Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
15.06.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SKOLEGANG
15.06.18 Utgående ADRESSETILLEGGSNAVN GNR 50 BNR 1 Ole Larsen Sengsdal
15.06.18 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 100 BNR 239 Jan Åge Saghaug
15.06.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK SPESIALVERNEPLEIER 100 % STILLING Leder Personal og lønn, Inger Sporild
15.06.18 Notat VRUDERINGSNOTAT ASSISTENT 30% FAST STILLING BAKKELY BARNEHAGE (REF. 295)
15.06.18 Utgående TILBUD OM FAST STILLING SOM ASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Anne Graadahl
14.06.18 Inngående PRAKTISK OPPLÆRING FOR PERSONALE SOM SKAL GIS FULLMAKT TIL Å DELTA I LEGEMIDDELHÅNDTERING LISS EMILIE HARANES Hemne Kommune - pleie og omsorg
14.06.18 Inngående VEDRØRENDE UTREDNING
14.06.18 Inngående VEDRØRENDE UTREDNING
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR 230 Kåre Juliebø
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 68 BNR 26 John Sigurd Kjønsvik
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 40 BNR 43 Geir Magne Melhus
14.06.18 Inngående TILBAKEMELDING TILSYNSRAPPORTBRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN GNR 29 BNR 7 Jorun Bjørkøy
14.06.18 Inngående EVALUERING MENTORORDNING FOR NYUTDANNEDE Sodin Skole
14.06.18 Inngående EVALUERING MENTORORDNING FOR NYUTDANNEDE Sodin Skole
14.06.18 Inngående VITNEMÅL Lena Sæther
14.06.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
14.06.18 Utgående TVANGSFULLBYRDELSESLOVENS §4-18, VARSEL OM TVANGSFULLBYRDELSE
14.06.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING AV FRITIDSBOLIG John Halvard Lidal
14.06.18 Inngående OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING
14.06.18 Inngående SØKNAD OM STØTTEKONTAKT/ TILRETTELAGT FRITID
14.06.18 Inngående NOSOKOMIALE INFEKSJONER HEMNE HELSESENTER - SUMMERINGSSKJEMA PERIODE 01.01- 31.03.2018 Pleie og Omsorg
14.06.18 Inngående RESERTIFISERING 1 Livsglede for eldre
14.06.18 Inngående REFERAT FRA DIALOGMØTE
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR 162 Olaug Stiles
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 110 BNR 20 Jan Julian Holm
14.06.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BRUK AV GAVEMIDLER 2018 - PLEIE OG OMSORG Hemne helsesenter v/Laila Lund
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 68 BNR 27 Unni Alise Kjønsvik
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 54 Ove Kristian Røstvold
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 47 BNR 27 Asbjørn Peder Blekkan
14.06.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - DISPENSASJON FRA LNF FORMÅL I KOMMUNEPLANEN FOR TILBYGG VERANDA Olav Eliot Aastum
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 51 BNR 17 Kristin Jorid Myklebust
14.06.18 Inngående UBETALTE POSTER Hemne Kommune
14.06.18 Utgående FELLINGSTILLATELSE/ FELLINGSRAPPORT HJORTEVILT 2018 - FØLGEBREV Lene Marie Petersen
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 55 BNR 3 Jan Ove Helland
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 137 BNR 5 Henrik Tangvik Amundsen
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 117 BNR 1 Ole Steinar Opsal
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 102 BNR 735 Eli Margrethe Vaagan Klungervik
14.06.18 Utgående VEDR. UTLEGGSTREKK
14.06.18 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 65 BNR 2 Kjærsti Therese Rødsjø
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 100 BNR 241 Sverre Eilif Sæther
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 100 BNR 38 Bjørnar Olav Søraker
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 101 BNR 256 Jan Julian Holm
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 101 BNR 319 Ellen Margrethe Rosøy
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 107 BNR 11 Lars Olav Moe
14.06.18 Utgående FELLINGSTILLATELSE/ FELLINGSRAPPORT HJORTEVILT 2018 - FØLGEBREV Kolbjørn Olav Skogrand
14.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN HJORT OG RÅDYR 2018 - 2020 DRIFTSPLANOMRÅDE 1 Lene Marie Petersen
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 43 BNR 1 Terje Kjetil Fossheim
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 31 BNR 17 Øystein Moe
14.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV SKJØTE TIL TINGLYSING Kartverket
14.06.18 Inngående PRESSEMELDING: SYKEFRAVÆRET SYNKER I TRØNDELAG NAV
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 40 BNR 18 Stig Enoksen
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 33 Vanessa Hagen
14.06.18 Utgående SIGNERING AV SØKNAD FRA TILTAKSHAVER Hemne Prosjekt AS
14.06.18 Inngående PROTOKOLL ARBEIDSTIDSAVTALE PERSONLIG ASSISTENT DELTA Hemne
