Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
24.09.18 Utgående TILLEGG - REFERAT FRA DRØFTING OM INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II - 19.09.18 Inge Heimsbakk, Eli Norunn Furnes Fjærli, Dagrun Hårstad Mehus, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Elisabeth Ramvik, Jostein Sørflaten
24.09.18 Utgående REFERAT FRA DRØFTING OM INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II - 19.09.18 Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Dagrun Hårstad Mehus, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Elisabeth Ramvik, Jostein Sørflaten
24.09.18 Utgående STATUSOPPDATERING 24.09.18 - KOORDINERENDE GRUPPE - HELSE- OG OMSORG Ann-Helen J Kvingedal, Gunhild Elise Engeset Megård
24.09.18 Utgående SVAR - SV: INNSYN 20.09.2018 - SKOLEFAGLIG ANSVARLIG Einar Vaagland
20.09.18 Inngående INNSYN I EPOST DATERT 24.05.2018 Marita Swensen Vaagland
20.09.18 Inngående AVTALE OM TJENESTEYTING Hemne Kirkelige Fellesråd
20.09.18 Inngående INNSPILL TIL ARBEIDSGRUPPA Hemne Kommune
20.09.18 Inngående INNSYN 20.09.2018 - SKOLEFAGLIG ANSVARLIG Einar Vaagland
20.09.18 Inngående FORSLAG TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN
18.09.18 Notat ANSKAFFELSESPROTOKOLL - SYSTEM FOR PLANLEGGING OG DRIFTSSTYRING RENHOLD
18.09.18 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING 11.09.18 Ragnhild Godal Tunheim, Kristin Solhaug Follett, Trine Glåmen
18.09.18 Utgående HARMONISERING AV BETALINGSREGULATIVET FOR HEIM KOMMUNE Gunhild Megård
18.09.18 Utgående STATUSOPPDATERING 17.09.18 - KOORDINERENDE GRUPPE - OPPVEKST Dagrun Hårstad Mehus
18.09.18 Utgående STATUSOPPDATERING 10.09.18 - ARBEIDSGRUPPE - PERSONAL Halsa kommune v/Marie Botten, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Lars Olav Tunheim Valsø, Inge Heimsbakk
18.09.18 Utgående OVERSENDELSE AV FORELØPIG OPPDRAG FOR ARBEIDSGRUPPE NAV Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Ola Sødahl, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Fagforbundet Hemne
18.09.18 Utgående STATUSOPPDATERING 17.09.18 - ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN Roger Nordvik
14.09.18 Inngående REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET I HEIM KOMMUNE 05.06.2018 Møtende medlemmer i AU
14.09.18 Notat SAMTALER MED LEDERE KOORD. FAGGRUPPER, MOMENTER FRA SAMTALER
14.09.18 Notat NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - REHABILITERING, VURDERING AV BEHOV FOR LOGOPED
14.09.18 Inngående POLITISK STRUKTUR HEIM KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNESTYRENE Prosjektleder Torgeir Aarvaag
13.09.18 Utgående ARBEIDSGRUPPE - HELSESTASJON / HEIM KOMMUNE Turid Anita Gjerstad, Bjørg Randi Halse, Solveig Aarset Vatten
13.09.18 Utgående POLITISK STRUKTUR HEIM KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNESTYRENE Snillfjord Kommune, Halsa Kommune, Hemne Kommune
13.09.18 Utgående MØTEREFERAT 10.09.2018 - DELPROSJEKT MATRIKKEL HEIM KOMMUNE Jarle Tøndel, Halsa kommune, Halsa kommune
13.09.18 Utgående REFERAT FRA MØTE 07.09.18 - KOORDINERENDE GRUPPE TEKNISK - TILLITSVALGTE I PU - PROSJEKTLEDELSEN Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Lars Wiik, Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Elisabeth Ramvik, Halsa kommune v/Ingebrigt Henden, Halsa kommune v/Kåre Dønheim, Halsa kommune v/Rolf Sandvik, Snillfjord kommune v/Øyvind Engvik
12.09.18 Notat REFRAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPA 23 08 18
12.09.18 Inngående UTTALELSE VEDRØRENDE ADMINISTRATIV ORGANISERING TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ Halsa Kommune
12.09.18 Inngående AKTUELLE KANDIDATER FRA HALSA TIL INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE, FASE II Halsa Kommune
12.09.18 Utgående MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUPPE FORVALTNING NYE HEIM KOMMUNE Daniel Lossius, Erlend Snøfugl, Ingebrigt Henden, John Aune, Kjell Sverre Strøm, Marit Paulsen, Martin Georg Hanssen, Robert Sørlie, Rolf Sandvik, Sigmund Nakken, Trude Solberg, Åse Bergset
11.09.18 Utgående REFERAT 10.09.18 - MØTE LEDERTEAM HEIM KOMMUNE Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
11.09.18 Utgående REFERAT 10.09.18 - DIALOGMØTE MED OPPNEVNTE TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNEOMBUD I HEIM KOMMUNE Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Elisabeth Ramvik, Lars Wiik, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
10.09.18 Utgående MØTEREFERAT 10.09.18 - ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN Roger Nordvik
10.09.18 Notat REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 07 09 18
10.09.18 Inngående ARBEIDSGRUPPE FELLESTJENESTER - OPPSUMMERING AV KARTLEGGING John Ole Aspli
10.09.18 Inngående MULIG FREMTIDIG ORGANISERING - INFO TIL F/K I HALSA Halsa kommune
10.09.18 Inngående INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/ STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II - KARTLEGGING AV KANDIDATER Halsa Kommune
10.09.18 Inngående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPE PERSONAL 24.08.18 Arbeidsgruppe personal v/ Inger Sporild
07.09.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER PPT Hemne Kommune
06.09.18 Inngående REFERAT FRA MØTE 04.09.2018 Arbeidsgruppe Barnehage Drift 1
05.09.18 Inngående SV: KVALITETSSYSTEM - VEIEN VIDERE Prosjektleder Torger Aarvaag
05.09.18 Utgående MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUPPE PSYKISK HELSE OG RUS Roger Nordvik, Gustav Monge Olsen, Gunhild Elise Engeset Megård, Mari Moen Tjørstad, Guri Reiten, Bjørn Åge Garberg
05.09.18 Notat HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSESNOTAT - VISMA HRM - ØKONOMI - RESSURSSTYRING
05.09.18 Notat HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSESNOTAT - GERICA OG SOCIO
05.09.18 Notat HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSESNOTAT - FAGLØSNINGER FRA VISMA UNIQUE
05.09.18 Notat HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSESNOTAT - BIBLIOTEKSYSTEM
05.09.18 Utgående AKTUELLE KANDIDATER FRA HEMNE TIL INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
04.09.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV VALGSTYRE FOR HEIM KOMMUNE I PERIODEN 2019-2023 Halsa Kommune, Snillfjord Kommune, Hemne Kommune
04.09.18 Utgående OPPSUMMERING MØTE LEDERTEAM HEIM KOMMUNE Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
03.09.18 Utgående TEST EVA SPA Ava
03.09.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGNSKAPSRAPPORT PR 17.08.18 Internt
03.09.18 Utgående FASTE DIALOGMØTER MED OPPNEVNTE TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNEOMBUD I HEIM KOMMUNE Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Elisabeth Ramvik, Lars Wiik, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
03.09.18 Utgående TEST EVA FRIN Ava
31.08.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 08.06.18 - 21.08.18 Fellesnemnda - ikke sendt ut
31.08.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV EN ELLER TO VALGDAG(ER) I HEIM KOMMUNE Halsa Kommune, Snillfjord Kommune
31.08.18 Utgående INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II - KARTLEGGING AV KANDIDATER Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan
31.08.18 Utgående ORIENTERING - INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Elisabeth Ramvik
31.08.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 29.08.18 Fellesnemnda
31.08.18 Utgående SVAR - HEIM KOMMUNE: BISTANDSAVTALER FOR HOVEDPROSJEKT GERICA OG SOCIO Tieto Norway AS v/Braathen Tom-Freddy
31.08.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - STEMMEKRETSER I HEIM KOMMUNE Hemne Kommune, Snillfjord Kommune, Halsa Kommune
30.08.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II Prosjektleder/rådmann i Heim kommune
30.08.18 Inngående UTTALE TIL MØTE I PU DEN 29.08.2018 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV HEIM KOMMUNE, FASE II Hovedverneombud v/Lars Wiik
30.08.18 Utgående RAPPORT - ADMINISTRATIV ORGANISERING Heim kommune
30.08.18 Inngående PROSEDYRE FOR ENDRING OG OMSTILLING I NYE HEIM KOMMUNE Wis Web
28.08.18 Inngående REFERAT FRA MØTE 20.08.2018 Ingvild Haugen
28.08.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT FINANSIERING Toyota Bilia Orkanger
28.08.18 Notat OPPDATERTE KONTAKTOPPLYSNINGER - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP
28.08.18 Utgående MØTEREFERAT 2 - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP Prosjektledelse
28.08.18 Utgående MØTEREFERAT 3 - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP Prosjektledelse
28.08.18 Utgående MØTEREFERAT 4 - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP Prosjektledelse
28.08.18 Inngående AGENDA - MØTE I STYRINGSGRUPPEN 310818 Nav Hemne v/Ola Sødahl
28.08.18 Inngående VOGNKORT VX 44665 Toyota Bilia Orkanger
28.08.18 Inngående MØTEREFERAT FRA MØTE 27.08.2018 Arbeidsgruppe Barnehage Drift 1
28.08.18 Inngående BRANNSAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE RINDAL, SURNADAL, AURE OG HEIM Rindal Kommune
28.08.18 Utgående REFERAT FRA MØTE 28.8.18 Mildrid Mæhle, Ann Helen Kvingedal, Gunhild Megård
28.08.18 Utgående INVITASJON TIL MØTE KOORDINERENDE GRUPPE OG LEDERE ARBEIDSGRUPPER Gunhild Megård, Bjørg Randi S. Halse, Mildrid Mæhle
28.08.18 Utgående NY LEDER ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE/AKUTTBEREDSKAP Gunhild Megård
27.08.18 Inngående RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BRANNSAMARBEID Surnadal kommune
27.08.18 Inngående MØTEREFERAT - ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING 210818 Arbeidsgruppe Samfunnsutvikling v/Malin Sæther
24.08.18 Utgående SVAR - KOMMUNESAMMENSLÅING- GÅRDSNUMMERERING Kartverket
24.08.18 Inngående KONTRAKT - LEASING II Toyota Bilia Orkanger
24.08.18 Utgående HEIM KOMMUNE – HARMONISERING AV BETALINGSREGULATIV John Ole Aspli, Anita Ørsal Oterholm, Ragnhild Godal, Asgeir Henden, Roar Arne Reinhaug
24.08.18 Inngående FORSLAG TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN Linda Johnsen
23.08.18 Inngående AVLYST - MØTE ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE/AKUTTBEREDSKAP 21.08.18 Inger-Lise Waade
22.08.18 Utgående AKSEPT AV TILSAGN Trøndelag Fylkeskommune
20.08.18 Inngående FORSLAG TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN David Sørli Nielsen
20.08.18 Inngående NYE HEIM KOMMUNE - OPPSTARTSMØTE VISMA ERP 14.08.18 OVERSIKT LISENSER Visma
20.08.18 Inngående NYE HEIM KOMMUNE - OPPSTARTSMØTE VISMA ERP 14.08.18 OPPSUMMERING FRA MØTE Visma
16.08.18 Inngående FORSLAG TIL KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Liv Berge Heimsbakk
15.08.18 Inngående FORSLAG TIL KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Roar Kjerstadmo
15.08.18 Inngående REFERAT FRA MØTE 19.06.18 ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP Inger-Lise Waade
15.08.18 Utgående MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUPPE PSYKISK HELSE OG RUS Roger Nordvik, Gustav Monge Olsen, Gunhild Elise Engeset Megård, Mari Moen Tjørstad, Guri Reiten, Bjørn Åge Garberg
15.08.18 Utgående MØTEREFERAT 15.06.18 - ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN Roger Nordvik
15.08.18 Inngående RESULTATER FRA ANMODNING OM UTBETALING - OU-MIDLER Kommuneforlaget
15.08.18 Notat PROSJEKTGJENNOMFØRING VISMA - REFERAT MØTE 14.08.18
15.08.18 Utgående NY KOM - ADMINISTRATIV ORGANISERING Heim kommune
15.08.18 Inngående FORELØPIG INNSPILL TIL ADMINISTRATIV ORGANISERING FASE II Koordinerende gruppe Teknisk
14.08.18 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 8.8.18 - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik, Lars Olav Tunheim Valsø, Bjørg Randi Halse, Gunn Hilde Opsal, Dagrun Hårstad Mehus
13.08.18 Utgående PROSEDYRE FOR BRUK AV REFORMBILER Hemne og Halsa kommune
13.08.18 Utgående KONTRAKT - LEASING AV BIL Toyota Bilia Orkanger
13.08.18 Utgående LEASING AV MOTORVOGN Toyota Bilia Orkanger
13.08.18 Utgående SKJEMA - KJØREBOK HEIM KOMMUNE Halsa og Hemne kommuner