Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM OVERFØRING AV KOMMUNALT VILTFOND TIL DRIFTSPLANOMRÅDENE

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/840
Fra/til: Driftsplanområde Vest
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: STØTTE TIL DRIFTSPLANOMRÅDENE FRA VILTFONDET 2017
Unntatt off:
Dokument: