Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - SVAR: REKLAMESKILT

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1216
Fra/til: Robert Czari
Saksbehandler: Svein Roger Karlsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: UTLEIE STØLAN 2 A
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: