Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTELSE AV STILLINGSHJEMLER/ENDRING AV STILLINGSHJEMLER I PLEIE OG OMSORG

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/13
Fra/til: Enhetsleder Eli Mette L. Vitsø
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: STILLINGSHJEMLER 2017
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: