Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ASSISTENT 55 % STILLING 01.06 - 20.06.2017

Dato: 15.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/1219
Fra/til: Sigrid Vorkinnslien Egeland
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: ARBEIDSAVTALE SIGRID EGELAND
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: