Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT FRA MØTE I FORELØPIG STYRE TIL FELLESFORVALTNINGA TIL SØAVASSDRAGET 30-03-2017

Dato: 13.02.18
Type: Notat
Saksnr: 15/426
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FISKEFORVALTNING 2015 - 2017
Unntatt off: Ofl §14, jfr. FVL §13
Dokument: