Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - RIVING OG OPPFØRING AV NYTT NAUST

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/4506
Fra/til: Einar Bergdal
Saksbehandler: Trude Solberg
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: EINAR BERGDAL - RIVING OG BYGGING AV NAUST
Unntatt off:
Dokument: