Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
18.10.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/ VIKARARBEID ETTER TILKALLING Eirin Bondhus Bakken
18.10.18 Inngående PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tjeldbergodden Utvikling AS
18.10.18 Inngående FORDELING AV SKJØNNSMIDLER FOR 2018 TRØNDELAG Fylkesmannen i Trøndelag
18.10.18 Utgående INFORMASJON OM MULIG STANS I INTRODUKSJONSPROGRAM
18.10.18 Inngående DOKUMENTASJON - SØKNAD PÅ STILLING SOM SPRÅKASSISTENT 33% FAST STILLING Karam Al Hasan Alsuleiman
18.10.18 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST Utdanningsdirektoratet
18.10.18 Inngående REVIDERTE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN TUNBAKKEN Sørli arkitekter as
18.10.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE TRØNDELAGSPAKKEN Adresseavisa Stilling v/Kenneth Aalbu
18.10.18 Inngående EKSTERN UTLYSNINGSTEKST - PEDAGOGISK LEDER, 100 % STILLING Visma
18.10.18 Inngående STILLINGSANNONSE PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
18.10.18 Inngående STILLINGSANNONSE ADRESSEAVISA OG AVISA-ST Adresseavisa v/Anne Bolme
18.10.18 Inngående INNLEVERING AV HJELPEMIDLER FRA KOMMUNENE NAV v/Bunes, Marianne
18.10.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER I HEMNE KOMMUNE GNR 45 BNR 65 AASMUND LIAN Besiktigerne
18.10.18 Utgående SV: UNDERSØKELSE I KS - INNTEKTSBORTFALL VEDR. LOVENDRINGER FOR VERK OG BRUK KS Eiendomsskatteforum
18.10.18 Inngående SVAR REDIGERINGSTILGANG VEN OPPVEKSTSENTER Fylkesmannen i Trøndelag
18.10.18 Utgående PÅLEGG OM TREKK TIL DEKNING AV SKATT OG AVGIFT
18.10.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING Inger Synnøve Slupphaug
18.10.18 Inngående BILDER Terje Strand
18.10.18 Utgående SAMARBEIDSAVTALE SAMT EVENTUELL DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENT Hemne Sanitetsforening
18.10.18 Utgående UNDERRETNING OM GJENNOMFØRT UTLEGGSFORRETNING
18.10.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.10.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.10.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
17.10.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - KJERSTIN O WILHELMSEN - TILLATELSE TIL Å LA UTFASET OLJETANK LIGGE I GRUNNEN GNR 62 BNR 32 Kjerstin O Wilhelmsen
17.10.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - GRAVING OG LEGGING AV VANNLEDNING Bakken VVS AS
17.10.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST Mali Christine Vålen Hennøen
17.10.18 Utgående OVERSENDELSE AV KOPI PROTOKOLL Ilir Kastrati
17.10.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Barbro Amrud Nilsen
17.10.18 Utgående BRANNTILSYN LEIRA SKOLE - OPPFØLGING 2018 Aure kommune
17.10.18 Notat NOTAT FRA UTVIKLINGSSAMTALE 12.10.18 ANNE ELISE SOLVANG
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Hasifah Solstad
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Holm Ann-Mari Landmark
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Rita Bakken
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 33 % FAST STILLING SOM SPRÅKASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Ranya Essa
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 33 % FAST STILLING SOM SPRÅKASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Rouza Jijan
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 33 % FAST STILLING SOM SPRÅKASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Alsuleiman Karam Alhasan
17.10.18 Utgående UTLEGGSTREKK I LØNN TIL DEKNING AV SKATTERESTANSE – OVERFØRING TIL NY ARBEIDSGIVER
17.10.18 Utgående PÅLEGG OM TREKK TIL DEKNING AV SKATT OG ARBEIDSGIVERAVGIFT
17.10.18 Inngående UTBETALINGSVEDTAK AV 15.10.2018 FOR LASSE OLSEN ROSSVOLL (VEDTAKSREF:100005496440924) Helseøkonomiforvaltningen
17.10.18 Inngående BEGJÆRING OM INNSYN VG v/Erlend Ofte Arntsen
17.10.18 Utgående FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Jon Stølen
17.10.18 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
17.10.18 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
17.10.18 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
17.10.18 Inngående SØKNAD SYKEPLEIER 100% FAST STILLING Monica Moltubakk Pedersen
17.10.18 Utgående OVERSENDELSE AV BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Kristian Hafsmo
17.10.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - GRAVING OG LEGGING AV VANNLEDNING Line Melland
17.10.18 Utgående SVAR - HOTELL KOSELIG - FASADERENOVERING Sørli arkitekter as
17.10.18 Inngående INNSYNSBEGJÆRING VG v/Jostein Matre
17.10.18 Inngående PRESSEMELDING: ENIGHET OM NYTT MIDT-NORSK NETTKONSERN TrønderEnergi as
17.10.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV SPRÅKASSISTENT - 33 % FAST STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Fagforbundet Hemne
17.10.18 Utgående GODKJENT SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL VANNFORSYNING Line Melland
17.10.18 Utgående VEDR. SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER Olav Bjørkli
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Linda Anita Lervik
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Inger Lise Søreng
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Mia Horsberg
17.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 50 % FAST STILLING SOM INSTITUSJONSKOKK I HEMNE KOMMUNE Anita Moe
17.10.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV INSTITUSJONSKOKK - 50 % FAST STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO Fagforbundet Hemne
17.10.18 Utgående BRANNTILSYN STRAUMSVIK SKOLE - OPPFØLGING 2018 - NYTT TILSYN Aure kommune
17.10.18 Utgående STATUS - TILTAK - FRITIDSBOLIG Runar Næss
17.10.18 Notat INNKREVING AV ERSTATNING FOR TAPTE/ØDELAGTE T:KORT SKOLE - AUGUST OG SEPTEMBER 2018
17.10.18 Utgående PÅLEGG OM TREKK TIL DEKNING AV SKATT OG AVGIFT
17.10.18 Inngående DØRA I HEMNEHALLEN KIL Håndball v/Nina Klungervik
16.10.18 Utgående SVAR - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING Hilde Nilsen
16.10.18 Utgående SVAR - BEGJÆRING OM INNSYN I DOKUMENT I SAK 15/2607 Hellandsjø Knut
16.10.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV ASSISTENT, 30 % FAST STILLING VED SVANEM BARNEHAGE Fagforbundet Hemne
16.10.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
16.10.18 Utgående BEKREFTELSE.
16.10.18 Utgående FORELØPIG SVAR - GRAVEMELDING SKOGRAND ØVRE GNR 61 BNR 17 - GNR 62 BNR 10 Sodvin Energi & Fiber
16.10.18 Utgående OVERSENDELSE AV BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Magnus Hofset
16.10.18 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2018 -2019 Jorid Ormseth
16.10.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERAT OG MELDINGER - FORMANNSKAPET 16.10.2018 Formannskapet
16.10.18 Utgående OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Ragnhild Bjørkli
16.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 30 % STILLING SOM ASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Mia Horsberg
16.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 30 % STILLING SOM ASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Nina Jakobsen
16.10.18 Utgående SVAR - HEMNE KOMMUNES TOLKING AV TEK10 I SAK 15/2607 Knut Hellandsjø
16.10.18 Inngående UTTALELSE STEDFORTREDER REMA 1000 Lensmannen i Hemne og Snillfjord
16.10.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV VERNEPLEIER, 75 % STILLING I PERIODEN 01.11.18 - 31.07.19 VED SODIN SKOLE OG SFO Fagforbundet Hemne
16.10.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN 08. - 12.11.18.
16.10.18 Utgående VEDRØRENDE TILBUD OM 20 % FAST STILLING SOM BIBLIOTEKAR I HEMNE KOMMUNE Inger Synnøve Slupphaug
16.10.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 75 % STILLING SOM VERNEPLEIER I HEMNE KOMMUNE Sigrid V Einang
15.10.18 Inngående MELDING OM KONTROLL AV VANNMÅLER NR. 63162867 Marit Oddlaug Wågbø, Ragnhild Thevik
15.10.18 Utgående FORHÅNDSVARSEL OM REGISTRERING AV SÆRSKILT BRANNOBJEKT Aure kommune
15.10.18 Utgående FORHÅNDSVARSEL OM REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT Grønset Gård
15.10.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SEKSJONSERING AV GNR 101 BNR 192 I HEMNE KOMMUNE Kystbygg Hitra AS
15.10.18 Utgående SVAR - VS: VEDR: SØR-TRØNDELAG TINGRETTS SAK
15.10.18 Notat FAKTURERING UTLEIE HEMNE SAMFUNNSHUS SEPTEMBER 2018
15.10.18 Inngående KRAV TIL FASTLØNNET LEGEPRAKSIS VED HEMNE LEGESENTER Andrea Cathrin Løvaas
15.10.18 Notat REFERAT STYRERMØTE BARNEHAGE 6.JUNI 2018
15.10.18 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2018/2019
15.10.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/ VIKARARBEID ETTER TILKALLING Petter Sødahl
15.10.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/ VIKARARBEID ETTER TILKALLING Hanne Volden Snekvik
15.10.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV SAMFUNNSHUS 15.12.2018 Hemne songlag v/Mona Hundsnes
15.10.18 Inngående SØKNAD/ SVAR PERMISJON
15.10.18 Inngående SØKNAD/ SVAR PERMISJON
15.10.18 Inngående BRANNØVINGSRAPPORT - VEN OPPVEKSTSENTER Ven oppvekstsenter
15.10.18 Utgående EKSTRAORDINÆR NEDBETALING AV STARTLÅN Husbanken
15.10.18 Inngående QUESTBACK KVITTERING -> DEMENSPLAN 2020 - NASJONAL KARTLEGGING Helsedirektoratet
15.10.18 Inngående TILBUD PÅ KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I FORBINDELSE MED VALG AV DRIKKEVANNSKILDE Miljøfaglig Utredning AS
15.10.18 Utgående SVAR - TILBUD PÅ KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I FORBINDELSE MED VALG AV DRIKKEVANNSKILDE Miljøfaglig Utredning AS ved Pål Alvereng