Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV MELDING TIL TINGLYSING

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/4234
Fra/til: Kartverket
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ODD MARTIN BERGE - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET/OPPMÅLINGSFORRETNING GNR45 BNR 9 PARSELL 6, 7, 8 OG 9
Unntatt off:
Dokument: