Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FN`S INTERNASJONALE ELDREDAG 1. OKTOBER 2012

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 10/22
Fra/til: Statens seniorråd
Saksbehandler: Sigrun Alsvik
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: ELDRERÅDET
Unntatt off:
Dokument: