Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM MONTERING AV VANNMÅLER NR 16075355 GNR BNR

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/22
Fra/til: Arnfinn Magne Vuttudal
Saksbehandler: Jarle Tøndel
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MELDING OM MONTERING/KONTROLL AV VANNMÅLER 2017
Unntatt off:
Dokument: