Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
21.04.17 Inngående INNKALLING TIL MØTE
21.04.17 Inngående TILBAKEMELDING ETTER UTREDNING
21.04.17 Inngående INNKALLING TIL MØTE
21.04.17 Inngående TAKKER JA TIL 100% FAST STILLING Tone Vuttudal
21.04.17 Utgående SVAR - ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Linda Knutsdatter Sæther
21.04.17 Utgående OMSORGSBOLIGER RØNNINGSBAKKEN - MEDDELELSE OM KONTRAKTSTILDELING Tilbydere
21.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 49,30 % FAST STILLING Personal og lønn Inger Sporild
21.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 49,30 % FAST STILLING Personal og lønn Inger Sporild
21.04.17 Utgående ATTEST
21.04.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK G-Bygg AS
21.04.17 Inngående SØKNAD PEDAGOGISK LEDER (100 % STILLING FAST) Johanna H Lossius
21.04.17 Inngående SØKNAD PEDAGOGISK LEDER (100 % STILLING FAST) Johanna H Lossius
21.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 175) Marte Ågot Nilsen
21.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 75 % STILLING VIKARIAT (REF. 177) Eirin Slupphaug
21.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % STILLING VIKARIAT (REF. 178) Eirin Slupphaug
21.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % STILLING VIKARIAT (REF. 179) Eirin Slupphaug
21.04.17 Inngående SØKNAD LÆRER, 100 % STILLING VIKARIAT (REF.180) Eirin Slupphaug
21.04.17 Utgående TAKKEANNONSE KIRKEDØRA
21.04.17 Inngående UTVIDET SØKERLISTE PEDAGOGISK LEDER (30 % FAST) Visma
21.04.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 30 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Linda K Sæther
21.04.17 Utgående ADRESSETILLEGGSNAVN - HEMNE KOMMUNE Språkrådet
21.04.17 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM LEDNINGSANLEGG Kjersti Dalum Sødahl
21.04.17 Inngående ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Linda Knutsdatter Sæther
21.04.17 Notat HEMNE KIRKE 200 ÅRS JUBILEET
21.04.17 Utgående KARTFORRETNING/OPPMÅLING 101/308 - GEBYR Ivar Gaustad
21.04.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 45 BNR 16 Hemne VVS
21.04.17 Utgående HELSEPLATTFORMEN Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF v /Tor Erling Evjen
21.04.17 Inngående BREDBÅND - SMS LISTE Hemne Kommune
21.04.17 Utgående FORELØPIG SVAR - SAKSGANG Lisa Hanssen Østgaard
21.04.17 Notat SVAR - INNFORDRING SOSIALLÅN - PURRING REDEGJØRELSE
21.04.17 Notat REFERAT STYRERMØTE BARNEHAGE MARS 2017
21.04.17 Inngående KARTLEGGING AV GJENNOMFØRTE KLIMATILTAK I KOMMUNER Sør-Trøndelag Fylkeskommune
21.04.17 Notat TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE -
21.04.17 Utgående SVAR PÅ TILBAKEMELDING ETTER TILSYN Unni Wik
21.04.17 Utgående FORELØPIG SVAR - TILTAK - GARASJE Per Helge Duaas
21.04.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Linda K Sæther
21.04.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Ingrid Lyngstad
21.04.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Maren Wærdal Skorild
21.04.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Elisabeth Bakken
21.04.17 Utgående TURNUSLEGE I RESTPLASS 24.4.17 - 31.8.17 Fylkeslegen i Sør-Trøndelag v / Janne Eriksen
21.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SKOLEBEGYNNER VED SODIN SKOLE -
21.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SKOLEBEGYNNER VED SODIN SKOLE -
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 19 Gunnar Gabrielsen Opsahl
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 20 Synnøve Stølan
21.04.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
21.04.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
21.04.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
21.04.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
21.04.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
21.04.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM UTLEIE AV HEMNEHALLEN 05.05.17 Haugatun Barnehage v/ Thomas Folgerø
21.04.17 Inngående ATTEST
21.04.17 Inngående ATTEST
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 137 BNR 20 Per Egil Strømsvåg
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 137 BNR 21 Anne Sørli
21.04.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM LÆRER 100% FAST STILLING VOKSENOPPLÆRINGA Lønn og personal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 13 Helga Hjorthol Grønset
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 2 Martin Grønset
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 1 Marit Opsal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 3 Lars I Engdal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 4 Marit Opsal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 5 Ole Steinar Opsal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 6 Birgit Johanne Hop
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 21 Eli Annlaug Opsal Øien Dbo v/Kim Øien
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 22 Gunn Irene Opsal Oug
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 24 Ingebrigt Opsal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 25 Inger Marie Børresen
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 26 Marta Margrethe Austad
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 27 Marie Opsahl
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 28 Marit Kristine Hop
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 29 Ole Andrew Oug
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 30 Ole Andrew Oug
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 31 Olaug Austad
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 32 Birgit Johanne Hop
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 33 Ole Heimstad
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 137 BNR 22 Orene Anita Sinnes
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 137 BNR 23 Roar Haukvik
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 1 Helga Hjorthol Grønset
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 2 Ragnhild Gjengstø Mo
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 3 Kari Olaug Bjerkan
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 5 Erna Elfrida Hjorthol
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 6 Marit Hjorthol
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 7 Liv Hjorthol
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 8 Dagfrid Hjorthol
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 9 Terje Tølche
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 10 Kari Olaug Bjerkan
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 11 Helga Hjorthol Grønset
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 GNR 138 BNR 12 Helga Hjorthol Grønset
21.04.17 Inngående PERSONOPPLYSNINGER
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 7 Jan Bjørshol
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 8 Lise Merethe Hop Engdal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 9 Gunn Irene Opsal Oug
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 11 Synnøve Stølan
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 12 Knut Ole Bjerknes
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 13 Hilmar Hop
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 14 Sigfrid Otelie Opsal
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 15 Grete Onsøyen Gjengstø
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 16 Kjetil Nilsen
21.04.17 Utgående EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2016 - GNR 139 GNR 17 Ole Steinar Opsal
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen
20.04.17 Inngående STILLINGSANNONSE - ADRESSEAVISEN OG ST Adresseavisen