Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 693 Bakken VVS AS
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 1 Olav Hunnes
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 2 Astrid Kolstø Oddan
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 3 Astrid Irene Flaamo
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 4 Turid Mjønestrø
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 5 Eirik Johansen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 6 Sissel Wågbø
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 7 Bernt Kristian Gundersen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 8 Trygve Dragsnes Jakobsen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 9 Roar Sørensen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 694 FNR 0 SNR 10 Andreas Kasseth
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 664 Terje Melvold
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 665 John Aune
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 666 Marit Irene Moe Berg
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 667 Marvin Sødal
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 668 Tore Lian Svanem
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 669 Daniel Hellem
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 670 Kjell Erling Østmark
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 673 Ove Leiv Grøtan
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 674 Arve Kristian Gundersen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 676 Åse Andersen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 678 Rikard Hageskal
20.05.19 Inngående SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2019/2020
20.05.19 Inngående SELSKAPSKONTROLL AV KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS
20.05.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Siri Sørensen
20.05.19 Inngående TREKKER SØKNADEN Siri Sørensen
20.05.19 Inngående 19/2611 TILSKUDDSORDNING FOR NYSKAPENDE AKTIVITETSARENAER FOR 2019 Kulturdepartementet
20.05.19 Notat PERSONALOPPFØLGING, MØTE 20.05.19
20.05.19 Utgående SAMARBEID HEMNE OG SNILLFJORD KOMMUNER - REFUSJONSKRAV 2019 Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan
20.05.19 Inngående UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 14.05.2019 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
20.05.19 Inngående OPPSIGELSE AV 70% STILLING SOM SYKEPLEIER
20.05.19 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM 100% STILLING SOM LÆRER REF. 382 Jørgen Kvernstad Enoksen
20.05.19 Inngående SØKNAD
20.05.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % STILLING SOM BARNEHAGELÆRER Synnøve Spjøtvold
20.05.19 Inngående SØKNAD OM OPPTAK SODIN SFO - SKOLEÅRET 2019/2020
20.05.19 Inngående UTTALELSE TIL SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID - MEIERIET BAR OG SPISERI PÅ HELLIDAGER/HØYTIDSDAGER Lensmannen i Hemne og Snillfjord
20.05.19 Inngående UTTALELSE TIL SØKNAD OM SALGSBEVILLING -GULATING ØLUTSALG Lensmannen i Hemne og Snillfjord
20.05.19 Inngående INFORMASJON FRA LÅNEKASSEN Lånekassen
20.05.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST Doro Care AS v/Else-Kristin Kirkerud
20.05.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST Postmottak Trøndelag politidistrikt
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.382) Charlotte Sættem Stavås
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.382) Rita J Sandvik
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.382) Maren Bjerksæter Brekken
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.382) Maria Hortig
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.382) Rune Rustli
20.05.19 Inngående S��KNAD GRAVEMELDING Sodvin Energi og Fiber
20.05.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Renate Pettersen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 1 Rolf Bjerknes
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 3 Dagfinn Ola Sørli
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 4 Karl Jørgen Bruun
20.05.19 Inngående ENDRING AV TREKK
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 5 Liv Iren Øye
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 7 Ole Morten Svanem
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 8 Kari Lian Fjellstrøm
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 9 Eli Hagen Olsen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 109 BNR 10 Kristian Ølstøren
20.05.19 Inngående PERMISJONSVIKARIAT REF385 Utdanningsforbundet Hemne
20.05.19 Inngående KOMMENTARER TIL REGULERINGSPLAN VOLLANEKRA G-Bygg AS
20.05.19 Utgående REFERAT SAMARBEIDSMØTE Statens barnehus Trondheim, Marit Myrholt
20.05.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Siri Sørensen
20.05.19 Inngående TREKKER SØKNADEN Siri Sørensen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 108 BNR 16 Gunn Else Lenes
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 108 BNR 21 Bente Kristin Søreng Mjøen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 108 BNR 22 Tor Røstvold
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 108 BNR 24 TMC Eiendom AS
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 108 BNR 25 Hartmut Koch
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 103 BNR 1 Mariann Berdal Engvik-Blakstad
20.05.19 Inngående UTMELDING AV PLASS - SODIN SFO.
20.05.19 Inngående UTMELDING AV PLASS - SODIN SFO.
20.05.19 Inngående SAMTYKKE FOR DELING OG REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
20.05.19 Utgående BEGJÆRING OM UTLEGG - JFR. TVANGSLOVENS KAP. 7
20.05.19 Inngående VISER TIL BREV ANGÅENDE DEFORMASJON AV STIKKRENNER GJENNOM MIN AVKJØRSEL Helen Stavnesli
20.05.19 Inngående MØTEREFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE OG NY MØTEINNKALLING
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 680 Lars Sæther
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 681 Leif Haugen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 682 Liv Anne Bøysen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 683 Kari Margrete Myren
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 684 Rolf Strøm
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 2 Sigurd Staven
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 3 Johan O. Svanem
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 4 Kolbjørg Mary Hofset
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 5 Oddrun Pauline Sponland
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 6 Rannei Fjærli
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 7 Asbjørg Oddan
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 8 Øyvind Furulund
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 9 Jo Olav Aa
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 10 Frank Sinnes
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 11 Birgit Dalseth
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 12 Solveig Czari
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 13 Karstein Fredrik Brunstad
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 659 Inger Lisbeth Schou
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 661 Odd Konrad Meek
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 662 Stig Ottar Jensen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 663 John Morten Stølan
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 655 Jan Erik Torsø
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 657 Jan Emil Thoresen
20.05.19 Utgående EIENDOMSSKATTESEDDEL 2018 - GNR 102 BNR 658 FNR 0 SNR 1 Olav Eilif Dragsnes
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.384) Maren Bjerksæter Brekken
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.384) Marlene Lund Hageskal
20.05.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE (REF.384) Rune Rustli