Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
15.08.18 Inngående UTLEGGSTREKK STANSES
15.08.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
15.08.18 Inngående SØKNAD/ SVAR PERMISJON
15.08.18 Inngående UNDERSKREVET TAUSHETSERKLÆRING MARI HELLANDSJØ Mari Hellandsjø
15.08.18 Utgående SVAR - BRANNKRAV MELLOM BOLIGDEL OG CARPORT. Monica Fjelnset Røstvold
15.08.18 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT BRANNTILSYN 2018 Aure kommune
15.08.18 Inngående QUESTBACK KVITTERING - VENTELISTETALL 2. TERTIAL QuestBack
15.08.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Christian Nygård
15.08.18 Inngående UKERAPPORT UKE 33 Ishavskraft v/Eli Kristin Baltzersen Berg
15.08.18 Inngående MÅL-SKISSE STENGEKRAN VANN TIL FRITIDSBOLIG Trygve Edvin Jensen
15.08.18 Inngående NETTVERK KLIMATILPASNING TRØNDELAG - RAPPORT FRA BESØKSRUNDEN. KOMMENTARER? Trondheim kommune
15.08.18 Inngående SØKNAD PÅ STILLING SOM KULTURSKOLELÆRER 16,48 % STILLING Sindre Strøm
15.08.18 Notat BUDSJETTREGULERINGER - SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE 2018
15.08.18 Utgående PENSJONSSEMINAR - TIDSPUNKT FOR SAMTALE MED REPRESENTANT FRA KLP Borghild Synnøve Stallvik, Britt Elin Hageskal, Inger Marianne Belsvik, Solfrid Johanne Spjøtvold, Ann Elin Stolsmo, Eli Mette Ljøkelsøy Vitsø, Unni Alise Kjønsvik, Ivar Robert Ohren
15.08.18 Inngående KONKURRANSE, KJØP AV FORSIKRING TIL DE SAMARBEIDENDE KOMMUNER Innkjøpsservice Advokatfirma AS
15.08.18 Utgående LEDERAVTALE 2018 LISBETH GJENGSTØ Hemne kommune
15.08.18 Inngående UNDERSKREVET HUSLEIEKONTRAKT
15.08.18 Inngående SØKNAD OM GRUNNSKOLESKYSS
15.08.18 Inngående INNKALLING TIL IP-MØTE
15.08.18 Inngående VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP I TIL SAMMEN 600 TIMER
15.08.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST Hemne VVS
15.08.18 Inngående MANGLENDE TREKKLISTE JUNI mfo Musikernes fellesorganisasjon
15.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN 16. - 21.08.18.
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - KONSTITUERING REKTOR SVANEM SKOLE Vidar Johansen
14.08.18 Utgående REFERAT FRA UTVIKLINGSSAMTALER 2016-2018 Reidulf Magne Myren
14.08.18 Utgående TILBAKEMELDING PÅ FORESPØRSEL VEDRØRENDE FASTLEGETILBUDET Kommunenes Sentralforbund, Anders Norrman
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, SYKEPLEIER, 69,67 % STILLING I PERIODEN 20.08.18 - 28.02.19 Målfrid Belsvik Lund
14.08.18 Notat TILSETTINGSFORHOLD OVERBEFALSVAKT
14.08.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING Randi Anita Størset
14.08.18 Utgående LINDORFF LÅNEADMINISTRASJON - DATABEHANDLERAVTALE Lindorff AS
14.08.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER I HEMNE KOMMUNE Lillian Mollan Lysevoll
14.08.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER I HEMNE KOMMUNE
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, RENHOLDER - 50 % STILLING I PERIODEN 15.08.18 - 14.08.19 Randi Anita Størset
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN 16. - 21.08.18.
14.08.18 Notat OPPRETTELSE AV STILLINGSHJEMMEL HØSTEN 2018 - SVANEM BARNEHAGE
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT - 40 % STILLING I PERIODEN 06.08.18 - 24.08.18 VED VINJE BARNEHAGE Janne Charlotte Ness Sæther
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING AVLASTER Maja Karlsnes Reksen
14.08.18 Utgående SVAR SPØRREUNDERSØKELSE - KARTLEGGINGEN AV ALLE I ALDERSGRUPPEN 18-49 ÅR SOM ER INNSKREVET FOR LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON OG SOM ØNSKER ET ANNET BOTIL Fylkesmannen i Trøndelag
14.08.18 Utgående LOKALE FORHANDLINGER 2018 - REFERAT FRA LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 13.08.2018 Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Naturviterne v/HTV Sigmund Nakken, Den norske jordmorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else-Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, NSF v/HTV Stine H. Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus, Skolelederforbundet v/HTV Silje Wessel, NPF v/HTV Trine S. Sødahl
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 52,82% FAST STILLING Personal og lønn, Karita Einset
14.08.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Mari Hellandsjø
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, REKTOR/ENHETSLEDER - 100 % STILLING FOR PERIODEN 13.08.18 - 14.09.18 VED SVANEM SKOLE OG SFO Vidar Johansen
14.08.18 Inngående STILLINGSUTLYSNING KLUBBARBEIDER 14,75 % STILLING Visma
14.08.18 Inngående SØKNAD PÅ STILLING SOM VERNEPLEIER 100% FAST STILLING Christian Nygård
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT 28 % STILLING FOR PERIODEN 01.08.18 - 31.07.19 VED VINJEØRA SKOLE OG SFO Britt Bye
14.08.18 Utgående KARTFORRETNING - FAKTURA Per Erik Gulbrandsen
14.08.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER I HEMNE KOMMUNE Johanna Elin Josefsdottir
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Per Erik Gulbrandsen
14.08.18 Utgående ANVISNING UTBETALING
14.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Hanne Gulbrandsen Jakobsen
14.08.18 Utgående SVAR - EIENDOMMEN GNR. 138 BNR. 4 I HEMNE Statens vegvesen Region Midt
14.08.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ INTRODUKSJONSPROGRAM
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DATABRILLER
14.08.18 Utgående TILBUD OM 52,82 % FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I HEMNE KOMMUNE Ana Alice Conrado Coelho
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERTVEDTAK - TILSETTING AVLASTER Emilie Opsal Ringseth
14.08.18 Utgående PÅMINNELSE Banjawan Wongkaew
14.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE I PERIODEN 16. - 21.08.18.
14.08.18 Inngående SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN
13.08.18 Utgående ANSWER SOUVENIRS Victoria
13.08.18 Utgående SVAR - ØNSKE OM PINS Zanto Eltervåg
13.08.18 Inngående ANNULERING AV PANTEHAVERFORSIKRING
13.08.18 Inngående REKVISISJON - DATABRILLER
13.08.18 Inngående VEDR. SØKNAD OM
13.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV UNDERSKREVET PROTOKOLL - ARBEIDSTIDSORDNING FOR ANSATTE I PERSONLIG ASSISTENT ORDNING Delta
13.08.18 Utgående ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER - DIGITALISERING AV ARKIV Hemne kommune
13.08.18 Utgående FORELØPIG SVAR - ETTERLYSNING
13.08.18 Inngående AVTALE OM BARNEHAGEPLASS
13.08.18 Inngående LOGG - FØRHENVISNING
13.08.18 Inngående OPPSIGELSE AV FAST STILLING Kari Hofset
13.08.18 Utgående TILLEGGSAREAL - FAKTURA Ketil Arne Espnes
13.08.18 Utgående KARTFORRETNING - FAKTURA Øyvind Øivind Totland og Lill-Mari Dromnes
13.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM ASSISTENT I 35 % STILLING VED SODIN SKOLE FOR PERIODEN 14.08.18- 30.09.18 Ruth Jorunn Kalland
13.08.18 Inngående SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN
13.08.18 Inngående VEDRØRENDE STILLINGSANNONSE Adresseavisa Stilling
13.08.18 Inngående DISP.SØKNAD FOR KRYSSING AV ELV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL/REGULERINGSPLAN/BEBYGGELSESPLAN Erik Snekvik
13.08.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Mari Hellandsjø
13.08.18 Inngående SPØRREUNDERSØKELSE - KARTLEGGINGEN AV ALLE I ALDERSGRUPPEN 18-49 ÅR SOM ER INNSKREVET FOR LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON OG SOM ØNSKER ET ANNET BOTIL Fylkesmannen i Trøndelag
13.08.18 Inngående VI SØKER HERVED OM ØKONOMISK STØTTE TIL VÅR ERIK BYE- KONSERT 27 OKTOBER 2018 Elisabeth Bakken, Katrine Nygård
13.08.18 Utgående FORELØPIG SVAR - TILTAK - TERRASSE Eli Straum Solum
13.08.18 Utgående SVAR - REGULERINGSBESTEMMELSER Ørjan Berg, Kristin Hilde Holmøy
13.08.18 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER 90,38 % STILLING Kari Gunhild Hofset
13.08.18 Inngående LOGG - FØRHENVISNING
13.08.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/ FRITIDSASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Johanna Elin Josefsdottir
13.08.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/ FRITIDSASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Sarah Kjønsvik
13.08.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM STØTTEKONTAKT/ FRITIDSASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Mari Hoem
13.08.18 Inngående TILTAK VEDRØRENDE TØRKE OG AVLINGSSITUASJONEN Fylkesmannen i Trøndelag
13.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Øyvind Totland og Lill-Mari Dromnes
13.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT 100% FAST STILLING VED BAKKELY BARNEHAGE Halvard Sæther
13.08.18 Notat INNFORDRING KOMMUNALE KRAV - KANTINE TREKK I LØNN
13.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV UNDERSKREVET VERTSKOMMUNEAVTALE OM DRIFT AV VEN OPPVEKSTSENTER MELLOM HEMNE KOMMUNE OG SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Kommune
13.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM MOBIL/ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Odd Egil Bjerkan
13.08.18 Inngående STILLINGSANNONSE I ADRESSA OG AVISA SØR-TRØNDELAG 11/8 OG 14/8 Annonsesenter Produksjon
13.08.18 Inngående STILLINGSANNONSE I ADRESSA OG AVISA SØR TRØNDELAG 11/8 OG14/8 Annonsesenter Produksjon
13.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM ASSITENT I 32 % STILLING VED SODIN SKOLE FOR PERIODEN 14.08.18 - 30.09.18 Vera Petrovna Volyntseva
13.08.18 Inngående PRISSKJEMA FORSIKRING 2019-2022 HEMNE KOMMUNE Innkjøpsservice Advokatfirma AS
13.08.18 Inngående RE: REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 52,82% Fagforbundet Hemne
13.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SOM ASSISTENT I 49,2 % STILLING VED SODIN SKOLE FOR PERIODEN 14.08.18 - 30.09.18 Inger Lise Søreng
13.08.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK
13.08.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, MILJØARBEIDER 100 % STILLING I PERIODEN 01.09.18 - 07.06.19 Gunn Laila Bugten
13.08.18 Utgående SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 104 BNR 35 Aktiv Eiendomsmegling