Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ENDELIGE FORDELINGSTALL FOR INNTEKTSÅRET 2014

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 14/765
Fra/til: Skattedirektoratet
Saksbehandler: Wenche Snildalsli Vuttudal
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: FORDELINGSTALL FORSKUDDSPLIKTIGE / ETTERSKUDDSPLIKTIGE 2014
Unntatt off:
Dokument: