Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
21.09.17 Inngående VITNEMÅL Joacim Svorkdal Fillingsnes
21.09.17 Inngående SØKNAD /SVAR PERMISJON
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - HELSEFAGARBEIDER,40 % STILLING 11.09.17 - 31.01.2018 Sasiwimon B Holthe
21.09.17 Inngående SØKNAD SVAR PERMISJON
21.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
21.09.17 Utgående PÅLEGG OM TREKK TIL DEKNING AV SKATT OG AVGIFT
21.09.17 Inngående FLYTTING AV MØTETIDSPUNKT
21.09.17 Inngående BEGRENSET POLITIATTEST Tonje Solvang
21.09.17 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST Bakken VVS AS
21.09.17 Inngående ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Sørli arkitekter as
21.09.17 Inngående ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Sørli arkitekter as
21.09.17 Inngående VEDR. BYGGESAK PRINSENGT 16 - OPPHØR AV ANSVARSRETT Sørli arkitekter as
21.09.17 Inngående SØKNAD OM LÅN
21.09.17 Inngående NYTT TIDSPUNKT FOR MØTE
21.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
21.09.17 Utgående UFØREPENSJON - OPPSUMMERING AV SØKNAD
21.09.17 Inngående VITNEMÅL Eirin Slupphaug
21.09.17 Inngående KANTINEBESTILLING SKOLEÅRET 2017/2018
21.09.17 Inngående PEDAGOGISK RAPPORT
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Tonje Solvang
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Tonje Solvang
21.09.17 Inngående GRUNNLAG FOR VITNEMÅL Tonje Solvang
21.09.17 Notat SVAR - RESTANSEOVERSIKT - HUSLEIE - OPPHØR AV TJENESTE
21.09.17 Inngående ORKANGER INFO - PRESENTASJON DRIFTVANSKER MEMBRAN Orkdal Kommune
21.09.17 Inngående SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
21.09.17 Inngående KONSESJONSKRAFTRAPPORT PR. 31.08.2017 Ishavskraft AS
21.09.17 Inngående ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Ivar Haugen
21.09.17 Inngående ELVEBREDDEN OG WESSELGÅRDEN Sørli arkitekter as
21.09.17 Inngående VS: UTEOMRÅDE VED WESSELGÅRDEN. Sørli arkitekter as
21.09.17 Inngående PRESSEMELDING: SYKEFRAVÆRET ØKER SVAKT I SØR-TRØNDELAG NAV
21.09.17 Inngående INFORMASJON TIL DE KOMMUNALE LEGEVAKTENE Tiller DPS Ambulant akutteam, St. Olavs Hospital
21.09.17 Inngående BOOKING AV SAMFUNNSHUS - ENDRING AV TIDSPUNKT Hemne rødruss v/Alvilde Ulfsnes
21.09.17 Inngående FRADELING AV 2 STK HYTTETOMTER PÅ GNR.128/BNR.1 John Martin Simonsen
21.09.17 Utgående ANMODNING OM DELUTBETALING. GNR 138 BNR 1 Innovasjon Norge
21.09.17 Inngående SØKNAD OM STØTTE TIL REKLAMESKILT Øra Grill og Bowling
21.09.17 Inngående REDEGJØRELSE SAK 201706508-9 STFK
21.09.17 Inngående INNSPILL TIL TEMA PÅ MØTE MED TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD Heidi Anita Haugen
21.09.17 Utgående SVAR - BOOKING AV SAMFUNNSHUS - ENDRING AV TIDSPUNKT Hemne rødruss
21.09.17 Inngående AVLØPSFORHOLD Jan Melting
21.09.17 Inngående INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE OM PRIMÆRHELSETEAM Helsedirektoratet
21.09.17 Inngående MERKNADER VEDRØRENDE VARSEL OM PÅLEGG Jan Karle Melting
21.09.17 Inngående RUNDSKRIV OG FORSKRIFTER - KOMMUNALE VIGSLER Barne- og likestillingsdepartementet
21.09.17 Utgående STRATEGI OG ORGANISERING AV SAMFERDSEL - KOLLEKTIVTRANSPORT I NYE TRØNDELAG Trøndelag Fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune
21.09.17 Notat ØKONOMIKONTROLL 2/2017
21.09.17 Inngående KORREKSJON I RENTEBEREGNING AV RENTER BELASTET
21.09.17 Notat VARSLINGSLISTE BEREDSKAP - PR. SEPTEMBER 2017
21.09.17 Inngående SØKNAD - SAKSBEHANDLER, 100 % FAST STILLING Miroslava Jurtikova
21.09.17 Inngående SØKNAD - SAKSBEHANDLER, 100 % FAST STILLING Meri Haugen Gasic
21.09.17 Inngående SØKNAD - SAKSBEHANDLER, 100 % FAST STILLING Tomas Javorik
21.09.17 Inngående SØKNAD - SAKSBEHANDLER, 100 % FAST STILLING Edel By
21.09.17 Utgående REFERAT SAMARBEIDSMØTE MED PO OG TLM 31.08.2017 Jon Olav Heimsbakk, Vigdis Spjøtvold Hoff, Svein Robert Stavås
21.09.17 Inngående OPPSIGELSE, 82,66 % STILLING Hanna Belsvik Lund
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET INTENSJONSAVTALE - INDUSTRIVEIEN 5 Hemne Kraftlag SA
21.09.17 Utgående ATTEST Tonje Solvang
21.09.17 Inngående RAPPORTERINGEN TIL GRUNNSKOLENS INFORMASJONSSYSTEM (GSI) ER ÅPEN Utdanningsdirektoratet
21.09.17 Notat SAMTALE OM TILRETTELEGGING 20.09.17
21.09.17 Inngående SVAR PÅ SØKNAD Geir Blakstad
21.09.17 Inngående OVERFØRING TIL FEIL SKATTETREKKSKONTO
21.09.17 Utgående SKATTETREKKSKONTO -
21.09.17 Inngående VEDRØRENDE KRAV
21.09.17 Inngående OPPSIGELSE AV SFO-PLASS
21.09.17 Inngående REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING Bente Forren Vaagan
21.09.17 Inngående REFUSJONSKRAV VÅR 2017
21.09.17 Inngående PÅLEGG OM TREKK I LØNN/TRYGD
21.09.17 Inngående UTBETALINGSANMODNING Innovasjon Norge
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING TORIL SØRENG KÅRØY Torild Søreng Kårøy
21.09.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Øystein Moe
21.09.17 Inngående REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING Marte Iren Fjelnsetnes Langø
21.09.17 Inngående INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER TIL PRISEN ÅRETS FRIVILLIGHETSKOMMUNE 2017 KS
21.09.17 Inngående KLAGE PÅ FEIL SAKSBEHANDLING SAK 15/2607 Grunneiere v/Knut Hellandsjø
21.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET PROTOKOLL - ARBEIDSTIDSAVTALE VINJEØRA SKOLE SKOLEÅRET 2017/2018 Vinjeøra Skole
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Peder Lian Akerholt
21.09.17 Inngående OPPSIGELSE AV PLASS
21.09.17 Inngående VEDRØRENDE REFERAT FRA SAMTALE
21.09.17 Inngående SAKKYNDIG UTTALE
21.09.17 Inngående ENDRING AV TIDSPUNKT, EVALUERINGSMØTE
21.09.17 Inngående RUTINER VED OVERSENDING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER
21.09.17 Inngående RUTINER VED OVERSENDING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER
21.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
21.09.17 Inngående SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
21.09.17 Inngående KJØREBOK PEUGEOT 4 VX 40745 JULI - SEPTEMBER 2017 Hemne Kommune
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET, 100 % STILLING Mali Skar
21.09.17 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Mali Skar
21.09.17 Utgående MELDING OM YRKESSAKDE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
21.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
21.09.17 Inngående INFORMASJON OM TILRETTELEGGINGSMIDLER FOR ANSATTE I BARNEHAGEN - LOKAL PRIORITERING, KULL 2017/2018 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
21.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
21.09.17 Inngående SØKNAD OM GAVEMIDLER Kårstua v/ Ingrid Folgerø og Synnøve B Karlsen
21.09.17 Utgående VARSLINGSLISTE HEMNE KOMMUNE - OPPDATERT SEPTEMBER 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
20.09.17 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST Statens vegvesen Region Midt
20.09.17 Utgående INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET SAMARBEIDSUTVALGETS MEDLEMMER
20.09.17 Utgående REGULERING AV LEIE FOR 2017 LIST - Landbrukstjenester i Sør Trøndelag
20.09.17 Utgående OVERSENDELSE AV MELDINGER TIL TINGLYSING Kartverket
20.09.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SENTER MOT INCEST SØR TRØNDELAG SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep - Sør-Tr.lag
20.09.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - GRAVING FOR VANNLEDNING Jon Kristian Roald
20.09.17 Notat ABONNEMENT PÅ SKOLEMÅLTID - KANTINE SODIN SKOLE
20.09.17 Utgående OVERSENDELSE AV NY ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT, 100 % FAST STILLING VED SVANEM BARNEHAGE Wenche Oddan
20.09.17 Inngående BEGRENSET POLITIATTEST Jan-Erik Daaland
20.09.17 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL BIL PSYKIATRITJENESTEN Hemne Kommune