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 101 BNR 403 Gudmund Magne Jakobsen
14.06.18 Inngående SVAR PÅ INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I HEMNE KOMMUNE 19.6.18 Hemne Kommune
14.06.18 Inngående EUROPEISK MOBILITETSUKE OG BILFRI DAG Samferdselsdepartementet
14.06.18 Inngående ØRAGATA 21 SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sørli arkitekter as
14.06.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST - GNR/BNR. 140/35 OG 140/24 MesterBygg Jæren AS
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 35 BNR BNR 106 Anne-Lise Lindstrøm
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 100 BNR 38 Bjørnar Olav Søraker
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 58 BNR 2 Berit Alstad
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 43 BNR 90 John Forseth
14.06.18 Utgående FELLINGSTILLATELSE/ FELLINGSRAPPORT HJORTEVILT 2018 - FØLGEBREV Kjell Gunnar Hovde
14.06.18 Utgående KART ADRESETILDELING Beboere Trondheimsveien
14.06.18 Utgående SØKNAD OM INNGÅELSE AV AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER PERSONLIG ASSISTENT Fagforbundet kompetansesenter Trondheim, Regionkontoret Delta, DELTA Hemne, Fagforbundet Hemne
14.06.18 Utgående SØKNAD OM FORNYELSE AV AVTALE AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER TTF Fagforbundet kompetansesenter Trondheim, Regionskontoret Delta, FO Trøndelag
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 129 Vibeke Gussøy
14.06.18 Utgående FELLINGSTILLATELSE/ FELLINGSRAPPORT HJORTEVILT 2018 - FØLGEBREV Nils Halvor Snekvik
14.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERAT OG MELDINGER - VILTNEMNDA 13.06.2018 Viltnemnda
14.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN HJORT OG RÅDYR 2018-2020 DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Kjell Gunnar Hovde
14.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING BESTANDPLAN ELG 2018 - 2020 Nils Halvor Snekvik
14.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FASTSETTING AV FELLINGSKVOTE HJORT - VALD NR 5 SENGSDAL Ole Larsen Sengsdal
14.06.18 Utgående SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 35 BNR 327 Tore Lian Svanem, Lise Stamnestrø
14.06.18 Utgående SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL FØRSTKOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE - MOBBING Hemne FrP v/Bjørn Eidsvoll
14.06.18 Utgående BESTILLING / OPPSIGELSE AV BRUKERIDENT - FOLKEREGISTERET OnlineService
14.06.18 Utgående VEDRØRENDE KRAV OM RETTING AV AVLØPSSITUASJONEN FRA GNR 35 BNR 164 OG BNR 174 Eli Hulbækdal, Tone Bente Bjerkan, Jan Karle Melting, Kay Rune Ekseth
14.06.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE Ruth Jorunn Kalland
14.06.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE Maria Hortig
14.06.18 Utgående EVENTUELL KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER OG VALGFAG Elever og foreldre/foresatte - 8. trinn 2017/2018
14.06.18 Utgående EVENTUELL KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I MAT OG HELSE OG VALGFAG Elever og foreldre/foresatte - 9. trinn 2017/2018
14.06.18 Notat ENDRING AV GEBYR - TILBYGG BOLIG
14.06.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - FASADEENDRING OG PÅBYGG TIL ENEBOLIG Torger Aarvaag
14.06.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Aina Alstad
14.06.18 Inngående TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 45 BNR 57 El og IT forbundet Trøndelag
14.06.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE Johanna Elin Josefsdottir
14.06.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE Eirin Slupphaug
14.06.18 Utgående ANMODNING OM UTTALELSE KÅRØYAN FJELLGÅRD - SERVERING OG SKJENKEBEVILLING - VINJEFJORDSKROA Lensmannen i Hemne og Snillfjord
14.06.18 Inngående SØKNAD OM FORELDREPENGER
14.06.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE HJEMMEHJELP INTILL 100% 25.06.18 - 19.08.18 Inger Marie Skogseth Belsvik
14.06.18 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Inger Marie Skogseth Belsvik
14.06.18 Inngående KARAKTERUTSKRIFT Birgitte Hagen Wigum
14.06.18 Inngående SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT-BRUKERE
14.06.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Helene Five
14.06.18 Inngående KARAKTERPROTOKOLL Helene Five
14.06.18 Utgående FØLGEBREV TIL LEGEATTESTER
14.06.18 Inngående KRAV OM ØKT UTVIDET FAST STILLING Fagforbundet Hemne
14.06.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILRETTELEGGING FOR ARBEIDSTAKER MED ENDRET/REDUSERT ARBEIDSEVNE
14.06.18 Inngående FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE - OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR SKOGRANDSTIEN I HEMNE KOMMUNE Trøndelag Fylkeskommune