Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
20.11.17 Inngående VERTSKOMMUNEAVTALE HELSESØSTER - SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Kommune
20.11.17 Inngående MISFORSTÅELSER VED UTFYLLING AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID Landbruksdirektoratet
20.11.17 Inngående KARTLEGGING
20.11.17 Inngående KARTLEGGING
20.11.17 Utgående EGENANDEL FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2016
20.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
20.11.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2017/2018
20.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
20.11.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2017/2018
20.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
18.11.17 Inngående SØKNAD ASSISTENT, 100 % FAST STILLING Sara Belsvik
17.11.17 Inngående SØKNAD ASSISTENT, 100 % FAST STILLING Evy Anita Solvang
17.11.17 Utgående OVERSENDELSE AV ETTERSPURTE DOKUMENTER VEDR. KLEIVA 8A, 8B, 10A OG 10B - ANDRE FORSENDELSE Advokatfirmaet Haavind AS
17.11.17 Inngående NABOVARSEL - FRADELING - GNR. 46 BNR. 46 - HELLANDSJØVEIEN 1474 - HEMNE KOMMUNE Statens vegvesen Region Midt
17.11.17 Inngående SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Alvsbyhus Norge AS
17.11.17 Inngående STEMMEFULLMAKT - GERICA-NETTVERKET Orkdal Kommune
17.11.17 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID I FORB. MED JULA 2017 Kafe Koselig AS
17.11.17 Inngående FRIFONDSØKNAD INNVILGET Ungdom og Fritid
17.11.17 Inngående UTTALELSE VEDRØRENDE TILSETTING AV HELSEFAGARBEIDER, 28,63 % STILLING Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk
17.11.17 Inngående SERVICENOW - TIETOS NYE SUPPORTVERKTØY Support Gerica Tieto
17.11.17 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Guro Lund Vaag
17.11.17 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Guro Lund Vaag
17.11.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Horsberg Marte Olsen
17.11.17 Notat LANGTIDSSYKEMELDING, OPPFØLGINGSSAMTALE 17.11.17.
17.11.17 Inngående SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID I FORB. MED JULA 2017 Kafe Koselig AS
17.11.17 Utgående ANMODNING OM UTTALELSE - UTVIDET SKJENKETID DESEMBER 2017 Lensmannen i Hemne og Snillfjord
17.11.17 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2017 Guro Lund Vaag
17.11.17 Utgående FRIFONDSSØKNAD MOTTATT DANSEKURS Ungdom og Fritid
17.11.17 Inngående REVIDERTE SKISSER AV RÅDHUSPARKEN Herlig Design
17.11.17 Utgående SVAR - AVTALE VEDR. DISPOSISJONSRETT NTE Marked AS v/Christian Jenssen
17.11.17 Notat AVBESTILLING AV MELK I KANTINA PÅ SODIN SKOLE.
17.11.17 Inngående INFORMASJON OM NY EKSPLOSIVFORSKRIFT Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
17.11.17 Inngående KVITTERING FOR MOTTATTE MORSMAPPER IKA Trøndelag IKS
17.11.17 Inngående INFORMASJONSBREV Trondheim kommune
17.11.17 Inngående GERICA OPPGRADERT TIL VERSJON 8.6.1 Hemne Kommune
17.11.17 Inngående ANG GERICA Hemne Kommune
17.11.17 Inngående PRESENTASJON MØTE 8.9.2017 Ressurssenter for omstilling
17.11.17 Utgående UTLEGGSFORRETNING TIL BEHANDLING
17.11.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
17.11.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
17.11.17 Inngående AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep - Sør-Tr.lag
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - RÅDGIVER VANNKVALITET, 50 % STILLING 04.12.2017 - 31.12.2018 Kari Anne Solberg
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - PROSJEKTLEDER/KOORDINATOR, 50 % STILLING 04.12.2017 - 31.12.2019 Kari Anne Solberg
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Kari Anne Solberg
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Notat FAKTURA - FAKTURERING AV ENERGI SAMT VAKTMESTERTJENESTER 2017 HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2017 Guro Lund Vaag
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Inngående AVREISEMELDING
17.11.17 Inngående AVREISEMELDING
17.11.17 Inngående AVREISEMELDING
17.11.17 Inngående SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
17.11.17 Inngående SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
17.11.17 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
17.11.17 Inngående ANG DAGSKURS
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Inngående DØDSMELDING
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT, 50 % STILLING 01.11.17 - 24.11.17 Nina Jakobsen
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Signe Halseth
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Signe Halseth
17.11.17 Inngående SØKNAD OM UTBETALING - KIRKEBYGG Husbanken
17.11.17 Utgående UNDERRETNING OM GJENNOMFØRT UTLEGGSFORRETNING
17.11.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
17.11.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
17.11.17 Inngående SØKNAD / SVAR OM PERMISJON
17.11.17 Inngående SØKNAD /SVAR PERMISJON
17.11.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
17.11.17 Inngående OVERFØRING AV FERIE Dorthea Hofset Holmen
17.11.17 Inngående ATTESTER - VITNEMÅL Marianne Torsø
17.11.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Martha Berge
17.11.17 Utgående TVANGSFULLBYRDELSESLOVENS § 4-8 VARSEL OM TVANGSFULLBYRDELSE EIK 3670
17.11.17 Inngående REFERAT FRA DIALOGMØTE
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Daniel Skjølberg Krogstad
17.11.17 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
17.11.17 Utgående HENVISNING TIL PPT - FOR BARN I SKOLEALDER
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Guro Lund Vaag
17.11.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Guro Lund Vaag
17.11.17 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Guro Lund Vaag
17.11.17 Inngående RUTINER VED OVERSENDING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER NÅR ELEVER FLYTTER TIL NY KOMMUNE
17.11.17 Inngående RUTINER VED OVERSENDING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER NÅR ELEVER FLYTTER TIL NY KOMMUNE
17.11.17 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
17.11.17 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
17.11.17 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
17.11.17 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
17.11.17 Utgående BETALINGSOPPFORDRING - VARSEL ETTER TVANGSLOVENS § 4-18 EIK 2977
17.11.17 Utgående BETALINGSOPPFORDRING - VARSEL ETTER TVANGSLOVENS § 4-18 EIK 2461
17.11.17 Utgående BETALINGSOPPFORDRING - VARSEL ETTER TVANGSLOVENS § 4-18 EIK 6104
17.11.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
17.11.17 Utgående DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING - STRATEGIVALG M.M. Snillfjord kommune v/Morten Kvaale, Halsa kommune v/Nils Halse, Sopra Steria v/Lene Erdal, Sopra Steria v/Camilla Tveiten
17.11.17 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Sasiwimon Holthe
17.11.17 Utgående FORELØPIG SVAR - SVAR PÅ FORESPØRSEL EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 Trønderenergi Nett AS
17.11.17 Utgående OVERSENDELSE AV ETTERSPURTE DOKUMENTER VEDR. KLEIVA 8A, 8B, 10A OG 10B Advokatfirmaet Haavind AS
17.11.17 Notat OPPFØLINGSSAMTALE 16.11.17
17.11.17 Utgående RE: BEHAVIOUR OF ONE OF OUR NORWEGIAN STUDENTS ON THE ERASMUS+ TRIP
17.11.17 Inngående TILBAKEMELDING OM RESTANSE PÅ AVDRAGSBETALING
17.11.17 Utgående FORELØPIG SVAR - HEMNE KOMMUNE 2018 - OMTAKSERING EIENDOMSSKATT Telia Company