Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLANPROGRAM - SENTRUMSPROSJEKT KYRKSÆTERØRA - STADFESTING

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 15/1722
Fra/til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Husbanken, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen Region Midt, Aure Kommune, Frøya kommune, Halsa Kommune, Hitra Kommune, Orkdal Kommune, Rindal Kommune, Snillfjord Kommune, Hemne frivillighetssentral, Kyrksæterøra Idrettslag KIL, Hemne Kraftlag SA, Hemne Næringsforum, Lensmannen i Hemne og Snillfjord, Hemne historielag, Hemne Ressurssenter, NAV Hemne og Snillfjord, Norske arkitekters landsforbund, SINTEF, Bylivsutvikling DIGS
Saksbehandler: Daniel Lossius
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: OMRÅDEPLAN KYRKSÆTERØRA SENTRUM - OPPSTART OG UTREDNING
Unntatt off:
Dokument: