Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KLUBBARBEIDER 14,75 % STILLING - 31.5 - 16.06.17

Dato: 15.06.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1588
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Kultur og fritid
Sak: ARBEIDSAVTALE INGA ELLEN BAKK
Unntatt off:
Dokument: