Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR 61 BNR 10

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/841
Fra/til: Stein-Ove Spjøtvold Auset
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: STEIN OVE AUSET - GARASJE
Unntatt off:
Dokument: