Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1278
Fra/til: Geir Morten Forbregd
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: GEIR MORTEN FORBREGD - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG GNR 43 BNR 47
Unntatt off:
Dokument: