Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
24.05.17 Utgående ENKELTVEDTAK
24.05.17 Utgående SVAR - VEDRØRENDE TILDELING AV TRENINGSTID, HEMNEHALLEN Kil Håndball
24.05.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG CARPORT Odd Egil Bjerkan
24.05.17 Utgående PERMISJON UTEN LØNN IFBM LANGVARIG SYKEFRAVÆR
24.05.17 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL - INNLEIE AV MANNSKAP/MASKINER/UTSTYR OG LASTEBILER 2017 -2018 Ivar Haugen, Hallan Elektro AS, Belsvik Elektro AS, Nyrø Automasjon & Elelktro, Bakken VVS, Hemne VVS, Aure VVS, IPS AS, Falksenteret Gulv og Malerservice AS, Maling tapet gulv MTG AS, Opsal og Fjelnset AS, SL Maskin AS, Witsø Maskin AS, Rune Cato Taftø, Belsvik Maskintjenester, Taftø Maskin AS, Austad Transport AS, Berdal Maskin AS, G-Bygg AS, Bolig- og Næringsbygg as, Lidal Bygg AS, Olaf Sundberg, Murmester Geir Myren AS, Aae Transport, Odd Arve Pettersen, Lars Olav Sødal
24.05.17 Utgående EVALUERINGSSKJEMA - ANSKAFFELSE MASKINER OG UTSTYR - EVALUERINGSSKJEMA Hemne kommune
24.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MELDING TIL TINGLYSING Kartverket
24.05.17 Utgående SVAR - SPØRSMÅL ANGÅENDE BRUKSENDRING GNR 135 BNR 20 OG 40 Vinjeøra Utvikling AS
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - LEIE AKTIVITETSSENTERET - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat OPPDATERT RESTANSEOVERSIKT - GRØTNES BARNEHAGE - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN
24.05.17 Utgående SVAR - ASFALTERING FOSSEFLATA Tomas Berget Pedersen
24.05.17 Inngående SØKNAD OM OVERTAKELSE AV GARDEROBEBYGGET I ÅNESØYAN, SAMT TOMT FOR EKSITERENDE OG NYTT GARDEROBEBYGG MV. Kil/Hemne Fotball
24.05.17 Inngående EIENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTANLEGG OG VALG AV KAPITALISERINGSRENTE LVK Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar
24.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG VINTERHAGE Per Ness
24.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK- SØKNAD OM DEKNING AV TAP AV INNTEKT I FORBINDELSE MED REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID Haugatun Barnehage
24.05.17 Utgående SVAR - FASTELEGESITUASJONEN VG
24.05.17 Utgående EVALUERINGSSKJEMA - ANSKAFFELSE MASKINER OG UTSTYR - EVALUERINGSSKJEMA Hemne kommune
24.05.17 Utgående PRIORITERINGSLISTE - ANSKAFFELSE MASKINER OG UTSTYR - PRIORITERINGSSKJEMA 2017-2018 Hemne kommune
24.05.17 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT BRANNTILSYN 2017 Regnbuen barnehage
24.05.17 Utgående REFERAT FRA MØTE 3.5.2017
24.05.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG VINTERHAGE Per Ness
24.05.17 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BEHOVSPRØVET NORSKOPPLÆRING
24.05.17 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST Postmottak Miljødirektoratet
24.05.17 Inngående ÅRSMØTE I HEMNE HJORTEVILTRÅD Lene Marie Petersen
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - HELSE - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - KANTINE SODIN - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - KANTINE SVANEM - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - KULTURSKOLE - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat OPPDATERT RESTANSEOVERSIKT - BAKKELY BARNEHAGE - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Inngående SØKNAD OM LEIE AV OSMARKA Hemne Jeger og Fiskeforening
24.05.17 Notat VURDERINGSNOTAT
24.05.17 Utgående BEKREFTELSE MOTTATT ERKLÆRING Per Ole Taftø
24.05.17 Utgående BESTILLING AV VISITTKORT Fonnfjell Reklame
24.05.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG CARPORT Odd Egil Bjerkan
24.05.17 Inngående ANNULLERING AV PANTHAVERFORSIKRING
24.05.17 Inngående RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
24.05.17 Notat VURDERINGSNOTAT
24.05.17 Notat VURDERINGSNOTAT
24.05.17 Inngående VEDLAGT RETURNERES ETTER TINGLYSING DOKUMENT VEDRØRENDE SLETTING
24.05.17 Inngående DRONNING SONJAS SKOLEPRIS 2017 - FORSLAG PÅ KANDIDATER Sodin Skole
24.05.17 Inngående RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS, SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER Nordfjeldske Kontroll AS
24.05.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE- UNGDOMSSEKRETÆR, 10 % STILLING Randi Lund Bugten
24.05.17 Inngående MELDING OM MONTERING AV NYTT ILDSTED GNR 140 BNR 12 Valen Walter
24.05.17 Inngående REFERAT FRA DIALOGMØTE
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - VINJE BARNEHAGE - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - BIBLIOTEK - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat RESTANSEOVERSIKT - TEKNISKE TJENESTER - OPPHØR AV TJENESTE
24.05.17 Notat VURDERINGSNOTAT
24.05.17 Utgående FØLGEBREV - REAKSJONSDOKUMENT - TILSYNSRAPPORT BRANNTILSTN 2017 Aure kommune
24.05.17 Inngående PRESENTASJON Anniken Bergdal
24.05.17 Utgående ETTERSENDELSE AV OPPDATERT OVERSIKT OVER BANKFULLMAKTER Revisjon Midt-Norge IKS
24.05.17 Utgående TILBAKEMELDING DATOER Revisjon Midt-Norge
23.05.17 Inngående SØKNAD OM STARTLÅN
23.05.17 Inngående SØKNAD OM STARTLÅN
23.05.17 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Vera Petrovna Volyntseva
23.05.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT INNTIL 100 % STILLING 26.6.17 - 20.8.2017 Claudia Mihaela Haugen
23.05.17 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Claudia Mihaela Haugen
23.05.17 Inngående HELSETJENESTEASSOSIERTE INFEKSJONER (HAI) - REGISTRERINGSSKJEMA KORTIDSAVD/REHAB/LANGTIDSAVD/SKJERMET ENHET Pleie og Omsorg
23.05.17 Inngående UNDERSKREVET HUSLEIEKONTRAKT STØLAN 2 B Jorun Dorthea Borstad
23.05.17 Inngående AVTALE OM OPPRETTELSE AV DEPOSITUMSKONTO I HUSLEIEFORHOLD Hemne Sparebank
23.05.17 Inngående UNDERSKREVET HUSLEIEKONTRAKT NAV Hemne og Snillfjord
23.05.17 Utgående OVERSENDT SKJEMA GODKJENT TILKOBLING. Hemne VVS
23.05.17 Inngående SØKNAD OM FRI
23.05.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BÅLBRENNING. Inge Nordbø
23.05.17 Utgående PÅLEGG OM TREKK AV KOMMUNALE OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV (UTLEGGSTREKK)
23.05.17 Utgående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE DEN 23.05.17
23.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT INNTIL 100 % STILLING FOR PERIODEN 19.06.17 - 20.08.17 VED PLEIE OG OMSORG Madelen Haugen Aae
23.05.17 Inngående VARSEL OM FASTSETTELSE AV INTERVALL FOR VANNOVERVÅKING WACKER CHEMICALS NORWAY Miljødirektoratet
23.05.17 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 118 BNR 57 Arnt Håvard Ohren
23.05.17 Inngående SPØRSMÅL ANGÅENDE BRUKSENDRING GNR 135 BNR 20 OG 40 Vinjeøra Utvikling AS
23.05.17 Utgående ENKELTVEDTAK
23.05.17 Utgående ENKELTVEDTAK
23.05.17 Utgående VEDRØRENDE SVØMMEHALLEN Hemne Dykkerklubb v/ John Harald Myren
23.05.17 Inngående BER OM TILBAKEMELDING PÅ ENDRINGER I BEITEOMRÅDER INNEN FREDAG 5. JUNI Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
23.05.17 Utgående TILSYNSRAPPORT GNR 107 BNR 2 Geir Åge Moe
23.05.17 Utgående INNKALLING TIL FØR - FORELDREMØTE 8.JUNI 2017 VINJE BARNEHAGE Foreldre / Foresatte
23.05.17 Inngående BEKREFTELSE SØKNAD OM ALDERSPENSJON - ENDRET OPPSTARTSDATO KLP Kommunal Landspensjonskasse
23.05.17 Inngående SAKKYNDIG VURDERING
23.05.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT MELDING
23.05.17 Utgående ENKELTVEDTAK
23.05.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
23.05.17 Inngående SØKNAD/SVAR PEMISJON
23.05.17 Inngående MØTEINNKALLING
23.05.17 Inngående SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Reidar Ove Sødal
23.05.17 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Lillian Kverndal Mollan
23.05.17 Inngående KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2016 -2017 Rolf Strand
23.05.17 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
23.05.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 35 BNR 33 Olaf Sundberg
23.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, HELSEFAGARBEIDER INNTIL 100 % STILLING FOR PERIODEN 19.06.17 - 20.08.17 VED PLEIE OG OMSORG Kristin Kvernstad
23.05.17 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
23.05.17 Inngående INNKALLING TIL MØTE
23.05.17 Inngående NY DATO FOR MØTE
23.05.17 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
23.05.17 Inngående NOTAT ETTER MØTE
23.05.17 Inngående SAKKYNDIG VURDERING
23.05.17 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
23.05.17 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT INNTIL 100 % STILLING FOR PERIODEN 19.06.17 - 20.08.17 VED PLEIE OG OMSORG Kotryna Nordby
23.05.17 Inngående NY DATO FOR SAMARBEIDSMØTE
23.05.17 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE