Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR EIENDOMSSKATT GNR 142 BNR 19

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/3193
Fra/til: Mali Christine Vålen Hennøen
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: EIENDOMSSKATTETAKSERING 2017 GNR 142 BNR 19 DROMNES KIM ANDRE
Unntatt off:
Dokument: