Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KOMMUNALE PLASSER

Dato: 20.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4233
Fra/til: Svanem AS
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: SVANEM AS - KOMMUNALE PLASSER
Unntatt off:
Dokument: