.18 Utgående SVAR - TURNUSPLASSER I HEMNE KOMMUNE FOR FYSIOTERAPEUTER 15. AUGUST 2019 - 14. AUGUST 2020 Fylkesmannen i Trøndelag
05.07.18 Utgående MELDING OM VEDTAK - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
05.07.18 Utgående SVAR Fagforbundet Hemne
05.07.18 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2018 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Akademikerne v/HTV Sigmund Nakken, Den norske jordmorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, NSF v/HTV Stine Horsberg Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus, Norsk skolelederforbund v/HTV Silje Wessel
05.07.18 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2018 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Akademikerne v/HTV Sigmund Nakken, Den norske jormorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, NSF v/HTV Stine Horsberg Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus, Norsk skolelederforbund v/HTV Silje Wessel
05.07.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG VERANDA OG OPPARBEIDELSE AV STI/GANGVEI Helge Bjørkøyli
05.07.18 Utgående FORELØPIG SVAR. SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN. Areal & Plan As v/Kåre Kårtvedt
05.07.18 Inngående SØKNAD STØTTEKONTAKT/FRITIDSASSISTENT 50% FAST STILLING Mari Hellandsjø
05.07.18 Inngående SØKNAD SYKEPLEIER 70,96% FAST STILLING Kårsten Geir Inge Einset
05.07.18 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2018 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Akademikerne v/HTV Sigmund Nakken, Den norske jordmorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else-Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, NSF v/HTV Stine H. Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus, Norsk skolelederforbund v/HTV Silje Wessel
05.07.18 Inngående TAKKER JA TIL Å VÆRE VEILEDER FOR LIS/TL TIL UTGANGEN AV AUGUST 2019 John Midtlyng Strandheim
05.07.18 Utgående TILBUD OM 100%STILLING SOM MILJØARBEIDER I HEMNE KOMMUNE-VIKARIAT I PERIODEN 01.09.18-07.06.18 Gunn Laila Belsvik Bugten
05.07.18 Utgående SVAR - VI TRENGER KIDNUMMER - ANMODNING OM TILBAKEFØRING AV HERRELØS SKATT Skatteetaten
05.07.18 Utgående OPPSIGELSE AV DRIFTSAVTALE FOR SOFIE Sopra Steria AS
05.07.18 Utgående SVAR VEDR SPØRSMÅL OM TOMTEGRENSE GNR 101/672 Oddrun Gjølmesli Andersen
05.07.18 Utgående TILSETTINGSSAK MILJØARBEIDER 100% STILLING - VIKARIAT FOR PERIODEN 01.09.18 - 07.06.19 Leder personal og lønn, Inger Sporild
05.07.18 Utgående SVAR - FOSSEVEIEN 3 - RESTANSEFORESPØRSEL Aktiv Eiendomsoppgjør AS
05.07.18 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - TILBYGG FELLES KONTROLLROM OG KONTORER Norconsult AS
05.07.18 Utgående MELDING OM VEDTAK - TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
05.07.18 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM. George Mjønes
05.07.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ SLETTING FRA MATRIKKEL Sør-Trøndelag Jordskifterett
05.07.18 Utgående ENDRING AV UTLEGGSTREKK
05.07.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING LEGE - 8 % STILLING FOR PERIODEN 01.09.18 - 31.08.19 John Midtlyng Strandheim