Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
27.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB Trine Sivertsvik Røstvold
27.03.17 Inngående ANMODNING OM OPPLYSNINGER
27.03.17 Utgående SKATTETREKKSKONTO
27.03.17 Inngående FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL HØRING - REGULERINGSPLAN FOR AQUAGEN II - UTVIDELSE AV AREALER PÅ KYRKSÆTERØRA - HEMNE KOMM UNE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
27.03.17 Inngående SV: SVAR PÅ FORESPØRSEL OM FRIVILLIG UNDERHÅNDSAKKORD
27.03.17 Inngående REDIGERT STILLINGSUTLYSNING HELSEFAGARBEIDER Hemne Kommune
27.03.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
27.03.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
27.03.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN LINN THERESE GJENGSTØ Linn-Therese Gjengstø
27.03.17 Notat ENDRING AV MØTEDATO.
27.03.17 Inngående TILKALLINGSVIKAR - SODIN SKOLE Hanne Volden Snekvik
27.03.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Hanne Volden Snekvik
27.03.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID ETTER TILKALLING Ingvild Bergdal
27.03.17 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2017
27.03.17 Inngående BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet
27.03.17 Inngående TILSKUDDSBREV - TILSKUDD TIL ARBEID MED UNIVERSELL UTFORMING Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
27.03.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
27.03.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE STILLINGSANNONSE Avisa Sør-Trøndelag
27.03.17 Inngående MØTEINNKALLING
27.03.17 Inngående LOV OM STADDNAMN Lovdata
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN BERIT BELSVIK LIAN Berit Belsvik Lian
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN HANSEN HELENE VÆGE Helene Væge Hansen
27.03.17 Inngående TILBAKEMELDING ETTER FYLKESMANNENS KOMMUNEBESØK TIL HEMNE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
27.03.17 Utgående SØKNAD OM OU MIDLER TIL LEDERUTVIKLING KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
27.03.17 Inngående DYNAMISK KARTLEGGING I MATEMATIKK
27.03.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Anne Lise Stavås
27.03.17 Inngående VS: INNKALLING TIL MØTE I NORDRE NORDMØRE VASSOMRÅDE Møre og Romsdal fylkeskommune
27.03.17 Inngående STILLINGSANNONSE Avisa-ST Produksjon
27.03.17 Inngående STILLINGSANNONSE Avisa-ST Produksjon
27.03.17 Inngående TILKALLINGSVIKAR - SODIN SKOLE Ingvild Bergdal
27.03.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
27.03.17 Inngående FAKTURANR 1038591 - EIENDOMMSKATT EIDSFOSSEN KRAFTVERK 2017 Trønderenergi Kraft as v/Erling Legran
27.03.17 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING Kristine Kilvik
27.03.17 Inngående TILKALLINGSVIKAR - SODIN SKOLE Kristine Kilvik
27.03.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
27.03.17 Inngående RE: MINDRE VESENTLIG ENDRING - REGULERINGSPLAN KVERVOSEN - DEL SØR Gunnar Korshavn
27.03.17 Inngående VS: MELDING OM RETTING AV AVVIK - BRANNTILSYN 2016 Hero mottak
27.03.17 Inngående STATISTIKK- KLIMAGASS UTSLIPP PÅ KOMMUNE NIVÅ. Sør-Trøndelag Fylkeskommune
27.03.17 Inngående RAPPORT OM FYSISK AKTIVITET; OMFANG, TILRETTELEGGING OG SOSIAL ULIKHET 2017 Helsedirektoratet
27.03.17 Inngående INNKALLING ÅRSMØTE NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMUNER (NFKK) 19.-20.APRIL KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
27.03.17 Inngående OPPGJØRSLISTE FOR TRUKKET FAGFORENINGSKONTIGENT (PERIODE 201704-201704) Fellesorganisasjonen (FO)
27.03.17 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
27.03.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
27.03.17 Inngående MOTTATT HENVISNING
27.03.17 Utgående FØLGESKRIV
27.03.17 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
27.03.17 Inngående DIV. STØLAN 2A Robert Czari
27.03.17 Utgående SVAR - DIV. STØLAN 2A Robert Czari
27.03.17 Utgående KONTANTSTØTTE MARS 2017 Nav Forvaltning Trondheim
27.03.17 Utgående REFERAT FRA MØTE VEDR. MEDVIRKNING AV INNVANDRERE - OMRÅDEPLAN KYRKSÆTERØRA SENTRUM Hemne ressurssenter, Hero mottak, Jens Espeland
27.03.17 Inngående SJEKKLISTE ÅRSRAPPORT OG VEDTAK FRA HEMNE KIRKELIGE FELLESRÅD Hemne Kirkelige Fellesråd
27.03.17 Utgående VEDTAK OM NEKT GODSKRIVING AV FORDKUDDSTREKK
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN SISSEL RØSTVOLD LIAN Sissel Røstvold Lian
27.03.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
27.03.17 Inngående TED-RECEPTION: 17-112289-001 The TED Team
27.03.17 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 35 BNR 247 Hemne VVS
27.03.17 Inngående ORDREBEKREFTELSE PROFILERTE STILLINGER Profilerte stillinger
27.03.17 Inngående KART VEI NR 1279 OG 1292 Hemne Kommune
27.03.17 Inngående INNKALLING TIL MØTE
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN JANICKE STRAND Janicke Strand
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG MED BARN HANNE FÆRGESTAD Hanne Kristin Færgestad
27.03.17 Utgående SVAR - REVIDERT TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT BRANNTILSYN 2017 Hemne Kommune
27.03.17 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID ETTER TILKALLING Ingvild Bergdal
27.03.17 Inngående TILBUD PÅ LEIE AV CTD - MÅLER Aqua Kompetanse AS
27.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB I PLEIE OG OMSORG Hanne Volden Snekvik
27.03.17 Utgående MELDING OM VEDTAK - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.
27.03.17 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE INSTITUSJONSKOKK 55,63 % STILLING 11.03.2017 - 11.04.2017 Kristine Sinnes
27.03.17 Inngående RE: SVAR - SPØRSMÅL VEDR. OPPFØRING AV BADSTUE Benny Lindström
27.03.17 Utgående SØKNAD OM HJELPEMIDLER
27.03.17 Inngående ANMODNING OM OPPLYSNINGER
27.03.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT MELDING
27.03.17 Inngående VANN OG KLOAKK TILSYN, SVAR PÅ BREV AV 13.03.2017 MED SAKS.NR. 17/767-1 Per Bergh
27.03.17 Inngående TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORBYGGINGS OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER
27.03.17 Inngående ÅRSRAPPORT 2016 Legevaktsentralen i Orkdal
27.03.17 Utgående VEDTAK OM DELTAKELSE I INTRODUKSJONSPROGRAM MED STØNAD, SAMT INDIVIDUELL PLAN
27.03.17 Inngående UTTALELSE ANG. UTLYST STILLING I BARNEVERNET. FO v/HTV Roger Nordvik
27.03.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2016/2017
27.03.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
27.03.17 Inngående UNNTAK FRA DIALOGMØTE 2
27.03.17 Inngående KARTLEGGINGSSKJEMA
27.03.17 Inngående SØKNAD OM ENDRING/OVERFLYTTING AV BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:EKTZ86
27.03.17 Inngående 1 TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2017 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
27.03.17 Inngående STILLINGSANNONSE Avisa-ST Produksjon
27.03.17 Inngående KART VEI NR 1227 OG 1231 HEMNE KOMMUNE
27.03.17 Inngående SØKNAD/SVAR OM PERMISJON
27.03.17 Inngående STIMULERINGSTILSKUDD FOR 2017 - VETERINÆR VAKTTJENESTE - TILDELING Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
27.03.17 Inngående VARSEL OM REGULERINGSPLANARBEID KYNNSVIKBUGEN - HØRING AV PLANPROGRAM Areal & Plan As v/Kåre Kårtvedt
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN HILDEGUNN DALUM Hildegunn Dalum
27.03.17 Inngående KURSBEVIS - FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN JØRGENSEN MARIT GISVOLDLØKK Marit G Jørgensen
27.03.17 Utgående SØKNAD OM UFØREPENSJON
27.03.17 Inngående BESTILLING AV KANTINE SODIN SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017
27.03.17 Inngående SØKNAD SKOLESKYSS
27.03.17 Inngående MOTTATT HENVISNING
27.03.17 Inngående OVERTAKELSE AV AVHENDET HJELPEMIDDEL
27.03.17 Inngående UTTALELSE ANG. UTLYST STILLING SOM BARNEVERNSKONSULENT. FO v/HTV Roger Nordvik
27.03.17 Utgående OVERSENDELSE AV KORRIGERT SKATTESEDDEL Ole Morten Svanem
27.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB I PLEIE OG OMSORG Claudia Mihaela Haugen
27.03.17 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERARBEID Astrid Sinnes
26.03.17 Utgående OPPSIGELSE - VINJEØRA SFO SKOLEÅRET 2016/2017