Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
11.11.19 Utgående MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE - VEDTATT SOM SAK 13/19, DEN 15.10.19 Heim kommune
11.11.19 Utgående DELEGERINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE - VEDTATT SOM SAK 11/19, DEN 15.10.19 Heim
10.11.19 Inngående SØKNAD KOMMUNEOVERLEGE I HEIM KOMMUNE 100% FAST STILLING Cecilie Hatlenes
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Geir Five
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Hanne Eriksen Ekli
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Stig Belsvik
08.11.19 Inngående DELEGERINGSREGLEMENT GITT AV KOMMUNESTYRET I SAK 11/19, DEN 15.10.19 Delegeringsreglement gitt av kommunestyret til rådmannen
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Terje Rørvik Aune
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Stig Rune Løfald
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Linn-Therese Gjengstø
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Charlotte Sættem Stavås
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Brynhild Synnøve Myran
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marte Iren Fjelnsetnes Langø
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Annlaug Hovde
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ruth Jorunn Kalland
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Inger-Synnøve Slupphaug
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ellen Mari Lyngsaunet
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Mari Hellandsjø
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Nina Elisabeth Klungervik
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Anne Kirsti S Fillingsnes
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Tove Skårild Sæterbakk
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marit Myrholt
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Annette Vangen Werness
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Solfrid Kjøren
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Anne Elisabeth Ødegaard Thevik
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Anita Normann
08.11.19 Notat MEDLEMMER I ARBEIDSMILJØUTVALGET I HEIM KOMMUNE FOR PERIODEN 2020 - 2021
08.11.19 Inngående BILDER FRA DAGEN I DAG - LEDERSAMLING 22.10.2019 Kommunesektorens Organisasjon
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Vidar Johansen
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Aud Wenche Synnøve Grønnli
08.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Hanne Kristine Ness
08.11.19 Utgående SVAR - NY MELDING FRA KONTAKTSKJEMAET PÅ NYEHEIM.NO E- POST ADRESSE Linda Brodin
08.11.19 Notat FRISTER REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2019 / OVERGANG TIL HEIM KOMMUNE FRA 1.1.2020
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Hege Elisabeth Gulstad
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Anne Jenny Flenstad
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Arnhild Fagerhaug
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Kristine Belsvik Bjerkan
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Helen Stavnesli
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marita Stallvik
07.11.19 Inngående VEDR NEO POST FRANKERINGSMASKIN OG KONVOLUTTERINGSMASKIN Clausen & Keller AS
07.11.19 Inngående OMREGISTRERING AV FRANKERINGSMASKIN ETTER KOMMUNESAMMENSLÅING Neopost Norge AS
07.11.19 Inngående LEIEAVTALE HEIM KOMMUNE PAKKEMASKIN Egil Burkeland
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Elsa Christine Monseth
07.11.19 Inngående BEKREFTELSE FRA KOMMUNEN - NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR Å INKLUDERE BARN OG UNGE 2020 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
07.11.19 Utgående VALG AV LEVERANDØR - UTARBEIDELSE KOMMUNEVÅPEN, GRAFISK PROFIL, ORDFØRERKJEDE M.M. Fagtrykk
07.11.19 Inngående TAKK FOR TILLITEN OG OPPDRAGET! - VALG AV LEVERANDØR - UTARBEIDELSE KOMMUNEVÅPEN, GRAFISK PROFIL, ORDFØRERKJEDE M.M. Fagtrykk
07.11.19 Utgående GRAFISK PROFIL - VALG AV LEVERANDØR Moltubakk Skilt og Reklame, Fonnfjell Reklamebyrå
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marit Liabø Sandvik
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Helen Helland
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Katrine Ytreland
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Signe Johanne Vaagan Helland
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ragnhild Alstad
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Lene Albæk
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Katrine Ytreland
07.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ingunn Oterholm
07.11.19 Inngående INFORMASJON OM OMORGANISERING AV FØDEAVDELINGEN VED ST. OLAVS HOSPITAL FOM 09.12.2019 St. Olavs Hospital
07.11.19 Inngående NY MELDING FRA KONTAKTSKJEMAET PÅ NYEHEIM.NO E- POST ADRESSE Kommunal Landspensjonskasse
07.11.19 Utgående UNDERSKREVET AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP UTVIDELSE VISMA AKSESSPUNKT - ÅPNE FOR ANDRE EHF DOKUMENTER Visma V/Wenche Falstad
07.11.19 Utgående UNDERSKREVET AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP Visma V/Wenche Falstad
07.11.19 Inngående ØNSKER INFO PÅ DE VALGTE MEDLEMMENE TIL ÅRSMØTET I REVISJON MIDT-NORGE SA Revisjon Midt-Norge SA
07.11.19 Inngående KOMMUNEREFORM - KONSEKVENSER FOR KOMMUNER SOM SØKER OG/ELLER RAPPORTERER PÅ TILSKUDD Helsedirektoratet
06.11.19 Inngående FORSLAG - VALG AV MEDLEMMER TIL ELDRERÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Halsa Pensjonistforening
06.11.19 Utgående RETUR AV SIGNERT AVTALE - SUPPLERINGSKJØP VISMA TID Visma Enterprise AS
06.11.19 Inngående PRISTILBUD SKILTING OG ORDFØRERKJEDE Fagtrykk
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ingrid Lernes
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Carina Sveli Morken
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Sissel Myren
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marthe Vollan Marthinsen
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Kristi Stølen Bjørshol
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Signe Halseth
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Kari Lund Hårstad
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Cathrine Lervik
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Lisbeth Enoksen
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Kirsten Lund
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marianne Merkesnes
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Iselin Moe
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Aslaug Søreng
06.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Evy Anita Solvang
06.11.19 Inngående SØKNAD OVERFLYTTING AV FERIE Marie Mathilde Hellandsjø
05.11.19 Utgående FRISTER INNENFOR PERSONALOMRÅDET FØR SAMMENSLÅING TIL HEIM KOMMUNE John Ole Aspli, Anita Ørsal Oterholm, Marie Botten, Ellinor Lervik
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ann-Karin Myren Ødeving
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ingrid Lyngstad
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Janicke Strand
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Karolina Zickute Bendiksen
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marit G Jørgensen
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Tonje K Haugen Sandvik
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Maren Ulfsnes Karlsnes
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Sissel Røstvold Lian
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Aina Moe
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Hilde Nilsen
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Hanne Sporild
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Janne Charlotte Ness Sæther
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Hildegunn Dalum
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Torild Søreng Kårøy
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Ida Moe Belsvik
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Helene Væge Hansen
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Sølvi Helene Hyttnes
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Marthe Romundset Oddan
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 Toril Margrete Stamnes
05.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020 May Helen Valstrand