Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ANALYSERESULTATER NORDLANDET VASSVERK 13.3 - 17.3.2017

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/236
Fra/til: Kystlab
Saksbehandler: Torgeir Steinveg
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KOMMUNALE VANNVERK 2017 - VANNPRØVER / VANNANALYSER / AVVIK
Unntatt off:
Dokument: