Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEREGNING AV AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/620
Fra/til:
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: