Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OLE BRYNJAR MOE - BYGGING AV LANDBRUKSVEG/ SNUPLASS

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/113
Fra/til: Ole Brynjar Moe
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: OLE BRYNJAR MOE - BYGGING AV LANDBRUKSVEG
Unntatt off:
Dokument: