Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
09.07.19 Inngående STEMMEBERETTIGEDE PR. KRETS Valgdirektoratet
09.07.19 Inngående SVAR - STEMMESEDDELSETT TIL BRUK VED FORHÅNDSSTEMMINGEN - 5055 HEIM Andvord Grafisk Valgteam
09.07.19 Inngående SVAR - INNPLASERING HELSE OG MESTRING Grethe Husby Settemsdal
09.07.19 Utgående SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL FARGESPILL / FLERE FARGER Fargespill
09.07.19 Utgående AVTALE - FLERE FARGER Kjersti Berge
09.07.19 Utgående STEMMESEDDELSETT TIL BRUK VED FORHÅNDSSTEMMINGEN Andvord Grafisk valgteam
08.07.19 Notat VAKTORDNING OVERBEFALSVAKT BRANN, SAMT AVTALE BRANNKONSTABLER HEIM KOMMUNE
08.07.19 Inngående FORSKRIFT OM FORSØK MED ELEKTRONISK UTSENDELSE AV VALGKORT Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
08.07.19 Inngående ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN - FORSENDELSE AV FORHÅNDSSTEMMER Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
08.07.19 Inngående SVAR - PURRING - ANNONSE - HØRING LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER Tidens Krav
08.07.19 Inngående KVALITETSSIKRING AV KRITERIEDATA FOR KOMMUNER 2020 Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
05.07.19 Utgående INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III Halsa kommune v/ Gunhild Megård, Grethe Husby Settemsdal
05.07.19 Utgående INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III Siri Johanne Sæterbø
05.07.19 Inngående PURRING - ANNONSE - HØRING LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER Tidens Krav
05.07.19 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER NAV HEMNE OG SNILLFJORD, NAV HALSA Eva Randi Oldervik
05.07.19 Inngående TILSAGN OM OU-MIDLER - NYE HEIM KOMMUNE V/HEMNE KOMMUNE SENDT FRA KS KONSERN PROSJEKTNUMMER 0966 Kommunesektorens Organisasjon
05.07.19 Inngående INFORMASJON OM FORSENDELSE AV FORHÅNDSSTEMMER Valgdirektoratet
04.07.19 Inngående NY SELSKAPSAVTALE MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS. Midt - Norge 1 1 0 - sentral IKS v/Arvid Vollum
04.07.19 Inngående KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - BEHANDLING AV STEMMEGIVNINGER FRA VELGERE MED ADRESSESPERRE KODE 6 ELLER KODE 7 I FOL Valgdirektoratet
03.07.19 Utgående KOMMENTARER - LEASING OG ELBILER Halsa kommune
03.07.19 Inngående KJØREBOK JUNI 2019 Halsa kommune
03.07.19 Utgående PRESISERING TIDLIGSTEMMEGIVNING I NYE HEIM KOMMUNE Avis Sør Trøndelag
03.07.19 Inngående KONSEKVENSER AV STORTINGETS VEDTAK OM Å INNLEMME VAKT- OG ADMINISTRASJONSTILSKUDDET I RAMMEFINANSIERINGEN TIL KOMMUNENE FRA 202 Fylkesmannen i Trøndelag
03.07.19 Notat FAKTURA - MØTEGODTGJØRELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV NAV-KONTOR/ARBEIDSGRUPPE NAV
03.07.19 Inngående SVAR - SPØRSMÅL KULTURSKOLEN Einar Vaagland
02.07.19 Inngående TILBUD DIGITAL SIGNAGE -LØSNINGSFORSLAG FOR HEMNE KOMMUNE INFOSKJERMER OG MØTEROMSBOOKING Atea AS
02.07.19 Inngående AVTALE OM DELING AV SNILLJFORD Hitra Kommune
02.07.19 Inngående HEIM KOMMUNE - ØKONOMISK OVERSIKT Visma v/Wenche Falstad
02.07.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - HEIM KOMMUNE - KULTURBYGGINGSPLAN Halsa kommune v/John Ole Aspli
02.07.19 Utgående OVERSENDELSESBREV - UNDERSKREVET AVTALE OM BRUK AV EGENINKASSOSYSTEMET EIKINKASSO Kommunesystemer AS
02.07.19 Inngående SØKNAD OM FRIKJØP HTV Utdanningsforbundet Halsa
02.07.19 Inngående MØTEREFERAT - KULTURBYGGING OG ARBEIDSMILJØ Arbeidsgruppe NAV - Kulturbygging og arbeidsmiljø
01.07.19 Inngående TILTAK BUDSJETT FRA VEN Rektor Ven skole Kristin Solhaug Follett
01.07.19 Inngående VEDRØRENDE FREMTIDIGE GRENSER FOR SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE Halsa kommune
01.07.19 Inngående INNSPILL TIL UTKAST TIL AVTALE - DELING AV SNILLFJORD Orkdal kommune
01.07.19 Inngående EPOSTKORR. ANG. TJENESTEYTINGSAVTALE MED HEIM KIRKELIGE FELLESRÅD Hemne kommune
01.07.19 Inngående ANTALL HUSSTANDER HEIM Hemne kommune
01.07.19 Inngående ANTALL HUSSTANDER HEIM Hemne kommune
01.07.19 Utgående REFERAT 26.06.19 FRA MØTE MELLOM TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG HEIM KOMMUNE Trøndelag Fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune v/Ole Tronstad, Halsa kommune
01.07.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM INNPLASSERING. SAKNAR.17/2112-38. Solrun Anita Pettersen
28.06.19 Inngående ANNONSE KORREKTUR Avisa Sør-Trøndelag
28.06.19 Utgående NYHETSBREV HEIM KOMMUNE 28.6.2019 Halsa kommune, Snillfjord Kommune
28.06.19 Inngående ANNONSE - KORREKTUR Avisa Sør-Trøndelag
28.06.19 Inngående INGEN FORSLAG TIL KANDIDAT AVDELINGSLEDER VOKSENOPPLÆRINGEN Halsa kommune
28.06.19 Inngående ANNONSE - KORREKTUR Avisa Sør-Trøndelag
28.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING SOM RÅDGIVER NATURFORVALTNING / MILJØ OG PROSJE Lars Wiik
28.06.19 Utgående REFERAT INFORMASJONSSKJERMER - KONTORPLAN ORKDAL 07.06.2019 - ATEA TRONDHEIM 20.06.2019 Bente Normann Løvik, Borghild Liabø Dønheim, John Ole Aspli, Heidrun Johanne Holsetstuen
28.06.19 Inngående TILBUD INFOSKJERMER OG MØTEROMSBOOKING Atea
28.06.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDER FOR VOKSENOPPLÆRINGEN VED SODIN SKOLE I HEIM KOMMUNE Sidsel Jorunn Wiken
27.06.19 Utgående OVERSENDELSE AV HØRINGSDOKUMENTER Hemne kommune, Snillfjord Kommune, Halsa kommune
27.06.19 Utgående ANNONSE - HØRING LOKALE GEBYRFORSKRIFTER I HEIM KOMMUNE Tidens Krav, Avisa Sør-Trøndelag
27.06.19 Utgående OVERSENDELSE AV HØRINGSDOKUMENTER Hemne kommune, Snillfjord Kommune, Halsa kommune
27.06.19 Utgående REGISTER MØTEBOK PARTSAMMENSATT UTVALG - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD 2018 Internt
27.06.19 Utgående REGISTER MØTEBOK FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD 2018 Internt
27.06.19 Utgående NY KOM – MØTEREFERAT - ORGANISERING AV ENHET KULTUR I HEIM KOMMUNE Tove Karin Halse Lervik, Hildur Hestnes, Paula Henden Gussiås
27.06.19 Inngående AVTALER FRA CUSTOMPUBLISH SSA-L Custom Public v/Anders Svegård
27.06.19 Utgående SIGNERT AVTALE CUSTOMPUBLISH Anders Svegård
27.06.19 Inngående AVTALER FRA CUSTOMPUBLISH SSA-O Custom Public v/Anders Svegård
27.06.19 Utgående OVERSENDELSE AV HØRINGSDOKUMENTER Hemne kommune, Snillfjord Kommune, Halsa kommune
27.06.19 Utgående ANNONSE - HØRING LOKALE GEBYRFORSKRIFTER I HEIM KOMMUNE Tidens Krav, Avisa Sør Trøndelag
27.06.19 Utgående KOMMENTARER TIL AVTALE OM BRANNSAMARBEID - RINDAL, SURNADAL, HEIM UTEN KOMMUNEVÅPEN Hemne kommune
27.06.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRANNSAMARBEID - RINDAL, SURNADAL, HEIM Surnadal kommune, Rindal kommune, Halsa kommune
27.06.19 Inngående TILSTANDSANALYSE VEN OPPVEKSSENTER Snillfjord kommune
27.06.19 Inngående SPØRSMÅL/SVAR PÅ SPØRSMÅL - STEMMESEDLER FYLKESTINGSVALGET TRØNDELAG Andvord Grafisk Valgteam
27.06.19 Inngående UTLEVERING AV VALGLISTER Halsa kommune
27.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING SOM AVDELINGSINGENIØR VEI VANN OG AVLØP Torgeir Steinveg
27.06.19 Utgående AVTALE OM BRANNSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE HEIM - SURNADAL - RINDAL Hemne kommune
27.06.19 Utgående ANNONSE - HØRING LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER FORURENSNINGSREGELVERKET I HEIM KOMMUNE Avisa Sør-Trøndelag, Tidens Krav
26.06.19 Inngående OPPLYSNINGER OM KOMMUNALT MOTTAKSSTED FOR HJELPEMIDLER I NY KOMMUNE FRA 01.01.2020 Nav Hjelpemiddelsentralen
26.06.19 Inngående TURNUSPLASSER FOR FYSIOTERAPEUTER 15.08.2020 - 14.08.2021 Fylkesmannen i Trøndelag
26.06.19 Notat KOMMENTARER VEDRØRENDE FYSIOTERAPEUTSTILLING
25.06.19 Utgående FORMØTE I FORBINDELSE MED MØTE MED FYLKESKOMMUNEN - 26.06.19 På saken - ikke sendt ut
25.06.19 Inngående SV: HEIM KOMMUNE- INNPLASSERING SOM PROSJEKTLEDER BYGG/ANLEGG VED TLM Øyvind Engvik
25.06.19 Inngående FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2020 HEIM KIRKELIGE FELLESRÅD Hemne Kirkelige Fellesråd
25.06.19 Inngående INVESTERINGSBEHOV HEIM KIRKELIGE FELLESRÅD Hemne Kirkelige Fellesråd
25.06.19 Utgående SVAR - LEASING OG ELBILER Halsa kommune
25.06.19 Utgående FORFALL TIL STEMMESTYRET SVANEM KRETS Heim kommune
25.06.19 Inngående SVAR - TILBUD OM INNPLASSERING SOM FAGARBEIDER I HEIM KOMMUNE Hege Anita Berdal
25.06.19 Inngående TILBAKEMELDING - LEASING OG ELBILER Halsa kommune
25.06.19 Utgående PRESENTASJONER FRA ADMINISTRATIV BUDSJETTKONFERANSE 19 JUNI Enhetsledere i Hemne kommune
24.06.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 02.05.19-13.06.19 Fellesnemnda
24.06.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FELLESNEMNDA - MØTEPLAN HØSTEN 2019 Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg
24.06.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - DELING AV SNILLFJORD - NY FRAMFORHANDLET AVTALE Orkland kommune, Snillfjord kommune v/rådmann Birger Hellan, Hitra Kommune
24.06.19 Utgående TILBUD OM INNPLASSERING SOM FAGARBEIDER I HEIM KOMMUNE Solrun Anita Pettersen
24.06.19 Inngående BESTILLING/BEKREFTELSE PÅ BESTILLING AV TRANSPORT Hemne Minibuss
24.06.19 Utgående TILBUD OM INNPLASSERING SOM VERNEPLEIER I HEIM KOMMUNE Solrun Anita Pettersen
24.06.19 Utgående LEASING BILER HEIM KOMMUNE 2020-2022 Halsa kommune
24.06.19 Inngående SVAR - SØKNAD OM DELTAGELSE I KOMMUNENETTVERK ALDERSVENNLIGE LOKALSAMFUNN - HEIM KOMMUNE Halsa kommune
24.06.19 Utgående TILBUD OM INNPLASSERING SOM VERNEPLEIER I HEIM KOMMUNE Hege Anita Berdal
21.06.19 Inngående SVAR - HEIM KOMMUNE- INNPLASSERING SOM PROSJEKTLEDER BYGG/ANLEGG VED TLM Øyvind Engvik
21.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB SAMFUNNSUTVIKLING Trine Glåmen
21.06.19 Inngående REFERAT MØTE 29.05.2019 ISY PROAKTIV KOMMUNESAMMENSLÅING HEIM KOMMUNE Norconsult informasjonssystemer
21.06.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 20.06.19 Fellesnemnda
20.06.19 Inngående REFERAT NAV GRUPPE 1 - KOMMUNALE TJENESTER - Arbeidsgruppe 1 NAV - kommunale tjenester
20.06.19 Inngående MØTEREFERAT GRUPPE 3 - LOKALER, IT-STRUKTUR OG ARKIV Arbeidsgruppe NAV - lokaler, It-struktur og Arkiv
20.06.19 Inngående HALSA KOMMUNE - SØKNAD TIL STØTTE FOR LADESTASJONER FOR ELBILER SAMT ELVAREBIL Halsa kommune
20.06.19 Inngående NOTAT - ATVALE OM DELING AV SNILLFJORD Orkdal kommune
20.06.19 Inngående KLP - SNILLFJORD DELES I TRE Kommunal Landspensjonskasse
20.06.19 Inngående MØTEREFERAT GRUPPE 4 - OPPFØLGING UAVHENGIG AV YTELSE Arbeidsgruppe 4 NAV - Oppfølging uavhengig av ytelse
19.06.19 Inngående MØTEREFERAT GRUPPE 5 – PROSJEKTGRUPPE – 19/518 NAV Hemne og Snillfjord