Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/31
Fra/til: Odd Arnfinn Mjønesaune
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: DIVERSE SKRIV - TEKNISKE TJENESTER 2017
Unntatt off:
Dokument: