Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - TAKST, EIENDOM 45.50.0.0

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/837
Fra/til: Kåre Gunnar Senneset
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: HENVENDELSE EIENDOMSSKATT 2017 GNR 45 BNR 50
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: