Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
22.05.18 Inngående FORSLAG TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN Gjermund Holsæter
22.05.18 Inngående INTERPELLASJON 24.05.2018 - SKOLEFAGLIG ANSVARLIG - HVORFOR GIS TOPPSJEFENE FORRANG FORAN DE ANDRE ANSATTE I HEIM? Einar Vaagland
22.05.18 Inngående SVAR NYE SPØRSMÅL ANG. SURNADAL LENSMANNSKONTOR Einar Vaagland
18.05.18 Inngående FORSLAG TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN
18.05.18 Inngående NYE SPØRSMÅL ANG. SURNADAL LENSMANNSKONTOR Einar Vaagland
18.05.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER Arbeidsgruppe Barnehage Drift 1
18.05.18 Inngående MØTEREFERAT FELLESMØTE ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI OG ARBEIDSGRUPPE PERSONAL Arbeidsgruppe økonomi og arbeidsgruppe personal
18.05.18 Inngående TILBUD OM SELVKOSTBISTAND I KOMMUNESAMMENSLÅINGSPROSESSEN EnviDan Momentum AS
18.05.18 Utgående REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPEN 16.05.18 Malin Langholm, Borghild Dønheim, Merete Lian
18.05.18 Inngående MØTEREFERAT FELLESMØTE ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI OG ARBEIDSGRUPPE PERSONAL Arbeidsgruppe Personal og arbeidsgruppe økonomi
18.05.18 Inngående REFERAT FRA MØTE VEDR HEIM KULTURSKOLE Arbeidsgruppe samfunnsutvikling v/ Ragnhild Godal Tunheim
16.05.18 Utgående REFERAT RESSURSSTYRING 14.05.2018 Anita Oterholm, Heidi Stivold
16.05.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE - RUS OG PSYKISK HELSEARBEID 09.05.2018 Arbeidsgruppe Psykisk helse og Rus
16.05.18 Utgående REFERAT FRA - ARBEIDSGRUPPEMØTE - EIENDOMSSKATT 15. MAI 2018 Lars Olav Tunheim Valsø, Roar Arne Reinhaug, Asgeir Henden
16.05.18 Notat NY KOM - REFERAT MØTE 14.05.18
15.05.18 Inngående SURNADAL LENSMANNSKONTOR - HVORDAN KOM FELLESNEMNDA FRAM TIL ET ANNET VEDTAK ENN HALSA? Einar Vaagland
15.05.18 Inngående SV[2]: SURNADAL LENSMANNSKONTOR Einar Vaagland
15.05.18 Utgående MØTEREFERAT - ARBEIDSGRUPPE RENHOLD 04.09.2018 Grete Stolpnes, Ingrid Lernes, Grethe Sættem, Vibeke Nather - Aafarli, Randi Hoås
15.05.18 Inngående POLITIDIREKTORATETS ANBEFALING OM JUSTERING AV POLITIDISTRIKTSGRENSER SOM FØLGE AV KOMMUNE- OG REGIONREFORMEN Politidirektoratet
15.05.18 Utgående SVAR - SV[2]: SURNADAL LENSMANNSKONTOR Einar Vaagland
15.05.18 Inngående FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HEMNE, DEL AV SNILLFJORD (VENNASTRANDA) OG HALSA KOMMUNER TIL HEIM KOMMUNE ER FAS Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
15.05.18 Inngående RE: OPPDATERT PRISARK Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
15.05.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅING, HEIM KOMMUNE - GERICA OG SOCIO. Tieto Norway AS v/Braathen Tom-Freddy
15.05.18 Inngående (SAKNR:360750) KOMMUNESAMMENSLÅING OG MIKROMARC Bibliotekenes IT-senter AS
15.05.18 Utgående SVAR - INNSYN SAK 18/716 ANSETTELSER Einar Vaagland
15.05.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE 2, BARNEHAGE Hemne Kommune
15.05.18 Utgående ARBEIDSGRUPPE - HELSESTASJON / HEIM KOMMUNE Bjørg Randi Halse, Kjell-Ivar Helgestad, Vigdis Bjerkli, Solveig Aarset Vatten, Turid Anita Gjerstad
14.05.18 Inngående INNSYN SAK 18/716 ANSETTELSER Einar Vaagland
14.05.18 Utgående SVAR - LØNNSUTBETALINGER TIL ASSISTERENDE RÅDMANN Einar Vaagland
14.05.18 Inngående LØNNSUTBETALINGER - SVEIN JOHNY FORREN Hemne Kommune
14.05.18 Utgående INFORMASJONSBREV FRA DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING - MAI 2018 'john.ole.aspli@halsa.kommune.no', 'Anita Ørsal Oterholm', 'Ragnhild Godal Tunheim'
14.05.18 Inngående ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI - VEDR MØTE 9 MAI KL 09 - 15 I HALSA Snillfjord Kommune
14.05.18 Inngående HEIM KOMMUNE OG INTERKOMMUNALE TJENESTER Fylkesmannen i Trøndelag
14.05.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅING - NYTT ORGANISASJONSNUMMER - NOEN SPØRSMÅL Statistisk sentralbyrå
14.05.18 Inngående VS: REFERAT Halsa Kommune
14.05.18 Inngående REFERAT HEIM KOMMUNE 4.4.2018 Halsa Kommune
14.05.18 Utgående SVAR - SURNADAL LENSMANNSKONTOR Einar Vaagland
11.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURMINNEDAGENE DEN 8. - 16.09.18 Snillfjord Kommune, Halsa Kommune, Hemne Kommune
11.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 26.04.18 Fellesnemnda
11.05.18 Utgående KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG I 2019 - HEIM KOMMUNE Halsa Kommune, Snillfjord Kommune
11.05.18 Notat ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI - REFERAT FRA MØTE 09.05.18
11.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 16.03.18 - 19.04.18 Fellesnemnda
11.05.18 Inngående INNSYN 9.05.2018 - LØNNSUTBETALINGER Einar Vaagland
09.05.18 Utgående INNKALLING TIL MØTE MED LEDERE I DELPROSJEKT- KOORDINERENDE GRUPPER OG ARBEIDSGRUPPER - 30.05.18 Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Ragnhild Godal Tunheim, Halsa kommune v/John Ole Aspli
09.05.18 Utgående SVAR INTERESSE MED FORBEHOLD FOR JOBB I HEIM KOMMUNE Roar Arne Reinhaug
09.05.18 Inngående MØTEREFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPEN "EIER OG MYNDIGHET" Anita Henden
09.05.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER KOORDINERENDE GRUPPE/ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP Hemne Kommune
09.05.18 Inngående INTERESSE MED FORBEHOLD FOR JOBB I HEIM KOMMUNE Roar Arne Reinhaug
09.05.18 Inngående REFERAT FRA MØTE 24.04.18 I ARBEIDSGRUPPE PERSONAL Arbeidsgruppe Personal
09.05.18 Utgående EVENTUELLE KONSEKVENSER AV SAMMENSLÅING AV KOMMUNER OG FYLKESBYTTE Helse Midt v/Daniel Haga
09.05.18 Inngående REFERAT KOORDINERENDE GRUPPE HELSE OG OMSORG 3/4-18 Gunhild Elise Engeset Megård
09.05.18 Inngående POLITIDIREKTORATET TAKKER FOR DERES INNSPILL TIL HØRINGEN Politidirektoratet
08.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE Heim kommune
08.05.18 Inngående FEIL SVAR BEGJÆRING OM INNSYN I UTLYSNINGSTEKSTEN I STILLINGSANNONSEN I AVISA ST 23.04.2018 Einar Vaagland
08.05.18 Utgående SVAR - ETTERLYSER DEN INTERNE UTLYSNINGSTEKSTEN Einar Vaagland
08.05.18 Inngående HVOR BLE DET AV SURNADAL LENSMANNSKONTOR? Einar Vaagland
08.05.18 Utgående SVAR - HVOR BLE DET AV SURNADAL LENSMANNSKONTOR? Einar Vaagland
08.05.18 Utgående HALSA KOMMUNE - OPPSIGELSE AV INTERKOMMUNALE SAMARBEID Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Halsa Kommune
08.05.18 Utgående MØTEINNKALLING KOORDINERENDE GRUPPE HELSE OG OMSORG, 29.5.18 Gunhild E. Megård, Kjell Ivar Helgestad, Mildrid Mæhle, Bjørg Randi S. Halse, Ann Helen Kvingedal
07.05.18 Inngående ENDRING AV MANDAT - SAMFUNNSMEDISINSKE TJENESTER OG FOLKEHELSE OVERFØRES ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsutvikling
07.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTTALELSE TIL ENDRINGER AV POLITIDISTRITSGRENSER - TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Christopher Carlsen, Politidirektoratet
07.05.18 Utgående SVAR - INNSYN 29.04.2018 Einar Vaagland
07.05.18 Utgående ENDRING AV MANDAT - SAMFUNNSMEDISINSKE TJENESTER OG FOLKEHELSE OVERFØRES ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING Ragnhild Godal Tunheim
04.05.18 Utgående STUDIETUR TIL STOKKØYA OG ÅFJORD - TEMA SAMFUNNSUTVIKLING Roar Svenning, Ingrid Langklopp
04.05.18 Inngående UTBETALING AV MØTEGODTGJØRELSE / REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE SFO Jostein Sørflaten
04.05.18 Inngående MØTEREFERAT, ARBEIDSGRUPPE VEG, VANN OG AVLØP Arbeidsgruppe vei, vann og avløp
04.05.18 Inngående INTERKOMMUNALE AVTALER I SNILLFJORD Snillfjord kommune
03.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERKOMMUNALE SAMARBEID HEIM KOMMUNE Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Halsa Kommune, Snillfjord Kommune, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Hemne Kommune
03.05.18 Inngående SAMARBEIDSAVTALE FOR PP-TJENESTEN I SØR-FOSEN Sør-Fosen
03.05.18 Utgående KONTAKTLISTE PARTSSAMMENSATT UTVALG - PU NY OPPDATERING PR. 3/5-18 Internt
03.05.18 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPE BYGG OG EIENDOM 02.05.2018 Halsa kommune v/Rolf Sandvik, Snillfjord kommune v/Øyvind Engvik, Halsa kommune v/Bjørn Haugen, Hemne kommune v/Knut Arve Røstvold
03.05.18 Utgående SVAR - BEGJÆRING OM INNSYN I UTLYSNINGSTEKSTEN I STILLINGSANNONSEN I AVISA ST 23.04.2018 Einar Vaagland
02.05.18 Inngående AVTALEUTKAST OG TILBUD Visma Unique AS v/Erling Hammeren
02.05.18 Inngående KOMMENTARER TIL KRAVSPESIFIKASJON NYTT SAK-/ARKIVSYSTEM Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
02.05.18 Inngående OPPDATERT PRISARK VEDR ENTERPRISE SAMMENSLÅING HEMNE/ HALSA. Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
02.05.18 Utgående MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUPPE PSYKISK HELSE OG RUS Gustav Monge Olsen, Roger Nordvik, Gunhild Elise Engeset Megård, Mari Moen Tjørstad, Guri Reiten, Bjørn Åge Garberg
02.05.18 Utgående REFERAT MØTE ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING I HEIM KOMMUNE 27.04.2018 Mari Solberg, Trine Glåmen, Rebekka Ransborg Aanes
02.05.18 Inngående KOMMENTARER TIL KRAVSPESIFIKASJON NYTT SAK-/ARKIVSYSTEM Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
02.05.18 Utgående SV: SPØRSMÅL VEDRØRENDE SAMMENSLÅING AV GERICA/SOCIO Tieto Norway AS/Marianne Aas Karlsen
30.04.18 Inngående BEGJÆRING OM INNSYN I UTLYSNINGSTEKSTEN I STILLINGSANNONSEN I AVISA ST 23.04.2018 Einar Vaagland
30.04.18 Inngående INNSYN 29.04.2018 Einar Vaagland
30.04.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM KOMMUNALSJEF ØKONOMI I HEIM KOMMUNE Inger Johanne Steinveg
30.04.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅING Husbanken
30.04.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM KOMMUNALSJEF HELSE Inger-Lise Waade
27.04.18 Inngående OPPSUMMERING FRA PROSJEKTMØTE 26.04.18 Sopra Steria v/Lene Erdal
27.04.18 Inngående IKS OG MØTEGODTGJØRINGER Erling Rød
27.04.18 Utgående ARBEIDSGRUPPE - FELLESTJENESTER/SERVICEKONTOR REFERAT FRA MØTE 24.04.18 John Ole Aspli, Inge Heimsbakk
27.04.18 Inngående TILBUD PÅ KONSULENTOPPDRAG – KONKURRANSEUTSETTING AV HOVEDBANKAVTALE
27.04.18 Inngående TILBUD OM INFORMASJONSMØTE MED ENVIDAN MOMENTUM - SELVKOST I EN SAMMENSLÅINGSPROSESS. EnviDan Momentum AS
27.04.18 Inngående SV: ANSKAFFELSER FAGSYSTEMER HEIM KOMMUNE Hemne kommune v/Magne Jøran Belsvik
27.04.18 Inngående RE: KOMMUNESAMMENSLÅING Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
27.04.18 Utgående LEASINGAVTALE BIL Toyota Bilia Orkanger
26.04.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE RUS/PSYKISK HELSE Arbeidsggruppe Rus/psykisk helse
26.04.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE - REHABILITERING Arbeidsgruppe Rehabilitering
25.04.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM ASSISTERENDE RÅDMANN Anita Ørsal Oterholm
25.04.18 Inngående INFORMASJON TIL ARBEIDSGRUPPENE OM SAK FOR FELLESNEMNDA "INTERKOMMUNALT SAMARBEID" Hemne Kommune
25.04.18 Inngående UTTALELSE FRA FAGFORBUNDET HEMNE Fagforbundet i Hemne
25.04.18 Inngående UTTALELSE FRA FAGFORBUNDET HALSA Fagforbundet i Halsa
24.04.18 Utgående FOR INFO: KOMMENTARER TIL KRAVSPESIFIKASJON NYTT SAK-/ARKIVSYSTEM Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
24.04.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM KOMMUNALSJEF OPPVEKST Svein Johny Forren