Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
14.03.19 Notat TILBAKEMELDING FRA HEMNE VEDR - INNPLASSERING FASE IIIA FOR TLM
14.03.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST Arkivverket
14.03.19 Inngående PDF-FILER AV 4 KOMMUNEVÅPEN. Moltubakk Skilt og reklame
13.03.19 Inngående KVITTERING PÅ MOTTATT SUPPORTHENVENDELSE [CASE 168398] Buypass Kundeservice
13.03.19 Utgående SKANNING - HEIM KOMMUNE Evry v/Hanne Melby
13.03.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - FASE III, SERVICEKONTOR Halsa kommune v/John Ole Aspli, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Hemne kommune
13.03.19 Inngående ØNSKER FRITAK FRA STEMMESTYRET Henny Belsvik Lund
13.03.19 Utgående STEMMESTYRET KIRKSÆTER KRETS, FORFALL FRA MEDLEM Jarle Tøndel
13.03.19 Utgående DRØFTINGSMØTE ORGANISASJONSKART SODIN SKOLE Tillitsvalgte i Heim kommune
13.03.19 Notat KANDIDATER FRA FELLESTJENESTER TIL INNPLASSERING SERVICEKONTOR HEIM KOMMUNE
13.03.19 Utgående SVAR - RE: FORESPØRSEL OM PRISTILBUD PÅ BEARBEIDELSE AV UTVALGTE KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Norsk Heraldisk forening v/Jan Eide
13.03.19 Utgående PRESISERING VEDRØRENDE BESTILLING AV STEMMESEDLER Trøndelag Fylkeskommune
12.03.19 Inngående VIRKSOMHETSSERTIFIKAT HEIM KOMMUNE Buypass
12.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ INNLEVERT LISTEFORSLAG M/VEDLEGG Heim Senterparti
12.03.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019 Heim Senterparti
12.03.19 Utgående BESTILLING AV VIRKSOMHETSSERTIFIKAT HEIM KOMMUNE Buypass AS
11.03.19 Inngående RE: FORESPØRSEL OM PRISTILBUD PÅ BEARBEIDELSE AV UTVALGTE KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Norsk Heraldisk forening v/Jan Eied
11.03.19 Inngående KJØREBOK KOMMUNEREFORMBIL HALSA - VX 44665 - FEBRUAR 2019 Halsa Kommune
11.03.19 Utgående INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE ORGANISERING SERVICEKONTOR HEIM KOMMUNE Elisabeth Ramvik, Eli Norunn Furnes Fjærli, Parat v/DELTA Hemne, Fagforbundet Hemne
11.03.19 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT TILBUDFORESPØRSEL NY CMS OG INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE Sem & Stenersen Prokom AS
11.03.19 Inngående SÆRUTSKRIFT M/VEDLEGG AV KONTROLLUTVALGET I SNILLFJORD SIN SAK 06/2019 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS
11.03.19 Utgående KRAV TIL UNDERSKRIFTER BYGDELISTER Einar Vaagland, Heimlista
11.03.19 Inngående BEKREFTELSE PÅ LEIE AV MØTEROM 4.SEPTEMBER Pleie og omsorg
11.03.19 Utgående SIGNERING AV KONTRAKT PÅ SKANNETEJNESTER I FORBINDELSE MED KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Evry Valgscan, Halsa kommune v/Borghild Dønhem, Evry as v/Hanne Melby
11.03.19 Inngående TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2019 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE Evry
11.03.19 Inngående SKANNING - HEIM KOMMUNE - ENDRINGSBILAG Evry v/Hanne Melby
11.03.19 Inngående LISTEFORSLAG BYGDELISTER - KRAV TIL ANTALL UNDERSKRIFTER Hemne Kommune
11.03.19 Inngående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT KONTRAKT PÅ SKANNETEJNESTER I FORBINDELSE MED KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Evry v/Hanne Melby
11.03.19 Utgående BESTILLING AV STEMMESEDLER TIL FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG VALGTING FYLKESTINGSVALGET Trøndelag Fylkeskommune
11.03.19 Utgående TILBUDFORESPØRSEL NY CMS OG INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE Prokom v/Bjørn Skau, Acos v/Rose Marie Larsson, CustomPublish v/ Anders Svegård, WIS v/Svein Waade
08.03.19 Inngående FYLKESTINGSVALGET 2019 - STEMMESEDLER TIL FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG VALGTING Trøndelag Fylkeskommune
08.03.19 Inngående ORDREBEKREFTELSE Powel AS v/Tone Resell
08.03.19 Inngående BEKREFTEELSE MOTTATT INFORMASJON Skatteetaten
08.03.19 Inngående HEIM KOMMUNE - STATUSRAPPORT FEBRUAR 2019 Visma v/ Wenche Falstad
08.03.19 Inngående GERICA PRISTILBUD HIPS Tieto Norway v/Braathen Tom-Freddy
08.03.19 Inngående RANSE - MI I FORBINDELSE MED KOMMUNE OG FYLKESTINGSVAL Idox v/Lucy Holland
08.03.19 Inngående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPE SAMMENSLÅINGSPROSJEKT GERICA 05.03.2019 Arbeidsgruppe Gerica
08.03.19 Inngående VEDR. INNPLASSERING Fagforbundet Halsa
08.03.19 Inngående RESULTATER FRA ANMODNING OM UTBETALING - OU-MIDLER KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
08.03.19 Utgående TILDELING AV OPPDRAG Moltubakk Skilt og reklame, Allsidig Design AS v/Kajsa Selnes
08.03.19 Inngående BEKREFTER AT VI OPPRETTHOLDER VÅRT OPPRINNELIGE TILBUD Moltubakk Skilt og reklame
08.03.19 Utgående FORELØPIG SVAR - TILBAKEMELDING PÅ FORUTSETNING Moltubakk Skilt og reklame
08.03.19 Inngående ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Kristi Stølen Bjørshol
08.03.19 Utgående SVAR - ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Kristi Stølen Bjørshol
07.03.19 Inngående SVAR - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVDELING PERSONAL I HEIM KOMMUNE Karita Cecilie Einset
06.03.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
06.03.19 Notat SVAR - INNPLASSERING FASE III TLM
06.03.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
05.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVDELING PERSONAL I HEIM KOMMUNE Toril Synnøve Kjønsvik Løseth
05.03.19 Inngående KJØREBOK KOMMUNEREFORBIL - VX 43783 FEBRUAR 2019 Hemne Kommune
05.03.19 Utgående NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ I HEIM KOMMUNE - FASE III INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDERE OG 4 ENKELTSTILLINGER TLM Halsa kommune v/John Ole Aspli, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Halsa Kommune
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTAT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Ingvild Myklebust Haugen
05.03.19 Inngående SØKNAD RÅDGIVER Ingvild Myklebust Haugen
05.03.19 Inngående SØKNAD RÅDGIVER Kristi Stølen Bjørshol
05.03.19 Inngående SØKNAD RÅDGIVER Randi Vaagan
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Randi Vaagan
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Elisabeth Bakken
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Kristi Stølen Bjørshol
05.03.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV RÅDGIVER, 100 % FAST STILLING I HEIM KOMMUNE Fagforbundet Hemne
05.03.19 Inngående ØNSKER VALGLISTER - KOMMUNEVALG 2019 Kjersti Veel Krauss
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORESPØRSEL FRA SNILLFJORD OM UTBETALING FRA FELLESNEMNDA FOR Å DEKKE EKSTRA KOSTNADER VED DELING Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Ola Rognskog, Orkdal Kommune v/Ingvill Kværnmo, Hitra Kommune v/Laila Hjertø
04.03.19 Inngående FUNKSJONELL RUTINE KOMMUNESAMMENSLÅING 21.11.17 Skatteetaten
04.03.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL - MINIKONKURRANSE SKANNELØSNING FYLKES- OG KOMMUNESTYREVALGET 2019 på saken
04.03.19 Inngående VALGANNONSERING 2019 Info Frantz as
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 24.01.19 - 21.02.19 Fellesenmnda
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 24.01.19 - 21.02.19 Fellesnemnda
04.03.19 Utgående SERVICEKONTOR HEIM KOMMUNE
04.03.19 Utgående SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I HEIM KOMMUNE Skatteetaten
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE SERVICEKONTOR Arbeidsgruppe servicekontor v/John Ole Aspli
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ARKIV Fellesnemnda
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - MEDLEMSKAP I FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL FOR HEIM KOMMUNE Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal v/Ola Fremo
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSAVTALE OM ARBEIDSGIVERKONTROLL MELLOM HEIM KOMMUNE OG KRISTIANSUND KOMMUNE V/NORDMØRE KE Kemneren
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - BARNEVERN HEIM KOMMUNE - ØKT RESSURS UT 2019 Enhetsleder barnevern
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - PPT HEIM KOMMUNE ØKT RESSURS UT 2019 Kommunalsjef oppvekst i Heim, Svein Johny Forren
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEPSYKOLOG HEIM KOMMUNE - TILSKUDD 2019 - EGENANDEL LØNN Halsa kommune v/John Ole Aspli, Halsa kommune v/Gunhild Engeset Megård
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE - NYTT NAVN PÅ HEMNE VGS Trøndelag Fylkeskommune, Ola Rognskog, Hemne videregående skole
04.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING ØKONOMIRJENESTEN HEIM KOMMUNE Ann Elin Vuttudal
04.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE ØKONOMITJENESTEN - AVDELING REGNSKAP Mona Kristin Hundsnes
04.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE ØKONOMITJENESTEN - AVDELING SKATT/ INNFORDRING Mona Kristin Hundsnes
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN FEBRUAR 2019 Fellesnemnda
04.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE ØKONOMITJENESTEN - AVDELING SKATT/ INNFORDRING Kristine Kilvik
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 28.02.19 Fellesnemnda
04.03.19 Utgående KOMMUNE- OG FYLKESREFORMEN: TILPASNINGER I SOFIE ER I GANG SKATTEOPPKREVERNE KAN BEGYNNE FORBEREDELSENE Skatteetaten
04.03.19 Utgående TILDELING AV LEVERANSE - MINIKONKURRANSE PÅ SKANNETEJNESTER I FORBINDELSE MED KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Evry Valgscan, Halsa kommune v/Borghild Dønhem
01.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - "SKYGGEBUDSJETT 2019 " - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN 2020-2023 John Ole Aspli, Ola Rognskog, Bernt Olaf Aune, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, John Lernes
01.03.19 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM STILLING Jorun Mariann Hjelen
01.03.19 Inngående PRESENTASJON.ARKIV Arkivgruppa
01.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGNSKAPSRAPPORT PR 31.12.18 Internt
01.03.19 Inngående INVITASJON TIL PRESENTASJONS- OG FORHANDLINGSMØTE HEIM KOMMUNE FREDAG 22. MARS 2019, KL. 0900 Finansinnkjøp AS
01.03.19 Inngående FORHANDLINGER HEIM KOMMUNE Finansinnkjøp AS
01.03.19 Inngående PRESENTASJON SKYGGEBUDSJETT HEIM Hemne Kommune
01.03.19 Utgående SVAR - INTEGRASJON MELLOM DM BRANN OG ESA I HEMNE KOMMUNE Powel AS
01.03.19 Inngående INVITASJON TIL PRESENTASJONS- OG FORHANDLINGSMØTE HEIM KOMMUNE FREDAG 22. MARS 2019, KL. 1230 Finansinnkjøp AS
28.02.19 Inngående VEDR. INNPLASSERING HTV Fagforbundet Halsa kommune
28.02.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM INNPLASSERING Asgeir Henden
27.02.19 Inngående TILBAKEMELDING - FORESPØRSEL OM PRISTILBUD PÅ BEARBEIDELSE AV UTVALGTE KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Moltubakk Skilt og reklame
27.02.19 Inngående TILBAKEMELDING - FORESPØRSEL OM PRISTILBUD PÅ BEARBEIDELSE AV UTVALGTE KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Allsidig Design AS v/Kajsa Selnes
27.02.19 Utgående KOMMENTAR TIL REFERAT FRA SU MØTE 14.02.19 Hemne legesenter AS
27.02.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVDELING PERSONAL I HEIM KOMMUNE Hilde Brekken
25.02.19 Inngående INTEGRASJON MELLOM DM BRANN OG ESA I HEMNE KOMMUNE Powel AS