Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
21.11.17 Inngående INNKALLING TIL MØTE
21.11.17 Inngående NOTAT ETTER MØTE
21.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - PP-RÅDGIVER, 20 % STILLING 06.11.17 - 30.11.17 Marit Liabø Sandvik
21.11.17 Inngående MØTE VEDR SPØRSMÅL OM NY SAKKYNDIG VURDERING
21.11.17 Inngående NY MØTEDATO VEDR
21.11.17 Inngående BEGRENSET POLITIATTEST Anders Singsdal Volden
21.11.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
21.11.17 Inngående KANTINEBESTILLING SKOLEÅRET 2017/2018
21.11.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM MOBIL/ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Marit-Johanne Sæther
21.11.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
21.11.17 Inngående AVREISEMELDING
21.11.17 Inngående AVREISEMELDING
21.11.17 Inngående AVREISEMELDING
21.11.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2017/2018
21.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
21.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
21.11.17 Inngående KARTLEGGING
21.11.17 Inngående BUDSJETTJUSTERINGER Hemne Kirkelige Fellesråd
21.11.17 Inngående K-KODER - KOMMUNENES ARKIVNØKKEL ELEKTRONISK VERSJON Kommuneforlaget
21.11.17 Inngående SØKNAD SAKSBEHANDLER - 100% STILLING FELLESTJENESTER Marianne Torsø
21.11.17 Inngående SØKNAD ASSISTENT, 100 % FAST STILLING Kirsten Lund
21.11.17 Inngående SØKNAD ASSISTENT, 100 % FAST STILLING Kirsti Mikkelsen Løvik
21.11.17 Inngående SØKNAD ASSISTENT, 100 % FAST STILLING Halvard Sæther
21.11.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ BESTILLING - DAGSKURS I KRISEBEREDSKAP VED TRUSSEL MOT SKOLEN Norsk foredragsformidling
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 48 Toril Irene Danielsen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 49 Inge Heimsbakk
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 50 Birgit Belsvik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 51 Anne Kristin Hauan
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 52 Ingrid Holmen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 53 Stein Åge Sæterbakk
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 54 Oddvar Tiset
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 55 Åge Johan Auset
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 56 Reidar Kvam
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 57 John Espen Dahlhaug
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 58 Borghild Olsen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 59 Audun Hjelseth
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 60 Ingjer Ofstad
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 61 Oddvar Tiset
21.11.17 Inngående OVERFØRING AV ELEVOPPLYSNINGER
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 62 Gunn Marie Belsvik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 63 Johnny Magnar Kvernbråten
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 64 Aasmund Aunan
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 65 Vegard Hesthagen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 66 Sigurd Gullaksen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 67 Alf Håvar Solem
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 68 Tina M Laurila Bjørnstrøm
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 69 Gunn Marie Belsvik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 70 Øivind Belsvik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 71 Aasmund Aunan
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 72 Skjalg Birger Ahlstrøm
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 73 Monica Steen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 33 BNR 1 Sverre Magnar Stamnestrø
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 34 BNR 1 Geir Morten Vikan
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 34 BNR 3 Ole Ingar Skogseth
21.11.17 Inngående DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket
21.11.17 Inngående DU FÅR IKKE ALTERNATIV MOTTAKSPLASS
21.11.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
21.11.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
21.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - RENHOLDER MED FAGBREV, 20 % STILLING 01.12.2017 - 28.02.2018 Anita Irene Vangen
21.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE RENHOLDER UTEN FAGBREV 62,22% STILLING 3.11.2017 - 04.12.2017 Beata Pilczuk
21.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE RENHOLDER UTEN FAGBREV 37,78 % STILLING 09.10.2017 - 31.11.2017 Beata Pilczuk
21.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - RENHOLDER MED FAGBREV, 10 % STILLING 01.12.17 - 28.02.17 Hanna Irene Aastum
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 38 Tommy Aune
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 39 Martin M Belsvik v/Gunn Marie Belsvik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 40 Anne Kjersti Steen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 42 Sigurd Gullaksen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 43 Terje Sødahl
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 44 Kjell Åge Larsen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 45 Kjell-Arne Pettersen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 46 Odd Arne Rokstad
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 47 Grete Marie Haga Einersen
21.11.17 Utgående VANNAVGIFT GNR 100 BNR 81 Arve Rognmo
21.11.17 Utgående SVAR PÅ SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Ausra Nordby
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 21 Rønnaug Kattem
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 22 Torbjørn Johnsen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 24 Kari Moe Brattlie
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 25 Solvår Moe Garstad
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 27 Robert Haugen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 28 Thore Husby
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 29 Ingvar O Rindal
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 30 Ragnvald Henry Hansen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 31 Torhild Aagaard
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 32 Torhild Aagaard
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 33 Ragnhild Pettersen
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 34 Håkon Johannes Bakken
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 35 Håkon Johannes Bakken
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 36 Lars Aune
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 37 Jan Erik Aune
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 2 Britt Eli Belsvik Nygård
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 3 Erling Birger Klungervik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 4 Torstein Mehli
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 5 Ågot Marie Heimsjø Rindal
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 6 Roger Gjertås
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 7 Else Irene Vatland
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 9 Gunnar Oliver Koch
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 10 John Lorvik
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 11 Knud Petersen Aune
21.11.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 32 BNR 12 Jan Zetlitz Lien
21.11.17 Inngående INVITASJON TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
21.11.17 Inngående NOSOKOMIALE INFEKSJONER HEMNE HELSESENTER NOVEMBER 2017 SUMMERINGSSKJEMA Pleie og Omsorg