Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFORMASJON VEDRØRENDE SODIN SFO

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1572
Fra/til: Til foreldre/foresatte for elever på 1.- 4. trinn, skoleåret
Saksbehandler: Randi Vuttudal
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: DIVERSE SKRIV - SODIN SFO 2017
Unntatt off:
Dokument: