Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VALGT HTV FRA HEMNE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG

Dato: 17.03.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/385
Fra/til: Inge Heimsbakk
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - FELLESNEMNDA - VALG AV PARTSSAMMENSATT UTVALG - PU
Unntatt off:
Dokument: