Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
13.12.18 Inngående REFERAT ETTER SYSTEMPLANLEGGING FAKTUERING 5.DESEMBER Visma v/Kari Fjeldbraaten
13.12.18 Inngående REFERAT FRA 4.12.18 Inger Johanne Steinveg
13.12.18 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT KARTLEGGINGSSKJEMA ØKONOMI FOR HEIM KIRKELIG FELLESRÅD Visma v/Wenche Falstad
13.12.18 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT KARTLEGGINGSSKJEMA ØKONOMI FOR HEMNE LEGESENTER AS Visma v/Wenche Falstad
13.12.18 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT KARTLEGGINGSSKJEMA ØKONOMI FOR HEIM KOMMUNE Visma v/Wenche Falstad
13.12.18 Inngående RAPPORT - ARBEIDSGRUPPE HELSESTASJON Oddlaug Brekken
13.12.18 Inngående HEIM - AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP - NYTT SELSKAP HIPS OG RESSURSSTYRING Visma v/Richard E. Gennestad
13.12.18 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT KARTLEGGINGSSKJEMA ØKONOMI HIPS (HALSA INTERKOMMUNALE PSYKIATRISKE SENTER AS) Visma v/Wenche Falstad
13.12.18 Inngående RAPPORT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING Kristine Bratset
13.12.18 Utgående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPE HELSESTASJON 03.12.18 Vigdis Bjerkli, Turid Anita Gjerstad, Solveig Aarset Vatten, Bjørg Randi Halse
11.12.18 Utgående SVAR - AVTALE OM STILLING PED.LEDER I HALSANAUSTAN BARNEHAGE Wenche Romfo Løvik
11.12.18 Inngående JUSTERING AV HELSEFORETAKSGRENSER SOM KONSEKVENS AV KOMMUNE- OG REGIONREFORM Helse Midt-Norge v/Midthjell, Sverre Bugge
07.12.18 Inngående KJØREBOK KOMMUNEREFORBIL - VX 43783 NOVEMBER 2018 Hemne Kommune
07.12.18 Utgående SUPPLERINGSAVTALE - VISMA ENT. FAKTURERING - FAKTURADISTRIBUSJON Visma v/Børge Fiskaa
07.12.18 Inngående REFERAT 6 12 2018 Inger Johanne Steinveg
07.12.18 Utgående HEIM KOMMUNE INNSENDING KARTLEGGINGSSKJEMA INNKJØP Visma v/Wenche Falstad
07.12.18 Inngående REFERAT 5.12.2018 Inger Johanne Steinveg
07.12.18 Inngående REFERAT 3.12.2018 Inger Johanne Steinveg
07.12.18 Utgående HEIM KOMMUNE- INNSENDING KARTLEGGINGSSKJEMA FAKTURERING Visma v/Wenche Falstad
06.12.18 Notat FORSLAG TIL VEDTEKTER OG BETALINGSREGULATIV FOR BARNEHAGE OG SFO
06.12.18 Inngående BEKREFTER AT Å MOTTATT KARTLEGGINGSSKJEMA FOR INNKJØP OG FAKTURERING Visma v/Wenche Falstad
06.12.18 Inngående VS: DELING SNILLFJORD - REFERAT 20.11.18 OG TABELLOVERSIKT ANSATTE Torger Aarvaag
05.12.18 Notat SLUTTRAPPORT - ARBEIDSGRUPPE - VOKSENOPPLÆRING
05.12.18 Utgående REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR HEIM KOMMUNE 22.11. 2018 Halsa Kommune, Ola Rognskog, Tove Karin Halse Lervik, Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal
05.12.18 Utgående SVAR - INNSPILL - MIN FRAMTID I HEIM KOMMUNE Bente Normann Løvik
05.12.18 Utgående KORRIGERT AVTALE OM INNPLASSERING SOM PEDAGOGISK LEDER VED HALSANAUSTAN BARNEHAGE Wenche Romfo Løvik
05.12.18 Inngående REFERAT FRA SYSTEMPLANLEGGING INNKJØP Visma v/Knut Norstad
05.12.18 Inngående VS: SPØRSMÅL OM NYE HEIM KOMMUNE - INNOVASJON OG DROSJELØYVER BL.A. Fylkesmannen i Trøndelag v/Rabben, Frode
05.12.18 Utgående SVAR - DRIFT OG ORGANISERING AV TAXI Halsa Taxi SA
04.12.18 Notat SLUTTRAPPORT - ARBEIDSGRUPPE - BARNEHAGE DRIFT 1
04.12.18 Inngående ARBEIDSOPPGAVER Anny Bente Simonsen
04.12.18 Notat SLUTRAPPORT - KOORDINERENDE GRUPPE - OPPVEKST
04.12.18 Inngående SV: DROSJELØYVER I NY KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune v/Marit Synnøve Sætre
04.12.18 Inngående FOLKEVALGTPROGRAMMET 2019-2023 KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
04.12.18 Notat SLUTTRAPPORT - GRUNNSKOLE DRIFT 1 0930
04.12.18 Notat ENKEL OVERSIKT
04.12.18 Notat BETALINGSREGULATIV 2019
04.12.18 Notat SLUTTRAPPORT - PP-TJENESTEN
04.12.18 Notat FORSLAG BETALINGSREGULATIV - ARBEIDSGRUPPE - SKOLEFRITIDSORDNING
04.12.18 Notat SLUTTRAPPORT - ARBEIDSGRUPPE - SKOLEFRITIDSORDNING
04.12.18 Notat ENKEL OVERSIKT - ARBEIDSGRUPPE - SKOLEFRITIDSORDNING
04.12.18 Notat FORSLAG VEDTEKTER - SKOLEFRITIDSORDNING
04.12.18 Notat SLUTTRAPPORT - ARBEIDSGRUPPE - BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE - EIER OG MYNDIGHET
04.12.18 Notat INNSPILL TIL ADMINISTRATIV ORGANISERING FASE I - KOORDINERENDE GRUPPE
04.12.18 Notat VEDTEKTER 2019
03.12.18 Inngående MØTEREFERAT 21.11.2018 Solfrid Spjøtvold
03.12.18 Notat LEVERING AV RAPPORT, ARBEIDSGRUPPE FELLESTJENESTER/SERVICEKONTOR
03.12.18 Inngående GRUPPEBILDER Eva Randi Oldervik
03.12.18 Inngående SIGNATUR PÅ DATABEHANDLERAVTALE CompuGroup Medical Norway AS
03.12.18 Inngående INSTALLASJONSRAPPORT HEIM Visma v/Morten Bergli
30.11.18 Inngående LYSARK FRA LEDERSAMLING 28. OG 29.11.18 Håvard Moe
30.11.18 Inngående DELING SNILLFJORD Orkland v/Ingvill Kvernmo
30.11.18 Inngående INNSPILL - MIN FRAMTID I HEIM KOMMUNE Bente Normann Løvik
30.11.18 Inngående MIN FRAMTID I HEIM KOMMUNE - FORSLAG Bente Normann Løvik
29.11.18 Inngående FØRING AV VALGKRETSER I MATRIKKELEN FOR NYE HEIM KOMMUNE Kartverket
27.11.18 Inngående SELSKAPSAVTALE HIPS Halsa Kommune
27.11.18 Inngående DATOER FOR PROSJEKTMØTER I DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING Oddvar Løfaldli
27.11.18 Inngående KORRIGERT RAPPORT - UTREDNING VEDRØRENDE KOMMUNALE EIENDOMMER Revisjon Midt-Norge SA
27.11.18 Inngående MØTEREFERAT 26.11.2018 Inger Johanne Steinveg
26.11.18 Utgående REFERAT 16.11.18 - DIALOGMØTE MED OPPNEVNTE TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNEOMBUD I HEIM KOMMUNE Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Elisabeth Ramvik, Lars Wiik, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
26.11.18 Inngående 22.11.18 - MØTEREFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE GERICA Kristine Bratset
26.11.18 Inngående AVTALE MELLOM HALSA KOMMUNE OG HIPS OM FORDELING AV UTGIFTER I FORBINDELSE MED GERICA Halsa Kommune v/Gunhild Megård
26.11.18 Utgående SVAR - FORESPØRSEL OM INNLEGG PÅ SAMLING FOR NJFF - 1. DESEMBER 2018 NJFF Møre og Romsdal
26.11.18 Inngående FOLKETELLING SKÅRILD Bernt Olaf Aune
26.11.18 Inngående BEFOLKNING SNILLFJORD KOMMUNE ETTER GRUNNKRETSER 01.01.2018.XLSX Snillfjord Kommune
26.11.18 Inngående REFERAT FRA MØTE 16.11.2018 KOORDINERENDE GRUPPE HELSE OG OMSORG Koordinerende gruppe Helse og omsorg
26.11.18 Inngående VS: AVTALE OM STILLING PED.LEDER I HALSANAUSTAN BARNEHAGE Wenche Romfo Løvik
23.11.18 Inngående NYE HEIM KOMMUNE - FREMDRIFTSPLAN EPR OG VER Visma Enterprise V/Wenche Falstad
23.11.18 Notat REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 22.11.18
23.11.18 Notat ENDELIG RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI
23.11.18 Utgående KOMMUNIKASJON - NYE HEIM KOMMUNE - FREMDRIFTSPLAN - BRUKERADMINISTRASJON Visma Enterprise V/Wenche Falstad
22.11.18 Inngående MØTEREFERAT SAMMENSLÅINGSPROSJEKT GERICA 21.11.2018 Arbeidsgruppa
22.11.18 Inngående KONKURRANSEGRUNNLAG HEIM KOMMUNE Finansinnkjøp AS
22.11.18 Inngående KOMMENTAR TIL REFERAT FRA DRØFTING MED TILLITSVALGTE 21.11.18 Bjørg Randi Halse
22.11.18 Inngående FORESPØRSEL OM INNLEGG PÅ SAMLING FOR NJFF - 1. DESEMBER 2018 NJFF Møre og Romsdal
22.11.18 Utgående ARBEIDSGRUPPE FELLESTJENESTER/SERVICEKONTOR REFERAT FRA MØTE 21.11.18 Heidrun Holsetstuen, John Ole Aspli, Inge Heimsbakk
22.11.18 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPE - PLEIE OG OMSORG 20.11.2018 Henny Belsvik Lund, Grethe Husby Settemsdal, Hilde Sponås Betten, Siri Johanne Sæterbø, Ingrid Løfaldli Werkland, Tove Kristin Aasbø, Torhild Bæverfjord, Laila Spjøtvold Lund, Ida Lernes Hansen, Anita Hafsmo Vitsø
22.11.18 Utgående MØTEREFERAT 22.11.18 - ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN Roger Nordvik
21.11.18 Utgående REFERAT FRA DRØFTING MED TILLITSVALGTE 21.11.18 Fagforbundet Hemne, DELTA Hemne, Bjørg Randi Halse, Lars Olav Tunheim Valsø, Eli Norunn Furnes Fjærli, Halsa kommune v/John Ole Aspli
21.11.18 Inngående ARBEIDSOPPGAVER Hemne Kommune
21.11.18 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE EIENDOMSSKATT 311018 Lars Olav Tunheim Valsø, Asgeir Henden, Roar Arne Reinhaug
20.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE SAMMENSLÅINGSPROSJEKT GERICA 07.11.2018 Arbeidsgruppe
20.11.18 Inngående FORELØPIG SVAR PÅ EVENTUELL AVTALE SOM PED.LEDER I HEIM KOMMUNE FOR TIDEN PLASSERT VED HALSANAUSTAN BARNEHAGE Wenche Romfo Løvik
20.11.18 Inngående REFERAT ETTER SYSTEMPLANLEGGING I ØKONOMI 14.11.2018 Inger Johanne Steinveg
20.11.18 Inngående REFERAT 19.11.2018 Inger Johanne Steinveg
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE SAMMENSLÅINGSPROSJEKT GERICA 01.11.2018 Arbeidsgruppe
19.11.18 Inngående KVITTERING PÅ AVGITT EGENERKLÆRING - DOMENENAVN Domeneshop
19.11.18 Inngående RFEFERAT MØTE ARBEIDSGRUPPE PSYKISK HELSE OG RUS 13.11.2018 Arbeidsgruppe psykisk helse og rus
19.11.18 Inngående REFERAT FRA VVA - 28.10.18 (SAMME SOM DOK 10 I SAKEN) Torgeir Steinveg
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING 26.10.2018 Arbeidsgruppe Rehabilitering
19.11.18 Inngående REFERAT 9.11.18 - FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPEN EIER OG MYNDIGHET Anita Henden
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING, MØTE MED PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER 05.10.2018 Arbeidsgruppe Rehabilitering
17.11.18 Utgående OPPSUMMERING INSPIRASJONSTREFF PÅ GRØNSET 30.10.18 Grønsetfjøset Spiseri AS, Helga Hjorthol Grønset, Mari Andersen Vaagan, Bente og John Arild Sødahl, Henrik og Adrian Hays, Ragnhild Liabø Fjeldstad
16.11.18 Utgående PROSJEKT REHABILITERING AV VEN SKOLE- OG BARNEHAGE Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan
16.11.18 Inngående BEKREFTELSE BUSS Hemne minibuss v/Stig Ove Støen
15.11.18 Utgående OPPDATERT PER 14.11.18 - DELTAKERLISTE - LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE Deltagere
15.11.18 Utgående SVAR - INNSYN I INTERN KUNNGJØRING OG DRØFTING FOR TILSETTING/INNPLASSERING I HEIM KOMMUNE FASE I OG II Einar Vaagland
15.11.18 Notat OPPNEVNING AV ADMINISTRATIV PLANNEMND REHABILITERING VEN SKOLE OG BARNEHAGE
14.11.18 Inngående VS: TILBUD - LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR HEIM KOMMUNE Håvard Moe
14.11.18 Utgående REFERAT - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP - MØTE 5 REV. 28.08 'Lars Wiik'