Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KARTVEDLEGG - SØKNAD OM UTMARKSBEITE YTTERØYA

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/341
Fra/til: Ketil Heim Five
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILTAK I STATLIGE FRILUFTSOMRÅDER 2017
Unntatt off:
Dokument: