Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MANDAT FOR PROSJEKTLEDER NY KOMMUNE - HALSA - SNILLFJORD - HEMNE

Dato: 16.06.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/991
Fra/til: Fellesnemnda
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Politiker
Sak: TILSETTING PROSJEKTLEDER I NY KOMMUNE HALSA-SNILLFJORD-HEMNE
Unntatt off:
Dokument: