Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
19.02.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
19.02.18 Inngående BEGRENSET POLITIATTEST Jørn Gunnar Lofthus
19.02.18 Inngående TILSKUDDSBREV VÅREN 2018 - TIDLIG INNSATS I SKOLEN GJENNOM ØKT LÆRERINNSATS PÅ 1.-10. TRINN - HEMNE KOMMUNE Utdanningsdirektoratet
19.02.18 Inngående SPØRSMÅL/SVAR ANG. UKM 2016 OG YOUTUBE PUBLISERING Ketil Heim Five
19.02.18 Inngående BRUK AV SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT SOM KVALIFIKASJONSKRAV VED OFFENTLIGE ANBUD Postmottak KMD
19.02.18 Inngående ATTESTER - VITNEMÅL Esteban Andres Guzman Ninez
19.02.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
19.02.18 Inngående AVTALE OM LEIE AV JORD Steinar Berdal
19.02.18 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Tomas Javorik
19.02.18 Inngående VURDERING AV FORTRINNSRETT TIL UTLYST SKOLEASSISTENTSTILLING Svanem Skole
19.02.18 Inngående MAL INTERVJU SKOLEASSISTENT SVANEM Svanem Skole
19.02.18 Utgående SVAR - OPPLYSNINGER
19.02.18 Inngående VARSEL OM ÅPNING AV GJELDSFORHANDLING
17.02.18 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG Kotryna Nordby
16.02.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BRØYTE PÅ ROVATNET Hemne RC-klubb
16.02.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST Synnøve Spjøtvold
16.02.18 Inngående SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Halvor Haukvik
16.02.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK Vinjeøra Idrettslag
16.02.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK Arve Schei
16.02.18 Inngående SUMMARISK OVERSIKT OVER LIGNING/AVREGNING PR 08.01.18 FOR INNTEKTSÅRET 2009 Hemne Kommune
16.02.18 Inngående INTERNKONTROLL LEDELSENS GJENNOMGANG - SVANEM BARNEHAGE 2017 Svanem Barnehage
16.02.18 Utgående SVAR - UTFYLLING AV KARTLEGGINGSSKJEMA
16.02.18 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
16.02.18 Inngående SØKNAD/ SVAR OM PERMISJON
16.02.18 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
16.02.18 Utgående FLYTTEMELDING
16.02.18 Inngående FRAVÆR 2017/2018
16.02.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Hege Oddan Kalland
16.02.18 Inngående GRAVEMELDING KYRKSÆTERØRA MED UTFYLT SKJEMA Rambøll AS
16.02.18 Utgående OVERSENDELSE AV DOKUMENTER Lars Aune
16.02.18 Inngående AVTALE OM KJØP AV PROGRAMVARELISENSER OG KUNDESTØTTE-& OPPGRADERINGSTJENESTER - DATERT 13.11.2012 CGM CompuGroup Medical Norway AS
16.02.18 Inngående AVTALE OM KJØP AV PROGRAMVARELISENS(E) OG SERVICE & VEDLIKEHOLD FOR WINMED-HELSESTASJON DATERT 28.11.2001 Profdoc Norge AS
16.02.18 Inngående SØKNAD /SVAR PERMISJON
16.02.18 Inngående SØKNAD SVAR PERMISJON
16.02.18 Inngående SØKNAD SVAR PERMISJON
16.02.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - PEDAGOGISK LEDER, 40 % STILLING 01.1- 31.07.18 Tonje K Haugen Sandvik
16.02.18 Inngående REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE
16.02.18 Inngående UNDERSKREVET LÅN
16.02.18 Inngående KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN FOR HEMNE KOMMUNE Skatteetaten
16.02.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE MELLOM HEMNE KOMMUNE OG SØR-TRØNDELAG (SMISO) OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL DRIFT I PERIODEN 1.1.2018 - 31.12.2019 Hemne Kommune
16.02.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Liss Emilie Haranes
16.02.18 Inngående TJENESTEBEVIS Liss Emilie Haranes
16.02.18 Inngående TILSYN - HEMNE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER - VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet
16.02.18 Inngående DOKUMENTASJON PÅ AKTIVITETER UTFØRT VED DRIKKEBASSENG Anvcistrus AS
16.02.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING Solveig Sporild
16.02.18 Notat AVBESTILLING AV KANTINEMAT PÅ SODIN SKOLE.
16.02.18 Utgående BEREGNING AV AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM
16.02.18 Inngående HAR GJORT EN GJENNOMGANG AV PLANEN OG HAR INGEN MERKNADER Snillfjord Kommune
16.02.18 Inngående ATTESTER/VITNEMÅL Hanne Kristine Ness
16.02.18 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG Marit Lund Ohren
16.02.18 Inngående VESSESETERVEIEN 525 - RESTANSEFORESPØRSEL GNR 102 BNR 781 Heimdal Eiendomsmegling AS
16.02.18 Utgående REGISTER MØTEBOK HEMNE FORMANNSKAPET 2017 Internt
16.02.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 309 FNR 0 SNR 1 Målbakken AS
16.02.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 309 FNR 0 SNR 2 Per Kristian Hunnes
16.02.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 309 FNR 0 SNR 3 Solgunn Korsnes Ohren
16.02.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 305 Gudrun Karin Kirksæter
16.02.18 Inngående KORRESPODANSE MED ADVOKAT Simonsen Vogtwiig
16.02.18 Inngående KJØRETØY MELDT UT AV FORSIKRINGSAVTALEN VX 40745 KLP
16.02.18 Inngående SVAR VEDRØRENDE NYTT TILBUD Solveig Sporild
16.02.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 306 Eli Margrethe Andersson
16.02.18 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 101 BNR 308 Ivar Gaustad
16.02.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE - LANGTIDSLEIE AV MOTORVOGN -VH 86207 Prøven Bilutleie v/Helge Haugstad
16.02.18 Utgående SVAR - FORESPØRSEL TILKNYTNINGSAVGIFT TOMT 29/16 I BJØRKØYLIA Tone Kvamstad Evenrud
16.02.18 Inngående KLAGE RETTING I MATRIKKEL Magne Nielsen Aarvåg
16.02.18 Notat NOTAT
16.02.18 Inngående KULTURLANDSKAPSTILTAK.SØKNAD OM TILSKOTT TIL RYDDING AV GAMMELT BEITE. Lennart Søreng
16.02.18 Utgående SVAR - FORELEGGING AV TILTAK, KABEL FRA MALNES I SNILLFJORD KOMMUNE TIL HEIM OG BELSVIKA I HEMNE KOMMUNE Sodvin Nett AS
16.02.18 Inngående LÆRERNORMKALKULATOR- HJELP TIL Å BEREGNE LÆRERTETTHET Utdanningsdirektoratet
16.02.18 Inngående SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSETNINGEN EN NY VENN I DØDEN Sirilinn Fri
16.02.18 Utgående SVAR - SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2017/2018.
16.02.18 Utgående AVTALE OM DIREKTE OPPGJØR FOR KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER ELLER FORETAK Helseøkonomiforvaltningen
16.02.18 Inngående OMSETNING 2017 BUNNPRIS Bunnpris Kyrksæterøra
16.02.18 Utgående JAN SVERRE MOE - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK DELVIS INNVILGELSE AV SØKNAD Jan Sverre Moe
16.02.18 Inngående KJØRETØY MELDT UT AV FORSIKRINGSAVTALEN VX40745 KLP
16.02.18 Utgående TILBUD OM 100 % FAST STILLING SOM SAKSBEHANDLER I HEMNE KOMMUNE Solveig Sporild
16.02.18 Inngående KLAGE PÅ RETTING I MATRIKKEL. Terje Magne Aarvåg
16.02.18 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG Linda Anita Lervik
16.02.18 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG Gjertrud Løseth
16.02.18 Inngående REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING Silje Beate Gulbrandsen Holten
16.02.18 Utgående SVAR - SVAR VEDRØRENDE NYTT TILBUD
16.02.18 Utgående REFERAT FRA MØTET MED PLEIE OG OMSORG 26.01.2018 I FORBINDELSE MED BEKYMRINGSMELDING
16.02.18 Utgående KARI LISA SØRLI - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK FJELNSET - MIDDAGSLIVATNET Kari Lisa Sørli
16.02.18 Inngående VURDERINGER GJORT ETTER AT KARAKTERKORT FOR 1.TEMIN BLE DELT UT
16.02.18 Utgående BEKYMRING
16.02.18 Inngående INFORMASJON OM KOSTRA-RAPPORTERINGEN Statistisk sentralbyrå
16.02.18 Notat DELEGERING TIL KOMMUNALSJEF INGER JOHANNE LILLEMYR STEINVEG
16.02.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL DRIFT SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep - Sør-Tr.lag
16.02.18 Utgående BESTILLING AV TAXISKYSS TIL EN ELEV I DAG
16.02.18 Inngående OPPSIGELSE AV LEIE HELSETUNVEGEN 10 B SIGBJØRN HOLBERG
16.02.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
16.02.18 Inngående NY DATO FOR SAMARBEIDSMØTE
16.02.18 Inngående KORRIGERING I ESTIMERT ANDEL EGENKAPITALTILSKUDD TIL KLP 2017 Kommunal Landspensjonskasse
16.02.18 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
16.02.18 Inngående VURDERING AV PPT
16.02.18 Utgående FORHÅNDSFASTSETTING 2017
16.02.18 Inngående FORHÅNDSFASTSETTING 2017
16.02.18 Inngående DØDSMELDING
16.02.18 Inngående DØDSMELDING
16.02.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Gjertrud Marie Kjønsvik Løseth
16.02.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Gjertrud Marie Kjønsvik Løseth