Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REGISTER MØTEBOK KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2016

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/3211
Fra/til: Internt
Saksbehandler: Anny Bente Simonsen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: REGISTER MØTEBØKER 2016 - DIVERSE UTVALG
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §14, jfr. Fvl. §13
Dokument: