Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
18.09.17 Inngående REGNSKAPSUTGIFTER VAKANT STILLING 2. KVARTAL 2017 Birgitte Volden Snekvik
15.09.17 Inngående TJENESTEATTEST Olga-Lovise Sporild Oshaug
15.09.17 Inngående ATTESTER Halvard Sæther
14.09.17 Inngående SVAR - TILSYNSRAPPORT GNR 102 BNR 35 Synnøve Lund Vaag
14.09.17 Inngående UNDERSKREVET AVTALE
14.09.17 Notat OPPHØR AV ATTESTERING/ANVISNING - VINJEØRA SKOLE
14.09.17 Notat DESENTRALISERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING - AVLØNNING ETTER ENDT UTDANNING
14.09.17 Inngående OFFENTLIG SØKERLISTE ENHETSLEDER/REKTOR Visma
14.09.17 Inngående PRESENTESJONER MV. KNYTTET TIL MØTE OM DELINGSPROBLEMATIKK MV I SNILLFJORD 13.9.2017 Snillfjord kommune v/øk.sjef
14.09.17 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN - 14.09.17 Ragnhild Godal Tunheim, Hanne Bjerknes Kanestrøm, Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal, Hilde Vuttudal Stavås, Marit Liabø Sandvik
14.09.17 Utgående HØRING-REVISJON AV MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILTET I AURE, HALSA OG HEMNE 2018-2020 Adresseliste - høringsparter
14.09.17 Notat INNFORDRING SOSIALLÅN - REDEGJØRELSE
14.09.17 Utgående REFERAT FRA KONTAKTMØTE 30.8.2017 Akademikerne v/HTV Sigmund Nakken, Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Dnj v/HTV Sylvia Lien Jensen, DNLF v/Else Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Kari Lian Fjellstrõm, NSF vHTV Stine H. Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus
14.09.17 Utgående TILBUD OM 100 % FAST STILLING SOM VERNEPLEIER I HEMNE KOMMUNE Bente Sødal
14.09.17 Inngående BEKREFTELSE PÅ TILKNYTTINGSTILLATELSE Magne Frode Orten
14.09.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER, 100% FAST STILLING Leder Personal og lønn, Inger Sporild
14.09.17 Utgående ENDRING AV REGITRERT TILKNYTNINGSFORHOLD TIL FELLES SLAMTANK PÅ GNR 35 BNR 19. Erna Dagny Lillevik
14.09.17 Utgående IKT BEREDSKAPSVAKT - ENDRINGER I GODTGJØRING FRA 1.9.2017 Utdanningsforbundet Hemne, Fagforbundet Hemne, DELTA Hemne
14.09.17 Utgående BER OM UTTALELSE PÅ NAVNEFORSLAG TIL NY KOMMUNE HALSA-SNILLFJORD-HEMNE Språkrådet v/David Ims
14.09.17 Inngående ETTERSENDING VEDLEGG TIL REFERAT UTVIDET AU I ORKDALSREGIONEN 1. SEPTEMBER 2017 Regionrådet i Orkdalsregionen v/ Håkon Kibsgaard Jordet
14.09.17 Inngående ØNSKER MØTE Hemne innebandy v/Ove Halseth
14.09.17 Utgående HEMNE INNEBANDY - FORESPØRSEL OM MØTE VEDR. LEIE AV HEMNEHALLEN Hemne innebandy v/Ove Halseth
14.09.17 Inngående INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I BOMVEGSELSKAPET E39 ØYSAND - THAMSHAMN AS Skaun Kommune
14.09.17 Notat NY KOM - ARBEIDSGRUPPER - FORSLAG PÅ OPPDRAG/MANDAT
14.09.17 Inngående UTVIDET SØKERLISTE ENHETSLEDER/REKTOR Visma
14.09.17 Utgående NY KOMMUNAL AVGIFT - VANN FRITID OG SLAM Lars Bergfall
14.09.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV TILLATELSE TIL TILTAK - BYGGING AV FELLES VANN OG AVLØPSANLEGG Hemne VVS
14.09.17 Utgående ENDRING - KOMMUNAL AVGIFT Atle Nilsen
14.09.17 Utgående SVAR - RESTANSEFORESPØRSEL, KOMMUNALE AVGIFTER OG RENOVASJON Proffoppgjør
14.09.17 Utgående VEDRØRENDE AVLØPSFORHOLD VED GNR 35 BNR 164 OG 174 - VARSEL OM PÅLEGG ETTER FORURENSNINGSLOVEN Kay Rune Ekseth, Tone Bente Bjerkan, Eli Hulbækdal, Jan Karle Melting
14.09.17 Inngående SV: AVKLARING RUNDT FRILEIK I HEMNEHALLEN I SOMMER Ove Halseth
14.09.17 Inngående SITUASJONSKART FOR FERDIGMELDING Hemne VVS
14.09.17 Utgående VEDRØRENDE TILKNYTNINGSGEBYR Jarle Viktor Karlsen
14.09.17 Inngående ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA
14.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
14.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
14.09.17 Inngående MELDING OM ENKELTVEDTAK
14.09.17 Inngående SØKNAD OM MIDLER TIL DEKNING AV UNDERSKUDD PÅ KOMMUNALE PLASSER Allvekst
14.09.17 Notat ARBEIDSGRUPPER OPPDATERT PR 14.09.17
14.09.17 Notat INNFORDRING SOSIALLÅN - BER OM REDEGJØRELSE
14.09.17 Utgående VEDR. TILSETTING ENHETSLEDER/REKTOR VED SVANEM SKOLE OG SFO Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus
14.09.17 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
14.09.17 Utgående SVAR - SØKNAD OM REFUSJON DATABRILLER
14.09.17 Utgående ENDRING AV KOMMUNAL AVGIFT. Erna Dagny Lillevik
14.09.17 Inngående ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Opsal og Fjelnset AS
14.09.17 Inngående VEDRØRENDE HALLEIE Hemne innebandy v/Ove Halseth
14.09.17 Inngående REFERAT FRA MØTE I UTVIDET AU I ORKDALSREGIONEN Regionrådet i Orkdalsregionen v/ Håkon Kibsgaard Jordet
13.09.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING PED.LEDER I 100% FAST STILLING I HEMNE KOMMUNE Personal og lønn
13.09.17 Utgående MØTE I HEMNE MELLOM RÅDMENN 13.9.17 Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Snillfjord Kommune v/Roar Arne Reinhaug
13.09.17 Notat AVTALE OM KJØP AV HELSESTASJONSTJENESTER 3. KVARTAL 2017
13.09.17 Utgående SVAR - VEDRØRENDE HALLEIE Hemne innebandy v/Ove Halseth
13.09.17 Inngående SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:8B66BB
13.09.17 Utgående REFERAT FRA MØTE I HEMNE, 13.09.17 Halsa Kommune v/rådmann, Halsa Kommune, Snillfjord Kommune, Snillfjord Kommune v/økonomisjef R.A.Reinhaug
13.09.17 Notat REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER 100% FAST STILLING VURDERINGSNOTAT
13.09.17 Notat REFERAT STYRERMØTE 6.SEP. 2017 - BARNEHAGE
13.09.17 Notat ABONNEMENT PÅ SKOLEMÅLTID - KANTINE SODIN SKOLE
13.09.17 Utgående MEDISINLISTER TIL OPPSTART MULTIDOSE Hemne Legesenter v/Birgitte Volden Snekvik
13.09.17 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Synnøve Lund Vaag
13.09.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 5. OG 6. OKTOBER 2017 -
13.09.17 Notat INFORMASJON TIL PASIENTER ANGÅENDE OPPSTART MULTIDOSE
13.09.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 5. OG 6. OKTOBER 2017.
13.09.17 Utgående ENDRING I MATRIKKELEN Statens vegvesen Region Midt
13.09.17 Utgående FRADELING AV TILLEGGSAREAL - FAKTURA Stian Schjetne
13.09.17 Notat REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER, 100% FAST STILLING VURDERINGSNOTAT I TILSETTINGSSAK 17/1919, 100 % FAST STILLING I PLEIE OG OMSORG
13.09.17 Utgående SVAR - AD EIENDOMSOVERDRAGELSE Advokatfirmaet Pilar
13.09.17 Utgående TILBUD OM 100 % FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER I HEMNE KOMMUNE Ingrid Lyngstad
13.09.17 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2017 Gro Anita Vollan
13.09.17 Utgående RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - SODIN SKOLE 2017 Joacim Svorkdal Fillingsnes
13.09.17 Inngående VALGPROTOKOLL STEMMESTYRET - KIRKSÆTER KRETS Hemne Kommune
13.09.17 Utgående BEKREFTELSE MOTTATT BARNEHAGESØKNAD
12.09.17 Inngående SV: SVAR - OVERSENDELSE AV MOTTATTE NAVNEFORSLAG Avisa Sør-Trøndelag
12.09.17 Inngående SØKNAD OM SMIL TILSKOTT - RESTAURERING AV FJØS. Joar Arne Lernes
12.09.17 Inngående SKADE 225035 SHI - VINJERØA SKOLE OG SAMFUNNSHUS Klp Skadeforsikring AS
12.09.17 Inngående SØKNAD - SAKSBEHANDLER, 100 % FAST STILLING Kine Andersen
12.09.17 Inngående SØKNAD - SAKSBEHANDLER, 100 % FAST STILLING Marianne Torsø
12.09.17 Inngående SØKNAD PROSJEKTLEDER/KOORDINATOR, 50 % MIDLERTIDIG STILLING Kari Anne Solberg
12.09.17 Utgående HEMNE INNEBANDY Hemne innebandy v/Ove Halseth
12.09.17 Inngående VS: FORELØPIG SVAR - TILTAK - ENEBOLIG MED GARASJE Vibo Entreprenør AS
12.09.17 Inngående IKT ORKIDE IKT Orkide v/Steinar Holm
12.09.17 Inngående GODE KANDIDATER TIL GRÜNDERPRISEN 2018 Norges Vel
12.09.17 Utgående OVERSENDELSE AV KJØPEKONTRAKTER Aure Kommune
12.09.17 Inngående SV: SVAR - AD INNSYNSBEGJÆRING 31.08.2018 I SAK 15/2607 Knut Hellandsjø
12.09.17 Utgående GODKJENT TILKOBLING TIL KOMMUNAL VANNFORSYNING Rune Furseth
12.09.17 Notat BETALING FOR VAKSINE SATT 12.09.17.
12.09.17 Utgående SVAR - RENTEBEREGNING
12.09.17 Inngående SØKNAD OM GRAVETILLATELSE KOMMUNAL VEG - WESSELVEIEN 6,7,8 - NY TRASE BN Entreprenør AS
12.09.17 Inngående INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
12.09.17 Inngående TREKKOPPGJØRSLISTE FRA NAV AUGUST 2017 NAV Hemne og Snillfjord
12.09.17 Inngående REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
12.09.17 Utgående VEDR. GRAVETILLATELSE I HEMNE KOMMUNE. BN Entreprenør AS
12.09.17 Inngående UTDANNING FOR DELTIDSPERSONELL BRANN OG REDNING- UTSENDELSE AV SPØRREUNDERSØKELSE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
12.09.17 Inngående HØRING AV SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE KASSERTE KJØRETØY - OPSAL OG FJELNSET AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
12.09.17 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
12.09.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING
12.09.17 Inngående SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 43 BNR 8 Realinvest AS
12.09.17 Inngående KJØPEKONTRAKTER GNR 54 BRN 1, 3 AURE KOMMUNE. GNR 43 BNR 1,4, 5 OG 8 I HEMNE KOMMUNE Hemne Kommune
12.09.17 Inngående VALGPROTOKOLL STEMMESTYRET - SVANEM KRETS Hemne Kommune
12.09.17 Inngående ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN: KOMMUNALE VIGSLER Barne-- og likestillingsdepartementet
12.09.17 Inngående INNSPILL TIL TILTAKSPLAN 2017 - 2020, PLAN FOR IDRETT, FYSAK OG FRILUFTSLIV, HEMNE KOMMUNE Forum for natur og friluftsliv Sør-Trøndelag
12.09.17 Inngående MANGLENDE KOORDINATFESTING AV DRIFTSSENTRE I LANDBRUKSREGISTERET - HEMNE KOMMUNE Landbruksdirektoratet