Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 102 BNR 731 Eivind Aarland
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATT 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING GNR 64 BNR 5 I HEMNE KOMMUNE Hemne Industripark AS
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING GNR 64 BNR 5 Aestimo
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 64 BNR 5 Eivind Aarland
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATT 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING GNR 46 BNR 129 I HEMNE KOMMUNE Industriskinn AS
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATTETAKST VERK OG BRUK BASERT PÅ TEKNISK VERDI GNR 46 BNR 129 Aestimo
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 46 BNR 129 Eivind Aarland
16.01.19 Utgående FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING, EIENDOMSSKATT 2019 GNR 101 BNR 318 I HEMNE KOMMUNE Kringleveien Eiendom AS
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATTETAKST VERK OG BRUK BASERT PÅ TEKNISK VERDI GNR 101 BNR 318 Aestimo
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 101 BNR 318 Eivind Aarland
16.01.19 Inngående SPØRSMÅL VEDRØRENDE SNØSCOOTEROPPLÆRING Hemne Næringsforum v/Tora Vaagan Hofset
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATT 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING GNR 102 BNR 402 LOMMUNDAL TRANSPORT AS Lomundal Transport AS
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATTETAKST VERK OG BRUK BASERT PÅ TEKNISK VERDI GNR 102 BNR 402 Aestimo
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 102 BNR 402 Eivind Aarland
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATT 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING GNR 137 BNR 2 FNR 2 I HEMNE KOMMUNE Haukvik Kraft Smolt AS
16.01.19 Utgående VS: SNØSCOOTEROPPLÆRING Hemne Næringsforum v/Tora Vaagan Hofset
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATTETAKST VERK OG BRUK BASERT PÅ TEKNISK VERDI GNR 137 BNR 2 FNR 2 Aestimo
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 137 BNR 2 FNR 2 Eivind Aarland
16.01.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Tonje Lyngstad
16.01.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM BARNEVERNSKONSULENT Renate Inderhaug
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 17 Tor Ove Gaare
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 18 Stig Enoksen
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 19 Ivar Fjellseth
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 20 Egil Belsvik
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 21 Øivind Belsvik
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 22 Karen Belsvik
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 25 Johan Helland
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 26 Torbjørn Ytterdal
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 27 Tor Brasch Larsen
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 29 Ole Martin Lenes
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 30 Rolf Inge Persen
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 31 Ingunn Quenild
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 32 Oddbjørg Gaupseth
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 33 Jan Arne Jensen
16.01.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 18. OG 21. JANUAR 2019.
16.01.19 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA SØVESTEN Fonnfjell Reklamebyrå
16.01.19 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, SYKEPLEIER - 82,39 % FAST STILLING VED PLEIE OG OMSORG Marte Lund
16.01.19 Inngående VEDR. STØTTEKONTAKT
16.01.19 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT BRANNTILSYN 2018 Wacker Chemicals Norway AS
16.01.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON 18. OG 21. JANUAR 2019.
16.01.19 Utgående MELDING OM OPPHØR AV TJENESTE
16.01.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON
16.01.19 Inngående SV: SLÅTTHOLMEN Lerøy Midt AS
16.01.19 Inngående UTVIDET SØKERLISTE BARNEVERNSKONSULENT BARNEVERNSKONSULENT Visma
16.01.19 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV DEL AV BOLIG Dafro AS
16.01.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON
16.01.19 Utgående ANMODNING OM UTTALELSE SHELL KYRKSÆTERØRA - NATTÅPENT Lensmannen i Hemne og Snillfjord
16.01.19 Notat BETALING FOR VAKSINER SATT 16.01.19.
16.01.19 Utgående VEDTAK OM INNTEKTSBASERT REDUSERT BETALING
16.01.19 Utgående SVAR - OVERFØRING AV FERIE Anne Lise Stamnestrø
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATT 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM EIENDOMSSKATTETAKSERING GNR 101 BNR 614 I HEMNE KOMMUNE HOB Verkstedsenter AS
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATTETAKST VERK OG BRUK BASERT PÅ TEKNISK VERDI GNR 101 BNR 614 Aestimo
16.01.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST Postmottak Trøndelag politidistrikt
16.01.19 Inngående EIENDOMSSKATT I HEMNE KOMMUNE - NÆRINGSEIENDOMMER GNR 101 BNR 614 Eivind Aarland
16.01.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAKSOPPFØLGING DRIFTSUTVALGET 2.HALVÅR 2018 Hemne kommune
16.01.19 Inngående RAPPROTERING MINKJAKT PÅ RØSTØYA M.M. Are Rognes
16.01.19 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG Therese Sæter
16.01.19 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG Yordanos Tukue
16.01.19 Utgående LARS MAGNE LUND - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOTT PR 15/10-2018. Fylkesmannen i Trøndelag
16.01.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERAT OG MELDINGER - DRIFTSUTVALGET 16.01.2019 Driftsutvalget
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 9 Ingebrigt Helland
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 10 Marit Oddlaug Wågbø
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 11 Lars Anders Belsvik
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 12 Sidsel Jensen
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 14 Jon Væge
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 15 Jan Martin Brattli
16.01.19 Inngående SØKNAD FERIEVIKARER I PLEIE OG OMSORG
16.01.19 Inngående VEDLEGG TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA SØKNADSTIDSPUNKTET. Dalum Regnskap BA
16.01.19 Utgående BEKREFTELSE - TILKALLINGSVIKAR Elvis Dervishaj
16.01.19 Inngående UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - LBF-FORMÅLET - BYGGEGRENSEN - OPPFØRING AV TILBYGG TIL EKSISTERENDE HYTT TIL EKSISTERENDE HYTTE Fylkesmannen i Trøndelag
16.01.19 Inngående FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRIOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 61/237 Trøndelag Fylkeskommune
16.01.19 Inngående TILBAKEMELDING PÅ LEVERANSE FOR INNSKUDD, UTLÅN OG RENTER 2018 Skatteetaten
16.01.19 Inngående VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM OG FØDSEL
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Even E. Stølen
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Kolbjørn Aune
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Thor Eilif Sødal
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Erik Johannes Grøtnes
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Oddjar Korshavn
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 John Halvard Lidal
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Arne Vaagan
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Håvard Bugten
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Arild Morten Kårøy
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Ivar Haugen
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Knut Arne Grøtan
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Erik Barhals
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID 15 5 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Jon Stølen
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Oddbjørn Bjerkan
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Ole Torevik
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Lennart Søreng
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Magnar Hårstad
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Geir Åge Moe
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Anders Haugen
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Ole Brynjar Moe
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 2017 SØKNADSFRIST 29.10.2018 Lars Olav Moe
16.01.19 Inngående SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNADSFRIST 29.10.2018 Anders Johan Oddan
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 1 Torgeir Belsvik dødsbo
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 2 Jon Væge
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 5 Anders Egil Aae dødsbo
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 5 FNR 1 SNR O Anders Egil Aae dødsbo
16.01.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 40 BNR 7 Oddbjørn Belsvik