Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/824
Fra/til: Marianne Aaknes
Saksbehandler: Trude Solberg
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MARIANNE AAKNES - TILBYGG FRITIDSBOLIG
Unntatt off:
Dokument: