Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VURDERING AV SØKERS ANMODNING OM IKKE Å BLI OPPFØRT PÅ OFFENTLIG SØKERLISTE

Dato: 17.03.17
Type: Notat
Saksnr: 17/209
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Barnevernstjenesten
Sak: REKRUTTERINGSSAK BARNEVERNSKONSULENT 100 % FAST STILLING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §25, jfr. Fvl. §13
Dokument: