Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MØTE I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 5.APRIL 2017

Dato: 17.03.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/9
Fra/til: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Anny Bente Simonsen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: DIVERSE SKRIV SENTRALADMINISTRASJONEN 2017
Unntatt off:
Dokument: