Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDTAK OM RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP I TIL SAMMEN 600 TIMER

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/214
Fra/til:
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: NORSK- OG SAMFUNNSFAGOPPLÆRING FOR INNVANDRERE 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: