Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: NB! LIVSGLEDESYKEHJEM ENDRER NAVN TIL LIVSGLEDEHJEM

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/3182
Fra/til: Livsgledehjem
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: LIVSGLEDE FOR ELDRE
Unntatt off:
Dokument: