Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORTERING PÅ TILSKUDD

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/3611
Fra/til: Helsedirektoratet
Saksbehandler: Oddlaug Børseth Brekken
Enhet: Helsestasjon
Sak: ØREMERKET TILSKUDD - HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN
Unntatt off:
Dokument: