Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OLE B. MOE - TILSKUDD TIL BYGGING AV VEG

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/447
Fra/til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: OLE B. MOE - TILSKUDD TIL BYGGING AV VEG
Unntatt off:
Dokument: