Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 45 BNR 181 - BERGE MARTHA Besiktigerne
15.01.18 Inngående UTREDNING - FASTSETTING EIENDOMSSKATTETAKST TRØNDERENERGI AS Hydrologiservice AS
15.01.18 Inngående DOM FRA HØYESTERETT - FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATTETAKST PÅ KRAFTLINJER Norges høyesterett
15.01.18 Inngående EIENDOMSSKATTETAKST 2012 TrønderEnergi Kraft AS
15.01.18 Inngående FORESPØRSEL OM ENDRING I LOKALITET ELLER ANLEGG SIDEN TAKSERING TrønderEnergi as
15.01.18 Inngående UTSKRIFT FRA ANLEGGSREGISTERET TrønderEnergi as
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:IUIQR6
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:JDSXTK
15.01.18 Inngående SVAR REFUSJON FOR GRUNNSKOLEUNDERVISNING HØST 2017
15.01.18 Inngående DOKUMENTASJON PÅ FRAVÆR (KVP)
15.01.18 Inngående BOSETTINGSINFORMASJON
15.01.18 Inngående AVTALE OM SPRÅK-/ARBEIDSPRAKSIS 2017
15.01.18 Inngående SKJEMA VED OVETAKELSE AV BOLIG OG INVENTARLISTE
15.01.18 Inngående SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
15.01.18 Inngående PÅMINNELSE OM MØTE
15.01.18 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
15.01.18 Inngående INNKALLING TIL MØTE
15.01.18 Inngående INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE
15.01.18 Inngående SAKKYNDIG VURDERING
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BRUK AV GAVEMIDLER TILDELT TTF TTF V/Marie Sødal og Janne Bjeldvik
15.01.18 Inngående MINNEGAVE TIL HEMNE HELSESENTER KAREN MARIE BAKKENS BEGRAVELSE Hemne Sparebank
15.01.18 Inngående SØKNAD OM REISERETT MED TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
15.01.18 Inngående REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING Eli Skei Kvakland
15.01.18 Inngående MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2017 BJØRKØYLIVEIEN Bjørkøyliveien Veiforening
15.01.18 Inngående NY MØNSTERAVTALE OM KOPIERING FOR 2018 - 2021 Kopinor
15.01.18 Notat ANGÅENDE BETALING AV RESTANSE
15.01.18 Inngående DATABEHANDLERAVTALE - SPEKTER Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsning
15.01.18 Inngående AVTALE OM TILGANG TIL KARTLEGGINGSVERKTØYET SPEKTER Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsning
15.01.18 Notat ABONNEMENT PÅ SKOLEMÅLTID - KANTINE SODIN SKOLE. LISTE FOR ANSATTE - VÅREN 2018
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING Heidi Karlsen
15.01.18 Inngående ENDRING I INNSENDING AV BARNEHAGERAPPORTERING TIL NAV FOR DERES KOMMUNE (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte
15.01.18 Inngående ANMODNING OM PASIENTOPPLYSNINGER
15.01.18 Inngående BYGDEKINOEN: SØKNAD KONSESJON 2018 FOR SPILLESTEDENE I KOMMUNEN Bygdekinoen
15.01.18 Inngående MELDING OM MONTERING AV VANNMÅLER NR 17010993 Ingrid Skogrand Snekvik
15.01.18 Inngående INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - PÅBYGG KLUBBHUS MED SOSIALE ROM, GARDEROBER OG LAGER KIL Hemne Fotball
15.01.18 Inngående EFFEKT PÅ RAMMETILSKUDD FOR SAMMENSLÅTT KOMMUNE - LEVERANSE Telemarksforsking
15.01.18 Notat SVAR - TILBAKEMELDING PÅ BRANNTILSYN SODIN SKOLE
15.01.18 Inngående TILBAKEMELDING TIL SKATTEKONTORET ETTER STEDLIG KONTROLL Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
15.01.18 Inngående TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Inge Bjerknes
15.01.18 Inngående VERIFISERING AV YRKESERFARING Meditor Screening Group
15.01.18 Inngående ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN IKA Trøndelag Postmottak
15.01.18 Inngående ÅNESØYAN STORHALL AS AKSEPTERER HERVED HEMNE KOMMUNE SITT VEDTAK I SAK NR. 96/17 Ånesøyan Storhall
15.01.18 Inngående INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG -DELANLEGG FRIIDRETT VED ÅNESØYAN KIL Hemne Fotball
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:PCMI26
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:5J8R7F
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:ETJKQN
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:SZD74E
15.01.18 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:3EV5H7
15.01.18 Inngående SØKNAD DRIFTSOPERATØR KOMMUNALTEKNIKK Vidar Gifstad
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM UTLEIE AV HEMNE SAMFUNNSHUS ONSDAG 07.03. 2018 Rånes Lydproduksjoner v/Arnt Egil Rånes
15.01.18 Inngående STATUS NÆRPOLITIREFORMEN I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Trøndelag politidistrikt
15.01.18 Inngående INFORMASJON OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM KOMMUNENES UTGIFTER TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Helse- og omsorgsdepartementet
15.01.18 Inngående FORESPØRSEL RESTANSER VÅGAUNVEIEN 94 - GNR. 45, BNR. 185 I HEMNE KOMMUNE Eiendomsmegler MNEF
15.01.18 Inngående SAMSVARSERKLÆRING Einar Lernes
15.01.18 Inngående PRISJUSTERING Bedriftshelsa SA
15.01.18 Inngående ENDRING AV FERIE Anne Nydal
15.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Ida Heimsbakk
15.01.18 Notat BRANNSYN - SODIN SKOLE GNR 102 BNR 166 OG 559
15.01.18 Inngående SVAR- REAKSJONSDOKUMENT - TILSYNSRAPPORT BRANNTILSYN 2017 Aure Kommune
15.01.18 Inngående BOOKING AV SVØMMEHALL FEBRUAR/MARS 2018 Snillfjord Kommune
15.01.18 Inngående SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER I TRØNDELAG Fylkesmannen i Trøndelag
15.01.18 Inngående KVITTERING FOR LEVERT SØKNAD Miljødirektoratet
15.01.18 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LERØY MIDT AS - BELSVIK - NY MESANIN Karl Knudsen AS
15.01.18 Inngående RAPPORT KONSESJONSKRAFT DES. 2107 Ishavskraft v/Jørn Iversen
15.01.18 Notat KONTAKTINFORMASJON KOORIDNERENDE GRUPPE OPPVEKST
15.01.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
15.01.18 Notat VURDERINGSNOTAT I REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 24,64% FAST STILLING
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMEN - GNR 45 BNR 180 Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND IsyProaktiv
15.01.18 Inngående SØKNAD OM ALDERSPENSJON MAGNHILD LOMUNDAL Kommunal Landspensjonskasse
15.01.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT, 100 % STILLING 01.01.18 - 04.02.18 Aina Moe
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE REGLER FOR BRUK AV IPAD FOR DEG SOM ER GRUNNSKOLEELEV I HEMNE KOMMUNE
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE REGLER FOR BRUK AV IPAD FOR DEG SOM ER GRUNNSKOLEELEV I HEMNE KOMMUNE
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE REGLER FOR BRUK AV IPAD FOR DEG SOM ER GRUNNSKOLEELEV I HEMNE KOMMUNE
15.01.18 Inngående REGLER FOR BRUK AV IPAD FOR DEG SOM ER GRUNNSKOLEELEV I HEMNE KOMMUNE
15.01.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER GNR 102 BNR 60 - BJØRN SINGSDAL/ASTRID STØLEN Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 102 BNR 60 - BJØRN SINGSDAL/ASTRID STØLEN IsyProaktiv
15.01.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE RENHOLDER UTEN FAGBREV, 90 % STILLING 10.1.18 - 26.01.18 Randi Anita Størset
15.01.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE RENHOLDER UTEN FAGBREV, 10 % STILLING 10.1.18 - 26.01.18 Randi Anita Størset
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER GNR 101 BNR 14 - ROGER LUND Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 101 BNR 14 - ROGER LUND IsyProaktiv
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER GNR 112 BNR 14 - ERIK VIDAR HAGERUP Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 112 BNR 14 - ERIK VIDAR HAGERUP IsyProaktiv
15.01.18 Inngående FREMDRIFT I BEHANDLING/GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET? Kari Stendahl
15.01.18 Inngående OPPSIGELSE AV SFO PLASS
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER GNR 35 BNR 242 - JIM ROGER BRUASET / TROND ERIK BRUASET Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 35 BNR 242 - JIM ROGER BRUASET / TROND ERIK BRUASET IsyProaktiv
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOM GNR 45 BNR 9 - STRAND OLE MAGNE Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 45 BNR 9 - STRAND OLE MAGNE IsyProaktiv
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER GNR 100 BNR 75 - ALF STEINAR OLSEN Besiktigerne
15.01.18 Inngående DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 100 BNR 75 - ALF STEINAR OLSEN IsyProaktiv
15.01.18 Inngående TILBAKEMELDING ETTER AVVIK BRANNTILSYN 2017 Statoil v/Jonny Wigum
15.01.18 Inngående BESIKTIGELSE AV EIENDOMMER GNR 45 BNR 181 - BERGE MARTHA Besiktigerne
14.01.18 Inngående SØKNAD KLUBBARBEIDERE
14.01.18 Notat WISWEB - GJENNOMGANG OG SYSTEMREVISJON FOR 2017
14.01.18 Inngående SØKNAD DRIFTSOPERATØR KOMMUNALTEKNIKK Knut Arne Stolsmo
13.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING